Izzināt vēja elektrostacijas darbību, izspēlēt spēli un izpētīt elektrotīkla vēsturiskās kartes


Latvenergo koncerna Enerģētikas muzejs aicina ielūkoties Virtuālajā enerģētikas muzejā, kas ir papildināts ar vēja elektrostacijas animāciju, izglītojošu spēli un interaktīvām kartēm enerģētikas vēstures un Latvenergo koncerna attīstības aizraujošai izzināšanai. Digitālo krājumu papildinājuši 500 enerģētikas nozares un koncerna attīstību raksturojoši priekšmetu attēli, sniedzot plašāku ieskatu Enerģētikas muzeja krājumā.

Virtuālajā enerģētikas muzejā (htpps://energetikasmuzejs.lv) ir skatāma animācija par dabai draudzīgas elektroenerģijas ražošanu vēja elektrostacijā. Vējš ir neizsīkstošs resurss, un līdz ar tehnoloģiju attīstību arvien efektīvāka kļūst tā izmantošana. Animācijā var izpētīt vēja turbīnas uzbūvi, tās darbības principus, uzzināt, kā vēja enerģija pārtop elektroenerģijā un, tālāk nonākot pie klientiem, nodrošina komfortu mājoklī, sniedz iespēju uzlādēt arī elektromobili.

Aicinām ikvienu pārbaudīt savas zināšanas izglītojošā spēlē par enerģijas ražošanu. Atbildot uz āķīgiem jautājumiem, ir iespēja uzzināt interesantus faktus par Latvijas enerģētikas vēsturi un Latvenergo koncernu. Interneta vietnē apskatāma interaktīva karte ar AS "Latvenergo" elektrostacijām mūsdienās, kā arī var izzināt 88 kV un 110 kV pārvades elektrotīkla attīstību no Ķeguma HES iedarbināšanas 1939. gadā līdz 1960. gadam.

Digitālo krājumu papildinājuši 500 muzeja krājuma priekšmetu attēli, tostarp izcilas Ķeguma spēkstacijas celtniecības fotogrāfijas no Ķeguma HES būvinspekcijas inženieru 1936. – 1937. gadā uzņemtajiem fotonegatīviem. Piedāvājam fotogrāfijās skatīt arī elektroapgādes attīstību Kurzemē 20. gadsimtā – Liepājas un Ventspils elektrostacijas un elektrolīniju būvdarbus. Aplūkojami arī Latvenergo lietoto karogu, vimpeļu, sakaru un skaitļošanas ierīču attēli. Kopumā Digitālajā krājumā ir pieejami 3 500 enerģētikas mantojuma priekšmetu attēli, ļaujot plašāk ielūkoties Enerģētikas muzeja krājumā.

Arī turpmāk Virtuālais enerģētikas muzejs tiks papildināts ar jaunu saturu – animāciju par solārās enerģijas ražošanu un Latvenergo koncerna attīstību raksturojošām vēstures liecībām.

Virtuālais enerģētikas muzejs ir Latvenergo koncerna Enerģētikas muzeja veidots projekts, lai veicinātu zinātību par Latvijas enerģētikas nozari, koncerna vēsturi un attīstības virzieniem, kā arī sekmētu skolēnu interesi par eksaktajiem mācību priekšmetiem un inženiertehniskajām profesijām. Interneta vietne sniedz iespējas tālākizglītībai, pētniecībai, radošām idejām un iedvesmai.