Latvenergo noslēdz vērienīgāko darījumu par vēja parka izbūvi Lietuvā


AS "Latvenergo" iegādājusies 100 % "Utilitas Wind" projektu "Telšiai", un tas ļaus uzsākt vēja enerģijas ražošanu ar jaudu 124 megavatu (MW) jau 2026. gada pirmajā ceturksnī. Līdz projekta pabeigšanai būvniecības darbus vadīs Utilitas Wind. Projekta ietvaros plānots uzstādīt 20 Vestas 6,2 MW vēja turbīnas, nodrošinot vairāk nekā 125 000 mājsaimniecību ikgadējo elektroenerģijas patēriņu. Projekta īstenošana ir nozīmīga konkurences pozīcijas stiprināšanai Lietuvas tirgū, kā arī elektroenerģijas cenu pazeminošs faktors klientiem Baltijā. Latvenergo šis darījums ir būtisks izrāviens koncerna stratēģijas izpildē.  

Dinamiskai un straujai virzībai uz Latvenergo koncerna stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanai Latvenergo jāveido diversificēts atjaunīgo energoresursu (AER) ražošanas jaudu portfelis gan visā mājas tirgū - Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, gan īstenojot ģeogrāfisku izvēršanos arī ārpus tā.

Latvenergo koncerns pēdējos gados būtiski audzējis biznesa apmēru Lietuvā, un šobrīd Elektrum Lietuva ir viens no vadošajiem Lietuvas elektroenerģijas tirdzniecības uzņēmumiem. 2023. gadā 30 % no Latvenergo klientiem pārdotās elektroenerģijas tika realizēta klientiem Lietuvā, un gada laikā tas ir pieaugums par 60 %. Elektrum klientu skaits Lietuvā pārsniedz jau 180 tūkstošus klientu (par 50 tūkstošiem vairāk nekā 2022. gadā).

2023. gada nogalē AS "Latvenergo" kopā ar konsultantu SIA "PricewaterhouseCoopers" veica iekšzemes vēja projektu attīstītāju un to īstenoto vēja projektu novērtējuma procesu Latvijā. Novērtējuma rezultātā tika uzrunāti vairāki komersanti ar augstas attīstības vēja projektiem portfeļos. AS "Latvenergo" akcionāra akcepts šim projektam tika saņemts 2024. gada 17. maija AS "Latvenergo" akcionāru sapulcē.

Šajā projektā turbīnu ražošanu, piegādi un montāžu īstenos pasaules vadošais vēja turbīnu ražotājs Vestas un pieslēguma, pievadceļu, kabeļtīklu, turbīnu pamatu un montāžas laukuma izbūvi UAB Merko statyba, savukārt projekta vadību nodrošinās Utilitas Wind. Sagaidāmās vēja parka būvniecības izmaksas plānotas aptuveni 200 milj. EUR apmērā. 

AS "Latvenergo" vispārējais stratēģiskais mērķis paredz sekmēt klimatneitrālas Latvijas konkurētspēju un izaugsmi un palielināt Latvenergo koncerna vērtību mājas tirgū Baltijā un arī ārpus tā, ilgtspējīgi, inovatīvi un ekonomiski pamatoti attīstot un nodrošinot preces un pakalpojumus enerģijas un ar to saistītu biznesu vērtību ķēdēs un efektīvi pārvaldot valsts attīstībai un drošībai stratēģiski nozīmīgus resursus un infrastruktūru.