Moody’s apstiprina AS “Latvenergo” kredītreitingu


Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody’s ir apstiprinājusi AS “Latvenergo” kredītreitingu, novērtējot to kā Baa2, stabils. Reitings ir saglabāts nemainīgi stabils jau vairākus gadus, apliecinot uzņēmuma darbības drošumu un finansiālo uzticamību. 

Moody’s, pārapstiprinot AS “Latvenergo” kredītreingu, ir ņemusi vērā nesen veikto jaudas maksājumu pārstrukturēšanu un ar to saistīto pamatkapitālu samazināšanu. Kā Latvenergo koncerna stiprās puses Moody’s īpaši uzsver tā darbību ne tikai Latvijas, bet visas Baltijas mērogā; augsti efektīvo un videi draudzīgo hidroelektrostaciju īpatsvaru ražošanas portfelī; regulēto sadales un pārvades segmentu darbību, kā arī labu finanšu situāciju, kas palīdzētu nodrošināties pret nelabvēlīgām tirgus izmaiņām. 

AS "Latvenergo" ir vienīgais uzņēmums Latvijā, kuram ārpus finanšu sektora piešķirts "Moody's Investors Service" investīciju pakāpes reitings. Starptautiski atzītu kredītreitinga aģentūru noteikto kredītreitingu izmanto vietējās un starptautiskās finanšu institūcijas un citas ieinteresētas puses, lai novērtētu riskus, kas saistīti ar kredītreitinga saņēmēja finanšu stabilitāti, uzticamību un nākotnes perspektīvām. Kopš 2004.gadā Moody’s katru gadu ir noteikusi AS "Latvenergo” kredītreitingu un kopš 2015.gada februāra tas ir Baa2 ar stabilu nākotnes novērtējumu.