Visi Latvenergo TEC-1 un TEC-2 energobloki darbojas efektīvi un atbilstoši elektrības pieprasījumam


2023. gada nogalē un 2024. gada sākuma Latvenergo ražotņu darbība ir nodrošinājusi Latvijas elektroenerģijas eksporta pozīcijas NordPool biržā. Tādējādi ir ne tikai saražota elektroenerģija un nepieciešamais siltums Rīgas iedzīvotājiem, bet arī nodrošināta Latvijas energoneatkarība un drošība līdz ar spēkstaciju – HES (hidroeletrostacijas) un TEC (termoelektrostacijas) nepārtrauktu darbu. 

Latvenergo ražotnes TEC un HES ir valsts kritiskā infrastruktūra, kuru darbībai ir izstrādāts nepārtrauktības režīms. Tas nozīmē, ka arī neatliekamu remontdarbu laikā uzņēmuma rīcībā ir citas ražošanas jaudas. Strādājot šādā režīmā, Latvenergo TEC decembrī un janvāra pirmajās divās nedēļās ir saražotas 329 GWh elektroenerģijas un 475 tūkstoši megavatstundu siltumenerģijas, kā arī 507 GWh Daugavas HES kaskādē. Salīdzinājumam – Latvijas patēriņš bija 943 GWh.

Vienlaikus visām Latvenergo ražotnēm prioritāte ir droša un stabila darbība, veicot gan plānotus, gan neatliekamus remontdarbus. TEC-2 rudens regulārajā inspekcijā konstatētie bojājumi nebija savietojami ar drošu stacijas ekspluatācijas turpināšanu. Savlaicīgi neveicot remontu un nenovēršot konstatētos defektus, rastos būtisks apdraudējums stacijas darbam. Vēl jo vairāk, neveicot darbus rudens un ziemas periodā, būtu risks neatgriezeniski zaudēt iekārtas ilgstošam laika periodam, kas iekļautu arī desinhronizāciju no BRELL loka 2025. gadā.

TEC bloku remontu vasaras sezonā laikā ierobežo patstāvīgas pieejamas jaudas pieprasījums tajos mēnešos, kad Daugavā ir zemākā pietece, un tādēļ Latvijas energoapgādē nāktos balstīties vienīgi uz importa piegādēm. Resp., to remonti un apkope tiek veikta pakāpeniski, slēdzot pa vienam blokam. 2023. gada vasarā patstāvīgi pieejamas bija TEC-2 jaudas, savukārt palielinoties ūdens pietecei (kas rudens sezonā ir pat 3-4 reizes lielāka nekā jūlijā un augustā) tika veikt viena no TEC bloku plānveida apkope. Tādējādi, ieskaitot Daugavas HES ražošanas jaudas, patstāvīgi bija pieejamas būtiski lielākā daļa no Latvenergo ražošanas jaudām.

TEC–2 otrā energobloka remontdarbi ir noslēgušies 11.janvāra vakarā, abi energobloki šobrīd ir pieejami tirgum, un svarīgi, ka viens no diviem energoblokiem turpina uzturēt jaudas rezerves Latvijas pārvades sistēmai (AS "Augstsprieguma tīkls"). Pilnā darba kārtībā ir arī Latvenergo TEC-1 enerģijas ražošanas iekārtas.