AS “Latvenergo” saņem Ilgtspējas indeksa Platīna kategoriju


2018.gada Ilgtspējas indeksa noslēguma ceremonijā 14. jūnijā AS "Latvenergo" sesto gadu pēc kārtas saņēma Ilgtspējas indeksa Platīna (augstāko) kategoriju – uzņēmuma ilgtspējas novērtējumu atbilstoši starptautiskām prasībām visos korporatīvās sociālās atbildības virzienos. Šāda novērtējuma saņemšanu veicināja pārdomātas investīcijas enerģijas ražotņu modernizācijā, rūpes par vidi, darbiniekiem un klientiem, laba pārvaldība un citi ilgtspējīgi risinājumi enerģijas ražošanā un tirdzniecībā. AS "Latvenergo" saņēma augstāko kopējo novērtējumu savas dalības vēsturē – 97,2%.

2017.gads koncernā aizritējis pārmaiņu un modernizācijas zīmē, kā arī šis ir bijis viens no gadiem, kad lielākajā mērā izpaudusies pozitīvā Latvenergo un vides mijiedarbība. Ražotņu modernizācija, vide, attiecības ar darbiniekiem – tie ir ilgtspējas stūrakmeņi, kas nodrošinās koncerna izaugsmi arī turpmāk. Turpinās Daugavas HES rekonstrukcijas darbs, kas nākotnē ļaus saražot vairāk elektroenerģijas no izmantotā ūdens daudzuma. Uzsākti jauni un tiek turpināti esošie vides aizsardzības projekti, mazinot gan saimnieciskās darbības ietekmi, gan arī veicinot darbinieku un sabiedrības iesaisti. Izaicinājums ir darbības efektivitātes un digitalizācijas programma, kas ilgtermiņā nodrošinās līdzekļu ietaupījumu, vienlaikus nodrošinot nemainīgi augstu servisu un to pat uzlabojot. 

Ilgtspējas indeksā AS "Latvenergo" piedalās jau kopš 2010.gada. AS "Latvenergo” 2010. un 2011.gadā saņem Sudraba, 2012. gadā – Zelta, 2013. - 2018.gadā – Platīna novērtējumu. 2018.gadā AS "Latvenergo" saņem augstāko kopējo novērtējumu savas dalības vēsturē – 97,2%. 

Papildu informācija:
Jānis Irbe Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 67 728 239 E-pasts: investor.relations@latvenergo.lv