Nacionālais kopuzņēmums SIA "Latvijas vēja parki" – Latvijas enerģētiskajai neatkarībai, drošībai un stabilitātei


2022.gada 22.jūlijā sperts nozīmīgs solis Latvijas enerģētiskās neatkarības nodrošinājumam – dibināts AS "Latvenergo" un AS "Latvijas valsts meži" kopuzņēmums SIA "Latvijas vēja parki". 

SIA "Latvijas vēja parki" ir nacionāls uzņēmums, kura darbības mērķis ir energoneatkarības, ilgtermiņa atjaunīgās enerģijas un vērtības pieaugums visu Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu interesēs. Kopuzņēmums ir pirmais, kas paredz kompensējošo mehānismu vietējām kopienām. Kopuzņēmuma uzdevums ir līdz 2030. gadam uzbūvēt vēja parkus ar kopējo jaudu vismaz 800 megavatu (MW), kas nodrošinās atjaunīgās elektroenerģijas ražošanas jaudas ievērojamu pieaugumu un veicinās Latvijas virzību uz enerģētisko neatkarību, drošību un klimatneitralitāti, vienlaikus samazinot SEG emisijas, saglabājot dabas daudzveidību un attīstot aprites ekonomiku.

Kopuzņēmuma dibināšana notiek laikā, kad Latvija un pasaule saskaras ar ļoti nopietniem ģeopolitiskajiem, energoneatkarības un drošības izaicinājumiem, kā arī ar klimata pārmaiņām un to izraisītajam sekām.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš uzsver: "Šodien ir nozīmīga diena Latvijas enerģētiskās neatkarības stiprināšanā - atzīmējam “Latvenergo” un “Latvijas Valsts mežu” kopuzņēmuma “Latvijas Vēja parki” izveidi, kas ir valsts atbilde vidējā termiņā uz jautājumu par Latvijas atkarības mazināšanu no fosilajiem energoresursiem, kas līdz šim pamatā tika importēti no Krievijas. Proti, ne uz rītdienu, bet vairāku gadu garumā Latvija spēs pati saražot nepieciešamo elektroenerģijas daudzumu no atjaunīgajiem energoresursiem, mazāk izmantojot importējamos fosilos energoresursus. Tas nozīmē prognozējamu elektroenerģijas cenu un resursa pieejamību iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kā arī mūsu tautsaimniecības konkurētspējas stiprināšanu. Vēlos pateikties “Latvenergo” un “Latvijas Valsts mežu” vadībai par spēju atrast kopīgu valodu, lai īstenotu Latvijas ekonomikai un sabiedrībai nozīmīgu projektu. Tāpat vēlos pateikties ekonomikas ministrei Ilzei Indriksonei un zemkopības ministram Kasparam Gerhardam par ieguldīto darbu, kas vēlreiz parāda – liekot kopā dažādas idejas un politiskās pārliecības, mēs valdībā spējam vienoties un rast kopīgu valodu, lai stiprinātu mūsu valsti un virzītu Latvijas valsts attīstību pareizā virzienā."

Kopuzņēmuma mērķis ir gūt maksimālu labumu sabiedrībai, izmantojot sinerģiju no valstij piederošu divu stratēģisku kapitālsabiedrību aktīvu, resursu un kompetenču apvienošanas. Ekonomikas ministre Ilze Indriksone norāda: “Latvijas enerģētiskās neatkarības stiprināšanai ir būtiski īstenot liela mēroga stratēģiskus vēja parkus, lai kāpinātu vietējās ģenerācijas jaudas, sniegtu būtisku devumu elektroenerģijas cenas stabilizācijā, kas ilgtermiņā nodrošinās Latvijas sabiedrībai un uzņēmumiem konkurētspējīgas elektroenerģijas izmaksas. Turklāt šāda mēroga projekts nodrošinās arī būtiskas investīcijas Latvijas tautsaimniecībā, kā arī sekmēs apkārtējo reģionu ekonomisko aktivitāti. Projekta atrašanās Latvijā veicinās arī ilgtermiņa pieprasījumu apkalpojošajām augsto tehnoloģiju nozarēm Latvijā.”

Kopuzņēmums SIA "Latvijas vēja parki" ir divu Latvijas kapitālsabiedrību – AS "Latvenergo" un AS "Latvijas valsts meži" pieredzes, iespēju un zināšanu apvienojums vispārējam valsts, sabiedrības, uzņēmēju un arī reģiona labumam. Nacionālā uzņēmuma vērtību pīlāri ir tīrāka un zaļāka nākotne, cieņa un sinerģija, vietējiem iedzīvotājiem – daļa no nopelnītā.

SIA "Latvijas vēja parki" attīstīs vairākus lieljaudas vēja parkus Latvijā ar kopējo jaudu vismaz 800 MW. Vēja parkus un tiem nepieciešamo infrastruktūru projektēs, izbūvēs un ekspluatēs valsts īpašumā esošā teritorijā, kuru apsaimnieko AS "Latvijas valsts meži", kā arī AS "Latvijas valsts meži" īpašumā esošajā teritorijā, kur apbūves tiesības ir ieguvis kopuzņēmums. Kopuzņēmuma pamatkapitāls dibināšanas brīdī ir 2 miljoni EUR, 80 % kopuzņēmuma kapitāldaļu pieder AS "Latvenergo", bet 20 % AS "Latvijas valsts meži". Uzņēmuma pagaidu vadībā ir Ilvija Boreiko, SIA "Latvijas vēja parki" valdes priekšsēdētāja, un Zane Norenberga, SIA "Latvijas vēja parki" valdes locekle.

Kopuzņēmumam ir ļoti ambiciozs mērķis – līdz 2030. gadam nodrošināt Latvijas valsts energoneatkarības un klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu atbilstoši Nacionālajam enerģētikas un klimata plānam.

"Latvijas un Latvenergo enerģētikas kods ir rodams atjaunīgajā enerģijā. Tāpat kā 1939. gadā Ķeguma HES atvēra spožu lappusi, arī tagad esam jauna ceļa sākumā – SIA "Latvijas vēja parki" ir kā jauns sākums, radot augstu nozares kvalitāti un labākajā veidā izmantojot mūsu nacionālos resursus kopējam labumam, neatkarībai un drošumam," saka Mārtiņš Čakste, AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs.

Balstoties uz neatkarīgu, kompetentu ekspertu novērtējumu un izmantojot jaunākās tehnoloģijas, vēja turbīnu izvietošana ir iespējama un ekonomiski izdevīga gandrīz visā Latvijā. Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards uzskata: “Kopuzņēmuma SIA "Latvijas vēja parki" dibināšana ir nozīmīgs notikums, kas ļaus spert būtisku soli mūsu valsts enerģētiskās neatkarības veidošanā. Šis projekts iezīmē arī jaunu soli Latvijas tautsaimniecības attīstībā – jauna veida kopdarbība starp vadošajām valsts kapitālsabiedrībām, kur, izmantojot katras kapitālsabiedrības uzkrātās zināšanas un pieredzi, tiks radīta jauna pievienotā vērtība. Tā kā valsts mežu zeme aizņem vairāk nekā pusi Latvijas teritorijas, būs iespējams vēja parkus izvietot tālāk no apdzīvotām vietām, vienlaikus stimulējot ekonomisko aktivitāti reģionos.”

Vēja parkus paredzēts būvēt vietās ar iespējami mazāku ietekmi uz ainavu, vietējiem iedzīvotājiem un vidi.

“Mums, “Latvijas valsts mežiem”, valsts ir uzticējusi gādāt par lielu daļu no lielākā un vērtīgākā Latvijas resursa – zemes, tādēļ arvien ieviešam efektīvākos un inovatīvākos veidus, kā ilgtspējīgi to apsaimniekot un vienlaikus radīt iespējami lielāku vērtību visai Latvijas sabiedrībai. Šodien divu spēcīgu Latvijas uzņēmumu komandas zināšanas un pieredze paver jaunas durvis nacionālo resursu gudrai apsaimniekošanai – tīras enerģijas ražošanai,” uzsver AS “Latvijas valsts meži” valdes loceklis Jānis Lapiņš.

SIA "Latvijas vēja parki" ir pirmais vēja parku attīstītājs, kas piedāvās pašvaldībām saņemt ieguvumus no vēja enerģētikas. Daloties ar vēja enerģijas tirdzniecības ieņēmumiem, paredzēti kompensējoši maksājumi vietējām pašvaldībām, vairojot vietējo kopienu labklājību.

"Mūsu priekšnoteikums šim projektam ir caurskatāmība – mēs esam Latvijas nacionāls uzņēmums un esam ieinteresēti sekmīgā ilgtermiņa sadarbībā. Tās ir cieņpilnas attiecības ar vietējo sabiedrību un ar apkārtējo vidi, kas pilnībā atspoguļo arī Latvenergo stratēģisko virzību – izmantot savus vietējos resursus labākajā veidā," saka Kaspars Cikmačs, AS "Latvenergo" valdes loceklis.

"Kopuzņēmuma vēja parku saražotā vēja enerģija nodrošinās sabiedrības prasības pēc tīras, uzticamas un pieejamas enerģijas. Mūsu galvenās vērtības ir cieņa pret vidi un ainavu, kā arī zaļākas nākotnes nodrošināšana nākamajām paaudzēm, jo esam nacionāls uzņēmums un esam uz palikšanu! Lieljaudas vēja parku izbūve drošā un sociāli atbildīgā veidā, pievēršot lielu uzmanību cilvēka, vides un enerģētikas līdzāspastāvēšanai ir Latvijas enerģētiskās neatkarības un ekonomikas ilgtspējas mugurkauls,” saka Ilvija Boreiko, SIA "Latvijas vēja parki" valdes priekšsēdētāja.

SIA "Latvijas vēja parki" vēja parku plānotā jauda būs neatsverams ieguldījums kopējam Latvijas elektroenerģijas ģenerācijas portfelim. Veicinot atjaunīgās enerģijas ražošanu un izbūvējot lieljaudas vēja parkus, tiks sekmēta Latvijas energoneatkarība, ieviestas bezemisiju enerģijas sistēmas, samazināta fosilo energoresursu izmantošana un uzlabota elektroenerģijas importa – eksporta bilance, kas sekmēs arī elektroenerģijas cenas stabilitāti reģionā. SIA "Latvijas vēja parki" lieljaudas sauszemes vēja parki ne tikai ražos elektroenerģiju, bet arī veicinās inovatīvo tehnoloģiju attīstību un sekmēs izmaiņas vairākās tautsaimniecības jomās – enerģētikā, rūpniecībā, lauksaimniecībā un transporta nozarē.


Uzziņai par lieljaudas vēja parku projektu:

Iedzīvotāju viedoklis:

 • 87,6 % Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka Latvijai būtu jācenšas pašai pilnībā saražot nepieciešamo elektroenerģiju.*
 • 77,2 % Latvijas iedzīvotāju atbalsta vēja parku izveidi Latvijā.*

(*SKDS pētījumu centra 2022. gada aprīlī-maijā veiktās aptaujas dati)

Tautsaimniecības un sabiedrības ieguvumi:

 • Investīcijas – apt. 940 milj. EUR
 • Saistīto nozaru attīstība – apt. 20 milj. EUR gadā
 • Dividendes valsts budžetā izglītības, medicīnai un valsts aizsardzībai – apt. 50 milj. EUR gadā
 • Papildu zaļā enerģija 800 MW/+2,7 TWh gadā
 • Minimāla CO2 pēda

Nākotnes vērtība:

 • Ārējās tirdzniecības bilancē uzlabojums par 140 milj. EUR gadā
 • Valsts meža zemju ienesīguma pieaugums – apt. 5,5 milj. EUR gadā
 • Visa peļņa projekta dzīves ciklā nonāk sabiedrības rīcībā

Ietekme uz vidi:

 • Vēja parkus izbūvēs vietās, kur tie pēc iespējas mazāk ietekmēs ainavu, vietējos iedzīvotājus un vidi
 • Vietas izvēli noteiks kompetentu un neatkarīgu Latvijas un starptautisko ekspertu veikti pētījumi par biotopiem un citām dabas vērtībām
 • Modernu tehnoloģiju izmantošana ļaus samazināt turbīnu skaitu vismaz 5 reizes
 • Atmežošana līdz 0,8 hektāriem vienai turbīnai jeb ne vairāk kā 0,01 % no LVM apsaimniekotās valsts meža zemes
Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv