Nedēļas cenas komentārs

Par galvenajiem nedēļas notikumiem un faktoriem enerģētikā Eiropā un pasaulē, kas ietekmē elektrības cenu arī pie mums -  hidrorezervuāru piepildījums, dabasgāzes cena, CO2 emisiju cena, ogļu cena u.c.  ik nedēļu  Gunta Lūša, AS "Latvenergo" Enerģijas vairumtirdzniecības direktora, video apskatā.

Video apskatu arhīvs skatāms šeit.Piedāvājam ērti un uzskatāmi kartē, grafikos un tabulās apskatīt aktuālos datus par iknedēļas elektroenerģijas cenu, patēriņu un izstrādi Nordpool Skandināvijas un Baltijas valstu apgabalā, kā arī šo rādītāju izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo nedēļu.

Elektroenerģijas tirgus mēneša apskats

AUGUSTS
Sasniegtas jaunas cenu virsotnes

Karīna Viskuba
AS "Latvenergo" Tirdzniecības daļa, tirdzniecības analītiķe

Elektroenerģijas cenas augustā pieauga visos Nord Pool biržas tirdzniecības apgabalos – Baltijā, Ziemeļvalstīs, Centrāleiropā (Vācijā, Francijā, Polijā u.c.) un Lielbritānijā – izņemot Zviedrijas SE1 tirdzniecības zonu. Nord Pool sistēmas cena augustā piedzīvoja strauju lēcienu, pieaugot par 137 % līdz vēsturiski augstākajai mēneša vidējai cenai – 222,86 EUR/MWh. Lietuvā augustā vidējā elektroenerģijas cena bija 480,39 EUR/MWh, kas ir kāpums par 57 % pret jūlija datiem. Latvijā elektroenerģijas cena bija 467,75 EUR/MWh, kas pieauga par 53 %, salīdzinot ar jūliju. Augustā Igaunijā elektroenerģijas cena kāpa par 55 % līdz vidēji 361,35 EUR/MWh. Elektroenerģijas cenu atšķirību starp Igauniju un Latviju, Lietuvu turpina noteikt pieejamās elektroenerģijas pārvades sistēmas šķērsgriezumu jaudas samazinājums starp Igauniju un Latviju remontdarbu dēļ. Jūlijā Baltijā ikstundu cenas svārstījās no zemākās 0,44 EUR/MWh līdz rekordaugstai 4 000,00 EUR/MW.

Aizvadītajā mēnesī elektroenerģijas cenu kāpumu noteica vairāki faktori. Augustā vēja elektrostaciju izstrādes Nord Pool reģionā samazinājās par 16 %, salīdzinot ar iepriekšējā mēneša datiem. Dabasgāzes nākamā mēneša kontrakta cena kāpa par 37 %, un Eiropas oglekļa emisiju kvotu cena pieauga par 7 %, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi. Karstuma vilnis veicināja elektroenerģijas patēriņa pieaugumu Nord Pool reģionā par 4 %, savukārt ģenerācija augustā samazinājās par 1 % pret iepriekšējā mēneša datiem. Turklāt sausums augustā pasliktināja Ziemeļvalstu hidrorezervuāru aizpildījuma līmeni līdz 8 % zem normas robežas. Ziemeļvalstīs turpinās atomelektrostaciju ikgadējā apkopes darbu sezona, augustā pieejamo jaudu apjoms nedaudz pieauga līdz vidēji 84 % no kopējās uzstādītās jaudas. Baltijā ietekmi uz elektroenerģijas cenām atstāja arī par 2 % zemākas enerģijas plūsmas no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala, lai gan plūsmas no Somijas pieauga par 12 %.

Elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenas augustā Nord Pool tirdzniecības apgabalos

avots: Nord Pool

Elektroenerģijas tirgus cenas Nord Pool tirdzniecības apgabalos un Eiropās valstīs

avots: Nord Pool 

Elektroenerģijas nākotnes kontrakti augustā turpināja strauji pieaugt. To veicināja cenu kāpums dabasgāzes, oglekļa emisiju kvotu, kā arī Vācijas elektroenerģijas tirgos. Ne mazāk svarīgu ietekmi atstāja arī Ziemeļvalstu hidrobilances līmenis, kas augustā svārstījās no ‑ 9,9 TWh mēneša sākumā līdz -11,0 TWh mēneša beigās zem normas robežas.

Sistēmas nākamā mēneša kontrakta (Nordic Futures) cena augustā bija 223,50 EUR/MWh, kas kāpa par 37 %, augustā sasniedzot rekordaugstu cenu – 320,00 EUR/MWh. Līdzīga pieauguma tendence bija šī gada 4. ceturkšņa kontraktam – par 35 % līdz vidēji 293,54 EUR/MWh, mēneša otrajā pusē kāpjot līdz pat 420 EUR/MWh. 2023. gada sistēmas kontrakta cena bija 183,67 EUR/MWh, kas ir kāpums par 54 % pret iepriekšējā mēneša datiem, augustā sasniedzot jaunu augstāko robežu – 279,00 EUR/MWh.

Augustā Latvijas nākamā mēneša kontrakta vidējā cena bija 368,94 EUR/MWh, kas kāpa par 27 %, augustā sasniedzot augstāko cenu – 460,00 EUR/MWh. Latvijas 2022. gada 4. ceturkšņa kontrakts pieauga par 22 % līdz vidēji 399,44 EUR/MWh, augustā kāpjot līdz pat 525 EUR/MWh. Vēl straujāks pieaugums – par 35 % – aizvadītajā mēnesī bija Latvijas nākamā gada kontraktam, kura vidējā cena bija 316,96 EUR/MWh, mēneša otrajā pusē sasniedzot augstāko robežu – 424,00 EUR/MWh.

2023.gada elektroenerģijas nākotnes kontraktu cenas biržā (EUR/MWh)

avots: Nasdaq OMX

Šī gada augustā kopējais elektroenerģijas patēriņš Baltijā pieauga par 1 % pret iepriekšējā gada datiem un bija 2 168 GWh. Latvijā elektroenerģijas patēriņš augustā ir bijis par 5 % zemāks nekā šajā periodā gadu iepriekš, un kopā tika patērētas 543 GWh elektroenerģijas. Tikmēr Lietuvā elektroenerģijas patēriņam bija pretēja tendence – tas pieauga par 5 %, salīdzinot ar 2021. gada augustu, līdz 1 009 GWh. Tajā pašā laikā Igaunijā patēriņš samazinājās par 1 %, salīdzinot ar augustu gadu iepriekš, un bija 616 GWh.

Augustā Baltijā kopējā elektroenerģijas ražošana pieauga par 4 %, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, un bija 1 175 GWh. Aizvadītajā mēnesī Latvijas izstrādātās elektroenerģijas apjoms kāpa par 27 % pret jūlija datiem un bija 233 GWh. Lietuvā elektroenerģijas izstrāde bija 388 GWh, kas pieauga par 8 %, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi. Tikmēr Igaunijā aizvadītajā mēnesī tika saražotas 554 GWh elektroenerģijas, kas ir par 6 % mazāk elektroenerģijas nekā jūlijā.

Baltijas valstu kopējā elektroenerģijas izstrādes attiecība pret patēriņu aizvadītajā mēnesī nedaudz samazinājās līdz 54 %. Latvijā šis īpatsvars pieauga, sasniedzot 43 %, tikmēr Igaunijā ģenerācijas un patēriņa attiecība saruka līdz 90 %, bet Lietuvā tā nedaudz pieauga un bija 38 %.

Elektroenerģijas bilance Baltijā (GWh)

avots: PSO

Aizvadītajā mēnesī Daugavas pietece bija par 12 % zemāka nekā daudzgadu vidējais līmenis, kā arī samazinājās par 34 %, salīdzinot ar jūlija datiem, līdz 182 m3/s.

Ūdens pietece Daugavā, vidēji mēnesī (m3/s)

Augustā Latvenergo hidroelektrostacijās tika saražotas 78 GWh elektroenerģijas, kas ir par 44 % mazāk nekā mēnesi iepriekš. Tikmēr Latvenergo termoelektrostacijās tika saražotas 110 GWh elektroenerģijas, ko noteica tirgus pieprasījums, kā arī TEC 2-1- un TEC 2-2 energobloka pieejamās jaudas ierobežojums augstas gaisa temperatūras dēļ.

Daugavas HES un Latvenergo TEC saražotais elektroenerģijas apjoms (GWh)

Augustā jēlnaftas nākotnes kontrakta (Brent Crude Futures) cena samazinājās par 3 %, salīdzinot ar jūliju, līdz vidēji 97,74 USD/bbl, mēnesi noslēdzot ar 96,49 USD/bbl.

Naftas cenas lejupvērstu virzienu augustā turpināja veicināt bažas par globālās ekonomikas recesiju un ekonomisko datu pasliktināšanos Ķīnā un ASV, kas atstāja negatīvu ietekmi uz naftas pieprasījumu. OPEC+ nolēma palielināt naftas ieguvi septembrī par 0,1 m bbl/dienā.

Ogļu nākamā mēneša kontrakta (API2) cena bija svārstīga, tomēr mēneša griezumā pieauga par 1 %, un vidējā cena augustā bija 355,19 USD/t. Mēneša beigās kontrakts noslēdzās ar 367,00 USD/t.

Aizvadītajā mēnesī ogļu cenu pieaugumu galvenokārt noteica transportēšanas ierobežojumi kritiski zema ūdens līmeņa dēļ Reinas upē – galvenajā ogļu piegādes maršrutā uz Vācijas ogļu elektrostacijām. Tomēr ogļu cenu kāpumu ierobežoja ziņas par ogļu krājumu pieaugumu Eiropas ostās. Turklāt atjaunojās Austrālijas ogļu piegādes pēc iepriekšējā mēneša plūdiem, mazinot spriedzi piedāvājuma pusē.

Dabasgāzes nākamā mēneša kontrakta (Dutch TTF) cena turpināja strauju kāpumu, augustā pieaugot par 37 % līdz vidēji 233,83 EUR/MWh. Mēneša otrajā pusē kontrakts sasniedza jaunu rekordaugstu robežu – 339,20 EUR/MWh.

Būtisks dabasgāzes cenu ietekmējošs faktors augustā bija augstāks pieprasījums, ko veicināja karstums un sausums Eiropā, kā arī zemāka vēja elektrostaciju izstrāde. Tajā pašā laikā piedāvājuma pusē situācija bija ne mazāk saspringta. Aizvadītajā mēnesī dabasgāzes ieguvi un eksportu Norvēģijā ierobežoja plānotie un neplānotie apkopes darbi. Turklāt augustā dabasgāzes caurplūdes ierobežojums Nord Stream 1 saglabājās 80 % līmenī, un mēneša beigās pastāvēja bažas par Nord Stream 1 pilnīgu darbības apturēšanu pēc plānotā trīs dienu remonta (31. augusts – 2. septembris). Nervozitāti piedāvājuma pusē pastiprināja ASV Freeport LNG rūpnīcas darbības pārtraukuma pagarināšana līdz novembrim, pilnībā atjaunojot darbu tikai 2023. gada martā. Augusta beigās dabasgāzes nākamā mēneša kontrakts atkāpās no rekordaugsta līmeņa un noslēdzās pie 252,94 EUR/MWh – to noteica iespējamā ES intervence tirgū, lai ierobežotu enerģijas cenas. Pēc Gas Infrastructure Europe datiem augustā Eiropas dabasgāzes krātuvju aizpildījuma līmenis pieauga līdz 80 % no kopējās jaudas un bija par 13 % lielākas nekā šajā periodā gadu iepriekš.

Augustā Eiropas oglekļa emisiju kvotu (EUA Futures) Dec.22 kontraktam cena pieauga par 7 % un vidēji bija 87,74 EUR/t. Augusta otrajā pusē kontrakta cena sasniedz jaunu rekordu – 98,01 EUR/t.

Augustā emisiju kvotu cenu ietekmējošie pamatfaktori bija zemāki izsoļu apjomi un ierobežota tirgus likviditāte. Karstuma vilnis Eiropā veicināja kurināmā pieprasījuma kāpumu, kas savukārt atstāja ietekmi arī uz oglekļa emisiju kvotu pieprasījuma un cenu pieaugumu. Turklāt kvotu cenas stimulēja arī dabasgāzes cenu kāpums un prognozētā augstāka izstrāde ogļu elektrostacijās. Ziņas par ES potenciālo intervenci enerģijas tirgos radīja svārstības arī emisijas kvotu cenās, un augusta nogalē kontrakts noslēdzās ar 80,03 UER/t.

Elektrum piedāvājums

Izvēlies un atrodi sev piemērotāko elektroenerģijas produktu atkarībā no sava elektrības patēriņa. Elektrības produktu klāstu veidojām tā, lai jūs varat izvēlēties savam ikmēneša patēriņam atbilstošāko un izdevīgāko. Jūsu ērtībai piedāvājam arī dažādus norēķinu veidus. Noslēgt līgumu par kādu no Elektrum produktiem ir vienkārši un ātri.

Turklāt visus jautājumus par elektrību, dabasgāzi un citiem piedāvātajiem pakalpojumiem varēsiet atrisināt ātri un ērti pašapkalpošanās portālā elektrum.lv vai pie mūsu zinošajiem un atsaucīgajiem Klientu servisa speciālistiem.

Lai enerģijas risinājumi mājās nesagādā rūpes jums, ļaujiet par tiem parūpēties mums!