AS "Latvenergo" publicē informatīvu prezentāciju par Latvenergo koncernu


AS "Latvenergo" ir sagatavojusi un publicē informatīvu prezentāciju par Latvenergo koncernu, sniedzot aktuālu informāciju par koncerna organizatorisko struktūru, stratēģiju, darbības segmentiem un finanšu rādītājiem.

2020. gadā enerģētiku, tāpat kā visu pasaules ekonomiku, ietekmēja Covid-19 pandēmija. Neskatoties uz to, Latvenergo koncerna savlaicīgā un mērķtiecīgā rīcība droša darba režīma ievērošanai nodrošināja stabilu un nepārtrauktu enerģijas ražošanu, tirdzniecību un elektroenerģijas sadali. Šajā laikā koncerns ir uzsācis darbību Lietuvas mājsaimniecību elektroenerģijas tirgū, kā arī paplašinājis savu darbību elektromobilitātes jomā un saules paneļu tirdzniecībā.

2020. gadā Latvenergo koncerns bija lielākais elektroenerģijas ražotājs Baltijā, saražojot 29 % no kopējā Baltijas valstīs izstrādātā elektroenerģijas apjoma. Savukārt 60 % no tās ir saražoti no atjaunīgajiem energoresursiem, padarot Latvenergo koncernu arī par lielāko zaļās enerģijas ražotāju Baltijā.

Pārskata gadā Latvenergo darbojās visos enerģijas tirdzniecības segmentos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, turpinot arī aktīvi paplašināt darbību jaunos biznesa virzienos.

Gads bijis īpaši sekmīgs saules paneļu tirdzniecībā, kā arī, paplašinot šo segmentu, Elektrum īstenojis saules paneļu parka izbūvi Lietuvā un attīsta projektu Igaunijā ar kopējo jaudu 1,75 MW.

2019. gadā uzsāktajā darbībā elektromobilitātes tirgū ir paplašināts elektroauto uzlādes staciju tīkls – līdz 36 pieslēgvietām 2020. gada beigās.

2020. gada 10. jūnijā no Latvenergo koncerna tika nodalīti pārvades aktīvi, nododot AS "Latvijas elektriskie tīkli" akcijas Ekonomikas ministrijai 222,7 milj. eiro vērtībā.

Pārskata gadā Latvenergo koncerns jau 13. reizi ir vērtīgākais enerģētikas uzņēmums Latvijā un atkārtoti arī Baltijā. Astoto gadu pēc kārtas AS "Latvenergo" saņēma Ilgtspējas indeksa Platīna kategoriju un vienlaikus arī augstāko vērtējumu savas dalības vēsturē.

Prezentācija ir pieejama šeit.