Par izmaiņām AS “Latvenergo” valdē


AS „Latvenergo” Valdes loceklis, ražošanas direktors Māris Kuņickis nolēmis pārtraukt darbu valdē ar 2018.gada 5.oktobri, un karjeru turpinās enerģētikas nozarē ārpus Latvijas.

Strādājot AS “Latvenergo” valdē kopš 2010. gada novembra, Māra Kuņicka vadībā bija AS „Latvenergo” Ražošanas plānošanas, hidroelektrostaciju (HES) tehniskās vadības, termoelektrostaciju (TEC) tehniskās vadības, kā arī Izpētes un attīstības, Ražošanas projektu, Inspekcijas, Vides un darba aizsardzības struktūrvienības. 

AS “Latvenergo” valdē M. Kuņickis uzņēmās atbildību koncernam nozīmīgajās ražošanas, izpētes un attīstības, vides un darba aizsardzības jomā. Starp viņa panākumiem ir sekmīga vērienīgās Daugavas HES rekonstrukcijas gaita, uzlabojot to efektivitāti. Valdes locekļa darbības laikā noslēdzās Rīgas TEC-2 rekonstrukcija, kas līdz ar Rīgas TEC-1 ir pierādījušas sevi kā Baltijas mērogā neaizstājamas stacijas. To nodrošina Rīgas termoelektrostaciju staciju darbības pielāgošana elastīgam darbam NordPool elektroenerģijas tirgus mainīgā režīmā. 

AS “Latvenergo” padomes loceklis Mārtiņš Bičevskis: “Latvenergo padomes vārdā izsaku pateicību par Māra Kuņicka līdzšinējo ieguldījumu koncerna attīstībā un novēlu veiksmi turpmākajā karjerā starptautiskā mērogā”

M. Kuņickis aktīvi piedalījās Latvijas dabasgāzes tirgus liberalizācijas pamatu izveidē un tā turpmākajā attīstībā. Pirmo reizi ir diversificētas dabasgāzes piegādes, izmantojot Klaipēdas LNG, tādējādi veicinot Latvenergo konkurētspēju. 

M. Kuņickis ir devis ieguldījumu koncerna vides projektos, iniciējot un īstenojot Latvijā nebijušas aktivitātes. Vairāku gadu garumā ar Latvijas un ārvalstu speciālistu iesaisti ir noritējis projekts ceļotājzivju migrācijas un dabiskās atražošanās iespēju pētniecībai Daugavā. Arī ārpus profesionālo pienākumu veikšanas M. Kuņickis ir piedalījies dabas vērtību kopšanas un aizsardzības projektos. 

M. Kuņickim drīzumā plānots sākt darbu cita enerģētikas uzņēmuma vadībā ārpus Latvijas. 

Pirms darba AS „Latvenergo” M. Kuņickis bija Rīgas P/A “Rīgas gaisma” direktors. Kopš 2011. gada viņš ir LEEA valdes loceklis, bet no 2012. gada – EURELECTRIC Direktoru padomes locekļa vietnieks. 

Jauns AS “Latvenergo” valdes loceklis tiks izvēlēts konkursa kārtībā.