AS "Latvenergo" noslēdz īstermiņa aizņēmumu līgumu ar OP Corporate Bank plc filiāli Latvijā un AS "SEB banka"


Šī gada janvārī AS "Latvenergo" ir noslēgusi divus īstermiņa aizņēmumu līgumus (overdrafta līgumus) apgrozāmo līdzekļu finansēšanai un likviditātes vadībai - ar OP Corporate Bank plc filiāli Latvijā par summu 60 milj. EUR un ar AS "SEB banka" par summu 30 milj. EUR. Abu līgumu termiņš ir līdz diviem gadiem.

Īstermiņa aizņēmumu līgumu noslēgšanai tika organizēts iepirkums, kura ietvaros par uzvarētājiem tika atzītas OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā un AS "SEB banka".

AS "Latvenergo" kapitāla piesaisti veic plānoti un regulāri, savlaicīgi nodrošinot finansējumu gan kapitālieguldījumiem, gan likviditātes vadībai. Kredītreitinga aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir piešķīrusi investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes perspektīvu, kas liecina par Latvenergo koncerna stabilitāti un finansiālo uzticamību.