Latvenergo saņem Korporatīvās pārvaldības balvu


Piektdien, 14.oktobrī, Latvijas Korporatīvās pārvaldības padome par labāko nominācijā "Iesaistīto pušu vadības praktiķis" apbalvoja AS "Latvenergo", kas nodrošinājusi kvalitatīvu sadarbību ar ieinteresētajām pusēm.

Korporatīvās pārvaldības balva uzņēmumiem tiek pasniegta jau otro gadu. Tādējādi tiek apzināta labākā Latvijas prakse un atzinīgi novērtēti uzņēmumu centieni ieviest labas pārvaldības standartus un Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksu.

Šogad Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome balvu piešķīra trijās nominācijās, un tās svinīgā pasniegšana notika 14.oktobrī, Komerclikuma 20 gadu jubilejas konferences "Krietns un rūpīgs saimnieks lielo satricinājumu laikā" noslēgumā.

Guntars Baļčūns, AS "Latvenergo" Finanšu direktors: "AS "Latvenergo" mērķtiecīgi ir virzījies uz ilgtspējīgas komercdarbības prakses integrāciju savās aktivitātēs, tiecoties uz vides, sociālās un korporatīvās pārvaldības jomu pilnveidi atbilstoši labākajai praksei. Latvenergo vērtē sevi kā ilgtspējīgu un atvērtu uzņēmumu, kas nav iedomājams bez visaptverošas ieinteresēto pušu iesaistes. Ieviestās prakses regulāri tiek pārskatītas un pilnveidotas. Visas aktivitātes tiek veiktas, lai veidotu labāk pārvaldītu uzņēmumu, kas būtu ilgtspējīgs un pievilcīgs sadarbībai visām Latvenergo koncerna ieinteresētajām pusēm."