Par Covid-19 ietekmi uz Latvenergo koncerna darbību


Latvenergo koncerns pastāvīgi vērtē Covid-19 vīrusa izplatības ietekmi un īsteno  pasākumus klientu un darbinieku drošībai. Visi drošības pasākumi tiek īstenoti saskaņā ar Ministru kabineta, Ekonomikas ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra un atbildīgo valsts institūciju pieņemtajiem lēmumiem un sniegtajām rekomendācijām. Latvenergo koncerns nodrošina atbilstošu darba režīmu stratēģiski svarīgajos objektos – Daugavas hidroelektrostacijās, termoelektrostacijās Rīgā un AS “Sadales tīkls" objektos. Koncerns veido tādu darba organizāciju, kas samazina tiešos kontaktus, nodrošina iespēju ievērot augstas higiēnas prasības un sniedz darbiniekiem regulāru informāciju par jaunākajām rekomendācijām Covid-19 izplatīšanās samazināšanai.

Klientiem AS “Latvenergo” turpina nodrošināt visus Elektrum pakalpojumus un klientu apkalpošanā jebkura jautājuma atrisināšana notiek ar attālinātiem saziņas veidiem. Elektrum klientu serviss, digitālo pakalpojumu pieejamība un daudzveidība nodrošina klientam plašas digitālās apkalpošanas iespējas. Ikdienā 93% jeb lielākā daļa no Elektrum klientu apkalpošanas darījumiem notiek digitāli. Uz ārkārtas stāvokļa laiku ir slēgti Elektrum klientu apkalpošanas centri Rīgā un Daugavpilī.

Šobrīd vīrusa izplatībai nav būtiskas ietekmes uz Latvenergo koncerna sniegto pakalpojumu nodrošinājumu. Koncerns turpina nodrošināt elektroenerģijas ražošanu, elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecības un sadales pakalpojumu nepārtrauktību un pieejamību visiem klientiem. Tā kā situācija ir neskaidra un strauji attīstās, šobrīd nav iespējams sniegt skaitlisku aplēsi par iespējamo vīrusa izplatības ietekmi uz Latvenergo koncernu.

2020. gada sākumā tika apstiprināta jaunā koronavīrusa (Covid-19) esamība un šobrīd tas ir izplatījies visā pasaulē, tajā skaitā Latvijā, traucējot uzņēmējdarbībai un ietekmējot ekonomisko attīstību.