Moody's pārapstiprinājusi AS "Latvenergo" kredītreitingu investīciju pakāpes līmenī


Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's 19.martā ir apstiprinājusi AS "Latvenergo" kredītreitingu investīciju pakāpes Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes perspektīvu. Neskatoties uz globālajiem un reģionālajiem darbības vides faktoriem, kā elektroenerģijas, dabasgāzes un CO2 emisijas kvotu cenu kāpums, kas negatīvi ietekmēja Latvenergo koncerna finanšu rezultātus 2018.gadā, reitings ir saglabāts nemainīgi stabils jau vairākus gadus, apliecinot Latvenergo koncerna stabilitāti un finansiālo uzticamību. 

Moody's, pārapstiprinot AS "Latvenergo" kredītreitingu, Latvenergo koncernā īpaši novērtējusi: veiksmīgo darbību un konkurētspējīgo pozīciju ne tikai Latvijas, bet Baltijas elektroenerģijas tirgū; videi draudzīgo HES īpatsvaru ražošanas portfelī, kā arī augsti efektīvās TEC, kas ļauj būtiski ietaupīt primāro energoresursu patēriņu valstī un samazināt CO2 izmešu apjomu, tādējādi veicinot Eiropas Savienības klimata mērķu izpildi; stabilo finanšu situāciju, kas palīdzējusi nodrošināties pret nelabvēlīgām tirgus izmaiņām (piemēram, sausie un karstie laikapstākļi Eiropā aizvadītajā gadā, kas izraisīja negaidītu elektroenerģijas cenu kāpumu); investīciju programmu, atjaunojot ražotnes un tīklus, un uzlabojot starpsavienojumu iespējas. 

AS "Latvenergo" ir vienīgais uzņēmums Latvijā, kuram ārpus finanšu sektora piešķirts starptautiski atzītas kredītreitinga aģentūras investīciju pakāpes reitings, ko izmanto vietējās un starptautiskās finanšu institūcijas un citas ieinteresētas puses, lai novērtētu Latvenergo koncerna stabilitāti, uzticamību un nākotnes perspektīvas. Kopš 2004.gada Moody's katru gadu ir noteikusi AS "Latvenergo" kredītreitingu, un kopš 2015.gada februāra tas ir Baa2 ar stabilu nākotnes novērtējumu. Moody's publicētais kredīta vērtējums ir pieejams sadaļā Finanšu informācija.