Nedēļas cenas komentārs

Par galvenajiem nedēļas notikumiem un faktoriem enerģētikā Eiropā un pasaulē, kas ietekmē elektrības cenu arī pie mums -  hidrorezervuāru piepildījums, dabasgāzes cena, CO2 emisiju cena, ogļu cena u.c.  ik nedēļu Gunta Lūša, AS "Latvenergo"Enerģijas vairumtirdzniecības direktora video apskatā.

Video apskatu arhīvs skatāms šeit.

Piedāvājam ērti un uzskatāmi kartē, grafikos un tabulās apskatīt aktuālos datus par iknedēļas elektroenerģijas cenu, patēriņu un izstrādi Nordpool Skandināvijas un Baltijas valstu apgabalā, kā arī šo rādītāju izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo nedēļu.


Atgādinām elektroenerģijas lietotājiem, ka cenu svārstības Nord Pool tiešā veidā ietekmē tikai tos klientus, kuri ar savu elektrības tirgotāju noslēguši mainīgās cenas līgumu, balstoties uz elektroenerģijas cenu biržā.

Elektroenerģijas tirgus mēneša apskats

JŪNIJS
Baltijā samazinās elektroenerģijas izstrāde

Inga Salceviča,
Finanšu produktu speciāliste

Tirdzniecības daļa, AS "Latvenergo"

Jūnijā dabasgāzes nākamā mēneša kontrakta (Dutch TTF front-month index) cena joprojām turpināja pieaugt, sasniedzot cenu 34,45 EUR/MWh, kas ir par 8 % vairāk nekā iepriekšējā mēnesī.

Vienā no Austrālijas lielākajiem sašķidrinātās dabasgāzes termināļiem jūnijā notika neplānots atslēgums, kas izraisīja bažas par Eiropai pieejamajām piegādēm. Papildus tam ārpuskārtas atslēgums notika arī vienā no Norvēģijas dabasgāzes atradnēm, kas vēl vairāk pasliktināja piegādes situāciju Eiropā un radīja satraukumu par Eiropas dabasgāzes krātuvju aizpildīšanu pirms ziemas sezonas. Turklāt aizvadītajā mēnesī joprojām bija vērojams paaugstināts pieprasījums Āzijas karstuma viļņa dēļ, kā arī bažas par Krievijas piegāžu pārtraukumu. Neskatoties uz iepriekšminēto, jūnijā dabasgāzes krātuvju aizpildījums Eiropā pēc AGSI datiem pieauga par 7 procentpunktiem līdz 77 %.

Jēlnaftas nākotnes kontrakta (Front Month Brent Oil) cena aizvadītajā mēnesī pavirzījās par 1 % uz augšu, salīdzinot ar maiju, līdz 83,00 USD/bbl. Jūnija nogalē kontrakts noslēdzās mēneša augstākajā punktā – 86,41 USD/bbl.

Jūnijā jēlnaftas nākotnes kontrakta cenas augšupvērstu kustību turpināja ietekmēt pastāvīgi notiekošie ģeopolitiskie konflikti Tuvajos Austrumos un Ukrainas uzbrukumi Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, kas izraisīja spriedzi naftas piedāvājuma pusē. Savukārt, no otras puses, pieauga jēlnaftas pieprasījuma gaidas sakarā ar vasaras sezonu un pieaugošo gaisa pārvadājumu aktivitāti. Papildus tam pieprasījuma prognozes uzlaboja arī pozitīvi ekonomiskie un darba tirgus dati no lielākajām ekonomikām, piemēram, ASV. Tajā pašā laikā ietekmi deva arī centrālo banku veiktie procentu likmju samazinājumi, tai skaitā Eiropā, kas parasti izraisa augstākas cenas.

Ogļu nākamā mēneša kontrakta (Front Month API2 Coal) vidējā cena jūnijā bija 111,40 USD/t, kas bija par 2 % zemāka nekā tā bija iepriekšējā mēnesī.

Ogļu tirgū aizvadītajā mēnesī bija vērojams pietiekams piedāvājums un samazināts pieprasījums, tādēļ cena stabili virzījās uz leju, sākot jūniju ar 123,35 USD/t, bet mēnesi noslēdzot tā zemākajā punktā – 104,10 USD/t. Pieprasījums Indijā un Dienvidaustrumāzijā kopš jūnija sākuma bija samazināts musonu lietusgāžu dēļ, bet ogļu pieprasījumu Ķīnā ietekmēja paaugstināta hidroelektrostaciju izstrāde. Papildus tam zemāks pieprasījums bija saistībā ar zemu izstrādi ogļu stacijās. 

Tikmēr Eiropas emisijas kvotu (EUA Futures) Dec.24 kontrakts jūnijā mainīja iepriekšējo mēnešu augšupvērstu kustību un samazinājās par 4 % līdz 69,69 EUR/t. 

Jūnijā emisijas kvotu tirgus pārstāja sekot cenu izmaiņām blakus esošajā dabasgāzes tirgū. Pirmkārt, bija vērojams palielināts izsoļu apjoms, kas noteica lielāku piedāvājumu.

Tāpat emisijas kvotu palielinātus pārdošanas apjomus izraisīja otrā ceturkšņa noslēgšanās. No otras puses, bija vērojams samazināts pieprasījums. Cenu izmaiņas izraisīja arī Eiropas Parlamenta vēlēšanas, kas radīja bažas par turpmāko klimata politikas attīstību, kas varētu samazināt cenas.

Elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenas 2024.gada jūnijā Nord Pool tirdzniecības apgabalos

avots: Nord Pool

Elektroenerģijas tirgus cenas Nord Pool tirdzniecības apgabalos un Eiropās valstīs

avots: Nord Pool 

Kopējais elektroenerģijas patēriņš Baltijas valstīs saglabājās pērnā gada jūnija līmenī un bija 1 878 GWh, kas ir par 4 % mazāk nekā iepriekšējā mēnesī. Latvijā patērētās elektroenerģijas apjoms bija 443 GWh, kas ir samazinājums par 6 % gan pret maiju, gan šo pašu periodu aizvadītajā gadā. Igaunijā elektroenerģijas pieprasījums samazinājās par 12 % pret iepriekšējo mēnesi, veidojot 522 GWh, kas par 3 % mazāk nekā aizvadītā gada jūnijā. Savukārt Lietuvā elektroenerģijas patēriņš pieauga par 2 % pret maiju un par 4 % pret iepriekšējā gada jūniju līdz 913 GWh.

Jūnijā Baltijas valstīs kopsummā tika saražotas 1 178 GWh elektroenerģijas, kas ir kritums par 21 % pret maiju, tomēr kāpums par 24 % pret 2023. gada jūniju. Latvijā elektroenerģijas izstrādes izmaiņas pret iepriekšējo mēnesi bija visstraujākās – kritums par 60 % līdz 168 GWh. Igaunijā elektroenerģijas ģenerācija samazinājās par 4 % un bija 413 GWh. Tikmēr Lietuvā saražotās elektroenerģijas apjoms bija 597 GWh, kas ir par 7 % mazāk nekā maijā.


Elektroenerģijas bilance Baltijā

Baltijas elektroenerģijas patēriņa un ģenerācijas attiecība maijā bija 63 %. Latvijā šis īpatsvars strauji nokrita līdz 38 %, Igaunijā pieauga līdz 79 %, savukārt Lietuvā tas bija 65 %.

 

Jūnijā ūdens pietece Daugavā turpināja lejupvērstu tendenci, nokrītot par 66 % pret iepriekšējo mēnesi līdz vidēji 298 m3/s, tomēr šis rādītājs ir par 50 % augstāks nekā šajā periodā pērn. Pēc LVĢMC datiem aizvadītā mēneša kopējais nokrišņu daudzums Latvijā bija 22 % zem normas, līdz ar to arī ūdens pietece bija 26 % zem daudzgadu vidējā šī perioda līmeņa.


Ūdens pietece Daugavā, vidēji mēnesī m3/s

avots: LVĢMC

Aizvadītajā mēnesī elektroenerģijas izstrāde Latvenergo hidroelektrostacijās kritās par 68 % pret maiju līdz 121 GWh, tomēr tas bija par 47 % vairāk nekā šajā periodā pērn. Tajā pašā laikā ražošana Latvenergo termoelektrostacijās nenotika, ko noteica tirgus pieprasījums.


Latvenergo Daugavas HES un TEC saražotais elektroenerģijas apjoms

Nākamā mēneša elektroenerģijas sistēmas kontrakts (Nordic Futures) aizvadītajā mēnesī samazinājās par 9 % līdz vidējai cenai 29,37 EUR/MWh, jūnija nogalē noslēdzoties vienā no mēneša zemākajiem punktiem – 25,55 EUR/MWh. Tikmēr nākamā gada sistēmas kontrakts samazinājās vien par 2 % līdz 45,56 EUR/MWh, kontrakta pēdējo dienu noslēdzot ar mēneša zemāko cenu, kas bija 42,70 EUR/MWh.

Aizvadītajā mēnesī elektroenerģijas nākotnes kontraktu cenu samazinājumu galvenokārt noteica mitrāki laikapstākļi, kā rezultātā Ziemeļvalstu hidrobilances rādītājs pieauga no -7 TWh zem normas mēneša sākumā līdz -5 TWh zem normas jūnija nogalē. Papildus tam cenas ietekmēja arī mēneša sākumā lejupejošas dabasgāzes cenas.

Jūnijā dabasgāzes nākamā mēneša kontrakta (Dutch TTF front-month index) cena joprojām turpināja pieaugt, sasniedzot cenu 34,45 EUR/MWh, kas ir par 8 % vairāk nekā iepriekšējā mēnesī.

Vienā no Austrālijas lielākajiem sašķidrinātās dabasgāzes termināļiem jūnijā notika neplānots atslēgums, kas izraisīja bažas par Eiropai pieejamajām piegādēm. Papildus tam ārpuskārtas atslēgums notika arī vienā no Norvēģijas dabasgāzes atradnēm, kas vēl vairāk pasliktināja piegādes situāciju Eiropā un radīja satraukumu par Eiropas dabasgāzes krātuvju aizpildīšanu pirms ziemas sezonas. Turklāt aizvadītajā mēnesī joprojām bija vērojams paaugstināts pieprasījums Āzijas karstuma viļņa dēļ, kā arī bažas par Krievijas piegāžu pārtraukumu. Neskatoties uz iepriekšminēto, jūnijā dabasgāzes krātuvju aizpildījums Eiropā pēc AGSI datiem pieauga par 7 procentpunktiem līdz 77 %.

Jēlnaftas nākotnes kontrakta (Front Month Brent Oil) cena aizvadītajā mēnesī pavirzījās par 1 % uz augšu, salīdzinot ar maiju, līdz 83,00 USD/bbl. Jūnija nogalē kontrakts noslēdzās mēneša augstākajā punktā – 86,41 USD/bbl.

Jūnijā jēlnaftas nākotnes kontrakta cenas augšupvērstu kustību turpināja ietekmēt pastāvīgi notiekošie ģeopolitiskie konflikti Tuvajos Austrumos un Ukrainas uzbrukumi Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, kas izraisīja spriedzi naftas piedāvājuma pusē. Savukārt, no otras puses, pieauga jēlnaftas pieprasījuma gaidas sakarā ar vasaras sezonu un pieaugošo gaisa pārvadājumu aktivitāti. Papildus tam pieprasījuma prognozes uzlaboja arī pozitīvi ekonomiskie un darba tirgus dati no lielākajām ekonomikām, piemēram, ASV. Tajā pašā laikā ietekmi deva arī centrālo banku veiktie procentu likmju samazinājumi, tai skaitā Eiropā, kas parasti izraisa augstākas cenas.

Ogļu nākamā mēneša kontrakta (Front Month API2 Coal) vidējā cena jūnijā bija 111,40 USD/t, kas bija par 2 % zemāka nekā tā bija iepriekšējā mēnesī.

Ogļu tirgū aizvadītajā mēnesī bija vērojams pietiekams piedāvājums un samazināts pieprasījums, tādēļ cena stabili virzījās uz leju, sākot jūniju ar 123,35 USD/t, bet mēnesi noslēdzot tā zemākajā punktā – 104,10 USD/t. Pieprasījums Indijā un Dienvidaustrumāzijā kopš jūnija sākuma bija samazināts musonu lietusgāžu dēļ, bet ogļu pieprasījumu Ķīnā ietekmēja paaugstināta hidroelektrostaciju izstrāde. Papildus tam zemāks pieprasījums bija saistībā ar zemu izstrādi ogļu stacijās. 

Tikmēr Eiropas emisijas kvotu (EUA Futures) Dec.24 kontrakts jūnijā mainīja iepriekšējo mēnešu augšupvērstu kustību un samazinājās par 4 % līdz 69,69 EUR/t. 

Jūnijā emisijas kvotu tirgus pārstāja sekot cenu izmaiņām blakus esošajā dabasgāzes tirgū. Pirmkārt, bija vērojams palielināts izsoļu apjoms, kas noteica lielāku piedāvājumu.

Tāpat emisijas kvotu palielinātus pārdošanas apjomus izraisīja otrā ceturkšņa noslēgšanās. No otras puses, bija vērojams samazināts pieprasījums. Cenu izmaiņas izraisīja arī Eiropas Parlamenta vēlēšanas, kas radīja bažas par turpmāko klimata politikas attīstību, kas varētu samazināt cenas.

7.attēls Energoproduktu cenas (avots: ICE)

avots: ICE

Elektrum piedāvājums

Izvēlies un atrodi sev piemērotāko elektroenerģijas produktu atkarībā no sava elektrības patēriņa. Elektrības produktu klāstu veidojām tā, lai jūs varat izvēlēties savam ikmēneša patēriņam atbilstošāko un izdevīgāko. Jūsu ērtībai piedāvājam arī dažādus norēķinu veidus. Noslēgt līgumu par kādu no Elektrum produktiem ir vienkārši un ātri.

Turklāt visus jautājumus par elektrību, dabasgāzi un citiem piedāvātajiem pakalpojumiem varēsiet atrisināt ātri un ērti pašapkalpošanās portālā elektrum.lv vai pie mūsu zinošajiem un atsaucīgajiem Klientu servisa speciālistiem.

Lai enerģijas risinājumi mājās nesagādā rūpes jums, ļaujiet par tiem parūpēties mums!