AS "Latvenergo" akcionāru sapulces lēmums


Ceturtdien, 2022.gada 7.jūlijā, notika AS "Latvenergo" ārkārtas akcionāru sapulce, kurā nolemts izmaksāt valstij dividendēs 70,2 milj. EUR no AS "Latvenergo" 2021.gada peļņas. 

Latvenergo koncerna kapitāla struktūras rādītāji un finanšu stāvoklis neierobežo dividenžu izmaksu.

AS "Latvenergo" 2021. gada peļņa bija 79,5 milj. EUR, savukārt Latvenergo koncerna 2021.gada peļņa bija 71,6 milj. EUR.