Par izmaiņām AS “Latvenergo” valdē


AS „Latvenergo” Valdes loceklis, komercdirektors Uldis Bariss nolēmis neturpināt darbu uzņēmuma valdē pēc esošo pilnvaru termiņa beigām 2020.gada 15.novembrī. No 16.novembra U.Bariss sāks pildīt AS ”Conexus” valdes priekšsēdētāja pienākumus.

U. Bariss darbu Latvenergo sāka kā Ekonomikas departamenta direktors 2002.gadā . Latvenergo valdes locekļa pienākumus U. Bariss pilda kopš 2005. gada, no 2013.gada viņš ir uzņēmuma komercdirektors, šobrīd arī “Elektrum Eesti” OU Padomes priekšsēdētājs un “Elektrum Lietuva” UAB Padomes priekšsēdētājs.

Kā komercdirektors U.Bariss bija atbildīgs par enerģijas vairumtirdzniecību, mārketingu un klientu apkalpošanu, norēķiniem, regulācijas jautājumiem. Kopš 2018.gada viņa pārraudzībā bija arī enerģijas ražošanas plānošana, HES un TEC tehniskā vadība, kā arī ražošanas projekti.

U.Bariss aktīvi piedalījās Latvijas elektroenerģijas tirgus liberalizācijas procesā kopš 2005.gada, iedibinot veiksmīgu klientu apkalpošanas un norēķinu sistēmu biznesa klientiem un mājsaimniecību segmentā, kas ļāvis Latvijas elektroenerģijas patērētājiem bez būtiskiem šķēršļiem no vēsturiskā monopolsituācijā funkcionējošas nozares nonākt brīva tirgus attiecību biznesa modelī.

AS “Latvenergo” padomes priekšsēdētājs Ivars Golsts: “Latvenergo padomes vārdā izsaku pateicību Uldim Barisam par ieguldījumu koncerna attīstībā, jo īpaši elektroenerģijas tirgus liberalizācijas procesā un Latvenergo darbības izvēršanā mazumtirdzniecības jomā ārpus Latvijas robežām. Uzskatu, ka Uldis būs liels ieguvums gāzes pārvades sistēmas organizācijai un ceru, ka sekmīgi sadarbosimies arī turpmāk”.

Uldis Bariss Rīgas Tehniskajā universitātē 2017.gadā ieguvis inženierzinātņu doktora grādu vides zinātnē, 2008.gadā Rīgas Ekonomikas augstskolā - profesionālā maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā, 2004.gadā - Latvijas Universitātē maģistra grādu ekonomikā.

Pirms darba AS „Latvenergo” U.Bariss bija SIA „Lattelekom” Finanšu plānošanas un kontroles nodaļas vadītājs, kā arī vadības grāmatvedības sektora vadītājs.

Jauns AS “Latvenergo” valdes loceklis tiks izvēlēts konkursa kārtībā.