Latvenergo 2022. gada 6 mēnešu virtuālās konferences ieraksts


Š.g. 8. septembrī AS "Latvenergo" aizvadīja virtuālo konferenci par 2022. gada 6 mēnešu finanšu rezultātiem. Vebināra laikā AS "Latvenergo" Finanšu direktors Guntars Baļčūns analizēja Latvenergo koncerna 2022. gada 6 mēnešu finanšu rezultātus, informēja par aktualitātēm koncernā, kā arī atbildēja uz virtuālās konferences dalībnieku uzdotajiem jautājumiem.

Pilns virtuālās konferences ieraksts ir pieejams šeit: 

Vebināra laikā demonstrētā prezentācija ir pieejama šī paziņojuma pielikumā.

Informācija par Latvenergo koncerna izmantotajiem finanšu rādītajiem un koeficientiem pieejama Latvenergo konsolidēto un AS “Latvenergo” nerevidēto saīsināto finanšu pārskatu sadaļā "Formulas".

Latvenergo pateicas visiem, kas piedalījāFFs virtuālajā konferencē un aicina sekot līdz informācijai par nākamo virtuālo konferenci!

Prezentācija