SPRK ir apstiprinājuši sadales pakalpojumu tarifu samazinājumu no 2020.gada 1.janvāra


Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 27.novembrī ir apstiprinājusi elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu mainīgās komponentes samazināšanu no 2020.gada 1.janvāra par vidēji 8%. Komponente par pieslēguma maksas nodrošināšanu (fiksētā maksa) paliek nemainīga, tādejādi vidēji sadales pakalpojumu tarifs samazinās par 5,5%. Sadales pakalpojuma tarifs ir noteikts nākamajiem 5 gadiem – līdz 2024.gadam.

Sadales sistēmas pakalpojumu tarifu samazināšanu nodrošina 2017.gadā uzsāktās darbības efektivitātes paaugstināšanas programmas, kuras ietvaros tiek veikta procesu pilnveidošana, personāla, transportlīdzekļu un bāzu skaita samazināšana, ieguvumi. 

AS "Sadales tīkls" ir AS "Latvenergo" meitassabiedrība, kas uztur un attīsta sadales tīklu, nodrošinot elektroenerģijas piegādi vairāk nekā vienam miljonam klientu objektu, aptverot ar savu pakalpojumu 99% no Latvijas teritorijas. AS "Sadales tīkls" sadales pakalpojuma ieņēmumi 2018.gadā bija 304,4 milj. EUR, EBITDA – 110,1 milj. EUR, aktīvu vērtība - 1 659 milj. EUR.