AS "Latvenergo" akcionāru sapulces lēmumi


Vakar, 9.septembrī, notika ārkārtas AS "Latvenergo" akcionāru sapulce, kura lēma lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetam atļaut ieguldīt AS "Latvenergo" pamatkapitālā valsts īpašuma objektus – 15 zemes vienības, 7 būves un no tām 3 būvēs esošās elektroiekārtas, ar kopējo valsts mantiskā ieguldījuma vērtību 23 390,00 EUR. AS "Latvenergo" akcionāru sapulce arī pieņēma lēmumu piekrist AS "Latvenergo" padomes un revīzijas komitejas locekļu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai.