Nedēļas cenas komentārs

Par galvenajiem nedēļas notikumiem un faktoriem enerģētikā Eiropā un pasaulē, kas ietekmē elektrības cenu arī pie mums -  hidrorezervuāru piepildījums, dabasgāzes cena, CO2 emisiju cena, ogļu cena u.c.  ik nedēļu Gunta Lūša, AS "Latvenergo"Enerģijas vairumtirdzniecības direktora video apskatā.

Video apskatu arhīvs skatāms šeit.

Piedāvājam ērti un uzskatāmi kartē, grafikos un tabulās apskatīt aktuālos datus par iknedēļas elektroenerģijas cenu, patēriņu un izstrādi Nordpool Skandināvijas un Baltijas valstu apgabalā, kā arī šo rādītāju izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo nedēļu.

Elektroenerģijas tirgus mēneša apskats

OKTOBRIS
Augsta atjaunīgo energoresursu izstrāde un enerģijas plūsmas no Ziemeļvalstīm nosaka cenu lejupslīdi Baltijā

Karīna Viskuba
AS "Latvenergo" Tirdzniecības daļa, tirdzniecības analītiķe

Aizvadītajā mēnesī Nord Pool tirdzniecības apgabalos bija novērotas gan kāpjošas, gan krītošas cenu svārstības. Tajā pašā laikā Nord Pool sistēmas cena oktobrī vidēji bija 26,47 EUR/MWh, kas ir lēciens par 95 % pret iepriekšējo mēnesi. Tikmēr Baltijas reģionā elektroenerģijas cena samazinājās. Lietuvā cena saruka par 26 %, Latvijā – 25 %, savukārt Igaunijā tā bija par 23 % zemāka nekā septembrī, un vienoti visās Baltijas valstīs elektroenerģijas cena oktobrī vidēji bija 87,37 EUR/MWh. Šajā mēnesī Baltijā ikstundu cenas svārstījās no -4,43 EUR/MWh līdz 329,91 EUR/MWh.

Nord Pool sistēmas cenas pieaugumu oktobrī noteica gaisa temperatūra Ziemeļvalstīs, kas bija zemāka par normu un radīja elektroenerģijas patēriņa pieaugumu par 12 %, salīdzinot ar iepriekšējā gada oktobri, kas bija arī par 25 % lielāks nekā septembrī. Lai arī nokrišņu daudzums Ziemeļvalstīs mēneša laikā bija svārstīgs, tomēr kopumā tas samazinājās pret septembra datiem, noslīdot nedaudz zem normas līmeņa, kas ietekmēja ūdens pieteces samazinājumu. Tomēr Ziemeļvalstu hidrorezervuāru aizpildījuma līmenis pieauga, pārsniedzot normu par nepilnu procentu. Nord Pool sistēmas cenas pieaugumu līdz augstākam līmenim ierobežoja par 26 % lielāka vēja staciju izstrāde, kā arī par 19 % lielāks nekā septembrī Ziemeļvalstu atomelektrostaciju (AES) pieejamās jaudas īpatsvars, kas oktobrī veidoja 84 % no kopējās uzstādītās AES jaudas.

Elektroenerģijas cenu lejupvērstas svārstības Baltijas reģionā galvenokārt veicināja lielāka atjaunīgo energoresursu izstrāde. Lai arī elektroenerģijas ražošana saules stacijās saruka par 47 %, salīdzinot ar septembra datiem, to veiksmīgi kompensēja par 45 % lielāka hidroelektrostaciju izstrāde, kā arī vēja staciju elektroenerģijas ģenerācijas kāpums par 95 % pret iepriekšējo mēnesi. Elektroenerģijas cenu samazinājumu reģionā ietekmēja arī par 146 % lielākas enerģijas plūsmas no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala, plūsmām no Somijas pieaugot tikai par 1 %, salīdzinot ar septembri.

Elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenas oktobrī Nord Pool tirdzniecības apgabalos

avots: Nord Pool

Elektroenerģijas tirgus cenas Nord Pool tirdzniecības apgabalos un Eiropās valstīs

avots: Nord Pool 

Oktobrī elektroenerģijas tuvāko periodu nākotnes kontraktiem bija vērojamas nelielas augšupvērstas svārstības. Lai arī Ziemeļvalstu hidrobilances rādītājs joprojām saglabājas augstā līmenī, aizvadītajā mēnesī tas samazinājās no 15,4 TWh oktobra sākumā līdz 12,4 TWh virs normas mēneša beigās. Turklāt oktobrī mēreni pieauga arī dabasgāzes un ogles nākotnes kontraktu cenas.

Pretstatā iepriekšējam mēnesim oktobrī nākamā mēneša elektroenerģijas sistēmas kontrakta (Nordic Futures) cena pieauga par 4 % līdz vidēji 44,93 EUR/MWh, mēneša nogalē sasniedzot 51,70 EUR/MWh. Līdzīgas svārstības bija sistēmas 2024. gada 1. ceturkšņa kontraktam, kas arī pieauga par 4 %, un tā vidējā cena bija 65,87 EUR/MWh. Oktobra beigās kontrakts noslēdzās ar 67,25 EUR/MWh. Tikmēr nākamā gada sistēmas kontrakts turpināja iepriekšējo mēnešu lejupvērsto tendenci un samazinājās vidēji par 6 % līdz 45,47 EUR/MWh. Pēdējā šī kontrakta tirdzniecības dienā noslēdzošā cena bija 43,45 EUR/MWh.

Sekojot līdzi sistēmas kontraktu svārstībām, Latvijas nākamā mēneša kontrakts palielinājās par 6 % līdz 112,63 EUR/MWh, oktobri noslēdzot ar 105,80 EUR/MWh. Aizvadītajā mēnesī Nasdaq OMX pārtrauca Latvijas nākamā ceturkšņa kontrakta tirdzniecību.

Nākamā mēneša elektroenerģijas nākotnes kontraktu cenas biržā (EUR/MWh)

avots: Nasdaq OMX

Aizvadītajā mēnesī Baltijā elektroenerģijas pieprasījuma pieaugums veidoja 6 %, salīdzinot ar 2022. gada oktobri, kas bija arī par 18 % lielāks nekā septembrī, un kopā tika patērētas 2 284 GWh. Latvijā patēriņš pieauga par 4 % līdz 563 GWh. Igaunijā tika patērētas 705 GWh elektroenerģijas, kas ir par 6 % vairāk nekā šajā periodā pērn. Savukārt straujāks patēriņa pieaugums bija vērojams Lietuvā – par 8 % pret iepriekšējā gada oktobri, patērējot 1 016 GWh elektroenerģijas.

Baltijas kopējā elektroenerģijas izstrāde oktobrī sasniedza 1 228 GWh, un tās izmaiņas sekoja līdzi patēriņa pieaugumam – tika saražots par 6 % vairāk elektroenerģijas nekā šajā periodā gadu iepriekš, kas bija arī par 18 % vairāk nekā septembrī. Latvijā elektroenerģijas izstrāde oktobrī veidoja 262 GWh, kas ir 7 % pieaugums pret iepriekšējo mēnesi. Lietuvā ražošanas apjoms kāpa par 37 % līdz 635 GWh. Tajā pašā laikā Igaunijas elektroenerģijas izstrāde saglabājās bez izmaiņām, oktobrī saražojot 331 GWh.

Baltijas elektroenerģijas patēriņa un ģenerācijas attiecība oktobrī veidoja 54 %. Latvijā un Igaunijā šis īpatsvars vienoti bija 47 %, savukārt Lietuvā tas sasniedza 63 %.

Elektroenerģijas bilance Baltijā (GWh)

avots: PSO

Aizvadītajā mēnesī nokrišņu daudzums Latvijā bija 64 % virs mēneša normas, kas veicināja Daugavas ūdens pieteces pieaugumu par 39 %, salīdzinot ar septembra datiem, līdz vidēji 226 m3/s, tomēr tai saglabājoties 17 % zem normas.

Ūdens pietece Daugavā, vidēji mēnesī (m3/s)


Lielāka pietece stimulēja Latvenergo hidroelektrostaciju ražošanas kāpumu par 48 %, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, oktobrī saražojot 99 GWh. Tikmēr elektroenerģijas izstrāde Latvenergo termoelektrostacijās saruka par 28 %, salīdzinot ar septembri, un kopā tika saražotas 99 GWh elektroenerģijas, ko ietekmēja ikgadējie apkopes darbi TEC-2 un tirgus pieprasījums.

Daugavas HES un Latvenergo TEC saražotais elektroenerģijas apjoms (GWh)

Jēlnaftas nākotnes kontrakts (Brent Crude) mainīja iepriekšējo mēnešu cenu svārstības, oktobrī cenai samazinoties par 3 % līdz vidēji 88,70 USD/bbl. Oktobra pēdējā šī kontrakta tirdzniecības dienā noslēdzošā cena bija 87,41 USD/bbl.

Aizvadītajā mēnesī naftas cenas bija svārstīgas. No vienas puses, tās ietekmēja Tuvo Austrumu konflikta eskalācija, kas var apdraudēt naftas ieguvi reģionā, G7 dalībvalstu striktāki Krievijas naftas tirdzniecības ierobežojumi, OPEC+, Saūda Arābijas un Krievijas iepriekš noteikto naftas ieguves samazinājumu turpinājums un zemāki ASV komerciālie jēlnaftas krājumi. Taču no otras puses, nosakot kontrakta cenas samazinājumu oktobrī – bažas par globālās ekonomikas stāvokli un turpmāku attīstību, lielāka iekšzemes naftas ieguve ASV, kā arī ASV pasākumi, lai atceltu sankciju politiku pret Venecuēlu, paverot ceļu tās ražošanas pieaugumam par 0,2 miljoniem bbl dienā jeb aptuveni 25 % virs pašreizējā līmeņa. Iespējamais naftas ieguves pieaugums no Venecuēlas varētu veicināt pasaules naftas cenu stabilizēšanos laikā, kad globālais piedāvājums samazinās un pieaug ģeopolitiskie riski.

Dabasgāzes nākamā mēneša kontrakta (Dutch TTF) vidējā cena oktobrī bija 46,79 EUR/MWh jeb par 6 % augstāka nekā septembrī, un mēneša beigās kontrakts noslēdzās ar 50,55 EUR/MWh.

Dabasgāzes cenu pieaugums oktobrī galvenokārt bija saistīts ar plašāku nemieru risku Tuvajos Austrumos Izraēlas un Palestīnas konflikta eskalācijas dēļ. Turklāt bažas radīja arī streiku draudi Austrālijas sašķidrinātās dabasgāzes (SDG) termināļos, kā arī iespējamā sabotāža enerģētikas infrastruktūrā saistībā Somijas-Igaunijas gāzesvada Balticconector ārējiem bojājumiem. Somijas gāzes pārvades tīklu operators paziņoja, ka gāzesvads varētu atsākt darboties ne agrāk kā nākamā gada aprīlī. Mēneša beigās Somijas policija ir secinājusi, ka bojājumi, iespējams, bija saistīti ar kuģa enkura vilkšanu, izmeklēšana turpinās. Tajā pašā laikā dabasgāzes cenas pieaugumu ierobežoja gaisa temperatūras Eiropā, kas bija siltākas par normu, augsts Eiropas dabasgāzes krātuvju aizpildījuma līmenis, kas oktobra nogalē bija 99 % jeb par 6 procentpunktiem augstāks nekā šajā periodā pērn, kā arī pēdējo piecu mēnešu laikā augstākais Eiropas SDG imports.

Oktobrī ogļu nākamā mēneša kontrakts (API2) pieauga par 6 % līdz vidēji 130,12 USD/t, mēneša beigās noslēdzoties ar 123,50 USD/t.

Ogļu cenas turpināja sekot cenu svārstībām dabasgāzes tirgū. Turklāt nelielu satraukumu radīja kravu transportēšanas grūtības Reinas upē zema ūdens līmeņa dēļ – galvenajā ogļu piegādes maršrutā uz Vācijas ogļu elektrostacijām. Tomēr straujāku ogļu kontraktu cenas pieaugumu bremzēja augsti ogļu krājumi, pietiekams piedāvājums, kā arī vājāks Āzijas ogļu tirgus.

Eiropas emisijas kvotu (EUA Futures) Dec.23 kontrakts turpināja iepriekšējo mēnešu tendenci, tā vidējai cenai – 81,53 EUR/t – oktobrī samazinoties par 2 % pret septembri. Oktobra nogalē kontrakts noslēdzās ar 79,05 EUR/t.

Aizvadītajā mēnesī emisijas kvotu cena bija svārstīga, tomēr to samazinājumu mēneša griezumā veicināja mērenas gaisa temperatūras un augsta atjaunīgo energoresursu izstrāde Eiropā, kā arī zemāks industriālais pieprasījums un bažas par vāju ekonomikas fonu.

Elektrum piedāvājums

Izvēlies un atrodi sev piemērotāko elektroenerģijas produktu atkarībā no sava elektrības patēriņa. Elektrības produktu klāstu veidojām tā, lai jūs varat izvēlēties savam ikmēneša patēriņam atbilstošāko un izdevīgāko. Jūsu ērtībai piedāvājam arī dažādus norēķinu veidus. Noslēgt līgumu par kādu no Elektrum produktiem ir vienkārši un ātri.

Turklāt visus jautājumus par elektrību, dabasgāzi un citiem piedāvātajiem pakalpojumiem varēsiet atrisināt ātri un ērti pašapkalpošanās portālā elektrum.lv vai pie mūsu zinošajiem un atsaucīgajiem Klientu servisa speciālistiem.

Lai enerģijas risinājumi mājās nesagādā rūpes jums, ļaujiet par tiem parūpēties mums!