8. jūnijs, 2018

Jūlijā Ķeguma HES ūdenskrātuvē uzturēs pazeminātu ūdenslīmeni

Lasīt vairāk
5. jūnijs, 2018

EURELECTRIC: Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanai nepieciešama 60% ES ekonomikas elektrifikācija

Lasīt vairāk
31. maijs, 2018

Latvenergo koncerna nerevidētie 2018.gada pirmā ceturkšņa rezultāti

Lasīt vairāk
25. maijs, 2018

Nominācijā "Muzeja inovācijas projekts" izvirzīts Latvenergo koncerna Enerģētikas muzeja mobilais gids

Lasīt vairāk
16. maijs, 2018

Dzīvības aģenta meklējumos “Dabas koncertzālē” ar Latvenergo

Lasīt vairāk
15. maijs, 2018

Enerģijas šūpulis – Muzeju nakts pasākumi Latvenergo koncernā

Lasīt vairāk
14. maijs, 2018

Vērienīgi izskanējis Latvijā pirmais fizikas festivāls

Lasīt vairāk
12. maijs, 2018

Erudīcijas konkursa “FIZMIX Eksperiments” uzvarētāji noskaidroti pirmajā fizikas festivālā

Lasīt vairāk
11. maijs, 2018

Daugavā pie Mangaļsalas notiek lašu un taimiņu mazuļu ielaišana

Lasīt vairāk
9. maijs, 2018

Sācies nārsts Daugavā izvietotajās zivju nārsta mākslīgajās ligzdās

Lasīt vairāk
8. maijs, 2018

Bērnus un jauniešus aicina uz pirmo fizikas festivālu Latvijā

Lasīt vairāk
8. maijs, 2018

Norit piesārņojuma savākšana Rīgas HES lejtecē

Lasīt vairāk
26. aprīlis, 2018

Augot pašapkalpošanās popularitātei, mazinājusies klātienes klientu apkalpošanas centru nepieciešamība

Lasīt vairāk
21. aprīlis, 2018

Bērnus un jauniešus aicina uz pirmo fizikas festivālu Latvijā

Lasīt vairāk
19. aprīlis, 2018

Jaudas maksājums – efektīvas koģenerācijas atbalsts Eiropas Savienības valstīs

Lasīt vairāk