Par sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem


AS “Sadales tīkls” īsteno vērienīgu darbības efektivitātes paaugstināšanas programmu, kas elektrotīkla ilgtermiņa attīstības plāna ietvaros dod iespēju samazināt uzņēmuma pamatdarbībai nepieciešamos resursus un veikt izmaiņas sadales sistēmas pakalpojumu tarifos. Darbības efektivitātes programmas rezultāti novērtējami jau šobrīd, un gala rezultāts ļaus samazināt sistēmas pakalpojumu tarifus. Lai attiecinātu izmaksu samazinājuma iespaidu uz sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem un nodrošinātu zemāku tarifu klientiem pirms visas efektivitātes programmas realizēšanas, nepieciešamas izmaiņas nozari regulējošajos normatīvajos aktos. Tādēļ tuvākajā laikā AS “Sadales tīkls” vērsīsies Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, ierosinot izmaiņas Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā, kas paredz ieviest ilgtermiņa darbības efektivitāti stimulējošus regulācijas instrumentus. 

AS “Sadales tīkls” veic darbības procesu optimizēšanu, kā arī, ņemot vērā darbības rezultātus, izstrādājis un ievieš darbības efektivitātes paaugstināšanas projektu, 2017.gadā uzsākot vērienīgu pārmaiņu procesu, kas ilgs līdz 2022.gadam. Darbības efektivitātes paaugstināšanas programmas rezultāts būs būtisks uzņēmuma pamatdarbībai nepieciešamo resursu samazinājums. Kopumā plānots slēgt 810 darba vietas, samazināt darbam nepieciešamo transportlīdzekļu skaitu par 407 vienībām, samazināt tehnisko bāzu skaitu, pilnveidot un uzlabot procesus, palielināt darbinieku mobilitāti, kas ļaus samazināt saimnieciskās darbības izmaksas kopumā par aptuveni 26 miljoniem eiro. Lai samazinātu iedzīvotājiem un uzņēmumiem maksājumus par elektroenerģiju, AS “Sadales tīkls” jau no aprīļa strādā Ekonomikas ministrijas darba grupā un izstrādājusi plānu par iespējamo sadales sistēmas pakalpojumu tarifu attiecināmās daļas samazināšanu par 10%, kas kopējo elektroenerģijas piegādes tarifu samazinātu līdz 8%. 

Klientu rēķinos sadales sistēmas pakalpojums veido aptuveni vienu trešo daļu izmaksu, un tajās – aptuveni 25% apmērā - ietilpst arī neatkarīgā pārvades operatora AS "Augstsprieguma tīkls" pakalpojuma izmaksas. 

AS “Sadales tīkls” ir AS “Latvenergo” meitassabiedrība, kas uztur un attīsta Latvijas elektrotīklu, nodrošinot elektroenerģijas piegādi vairāk nekā vienam miljonam klientu objektu, aptverot ar savu pakalpojumu 99% no valsts teritorijas. AS "Sadales tīkls" ieņēmumi 2018.gadā bija 323,7 miljoni EUR, peļņa - 33,7 miljoni EUR, aktīvi 2018.gada beigās - 1,66 miljardi EUR.