Publicēti SIA "Latvijas vēja parki" nerevidētie finanšu pārskati par 2022.gadu


2022.gada 22.jūlijā reģistrēts AS "Latvenergo" un AS "Latvijas valsts meži" kopuzņēmums SIA "Latvijas vēja parki", kura mērķis ir veidot jaunus stratēģiskas nozīmes vēja enerģijas parkus.

Kopuzņēmuma vispārējais stratēģiskais mērķis ir īstenot stratēģiski svarīgu vēja parku projektus Latvijas Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā 2021.–2030. gadam iekļauto mērķu sasniegšanai un turpmākai virzībai uz klimatneitralitātes sasniegšanu, veicinot enerģētiskās neatkarības nodrošināšanu.

Kopuzņēmuma uzdevums ir līdz 2030.gadam uzbūvēt vēja parkus ar kopējo jaudu vismaz 800 MW, kas nodrošinās atjaunīgās elektroenerģijas ražošanas jaudas ievērojamu pieaugumu un veicinās Latvijas virzību uz enerģētisko neatkarību, drošību un klimatneitralitāti, vienlaikus samazinot SEG emisijas, saglabājot dabas daudzveidību un attīstot aprites ekonomiku.

28.februārī publicēti SIA "Latvijas vēja parki" nerevidētie finanšu pārskati par periodu no 2022.gada 22.jūlija līdz 31.decembrim. Gada pārskats 2022.gadu tiks publicēts 2023.gada 19.aprīlī.

SIA "Latvijas vēja parki" nerevidētie finanšu pārskati par 2022.gadu