Plānotie iepirkumi

Interesentiem detalizēti plānotie darbu apjomi, tehniskās specifikācijas un iepirkuma procedūru nolikumi būs pieejami elektroniskā formā tikai ar iepirkuma procedūru izsludināšanas brīdi. 

   - Iepirkums izsludināts. Detalizētāku informāciju lūdzam meklēt sadaļā Iepirkumu procedūras.


Plānotā iepirkuma priekšmets vai nosaukums Plānotais līguma īstenošanas periods Plānotais iepirkuma izsludināšanas periods Papildus informācija
Pļaviņu HES HA AN4, AN6, AN9 un AN10 servomotoru un eļļas sūkņu nomaiņa 2022-2023 2021, 4.cet

Papildus_informacija_HES_2021_8.pdf

  Rīgas HES LB kravas celtņa mehāniskās daļas atjaunošanas remonts 2022 2021, 4.cet

Papildus_informacija_HES_2021_13.pdf

  Rīgas HES HA avārijas remonta aizvara atjaunošanas remonts 2022 2021, 4.cet

Papildus_informacija_HES_2021_19.pdf

  Pļaviņu HES LB kravas celtņa vadības iekārtas atjaunošanas remonts 2022 2021, 4.cet

Papildus_informacija_HES_2021_25.pdf

  Ķeguma HES-2 AB kravas celtņa vadības iekārtas atjaunošanas remonts 2022-2023 2021, 4.cet

Papildus_informacija_HES_2021_26.pdf

HES Kondicionēšanas iekārtu apkope un remonts 2022-2023 2021, 4.cet

Papildus_informacija_HES_2021_30.pdf

Rīgas HES dambju apkalpes ceļu atjaunošana 2022 2021, 4.cet

Papildus_informacija_HES_2021_4.pdf

PA_HES_2021_4_RHES_dambja_cela_apsek_un_atjaun_prasibas.docx

Pļaviņu HES vadības sistēmas ABB Advant atjaunināšana un Daugavas HES vienotas tehniskās vadības sistēmas izveide 2022 2021, 4.cet

Papildus_informacija_HES_2021_6.pdf

Ķeguma HES lejas bjefa (LB) dzelzsbetona konstrukciju atjaunošana 2022-2024 2021, 4.cet

Papildus_informacija_HES_2021_10.pdf

PA_HES_2021_10_prasibas.docx

Pļaviņu HES hidroagregāta AN4 atjaunošanas remonts 2022 2021, 4.cet

Papildus_informacija_HES_2021_15.pdf

Rīgas HES Transformatoru TN1, TN2 nomaiņa 2022-2023 2021, 4.cet

Papildus_informacija_HES_2021_16.pdf

Pļaviņu HES augšbjefa balstu un atbalstsienu betona virsmu atjaunošanas remonts 2022-2024 2021, 4.cet

Papildus_informacija_HES_2021_20.pdf

PA_HES_2021_20_prasibas.docx

Ķeguma HES-2 deformācijas šuvju ierievju S1-2 un S2-2 atjaunošanas būvprojekta izstrāde 2022-2023 2021, 4.cet

Papildus_informacija_HES_2021_31.pdf

Ķeguma HES-2 hidroagregātu rezerves turbīnas gultņa izgatavošana 2022 2021, 4.cet

Papildus_informacija_HES_2021_32.pdf

Rīgas HES dienesta korpusa koplietošanas telpu apgaismojuma un tā vadības nomaiņu pret energoefektīvu LED ar DALI, kas ieslēdzas pēc klātbūtnes sensoriem 2022 2021, 4.cet

Papildus_informacija_HES_2021_33.pdf

Rīgas HES ģeneratora slēgiekārtu un palīgtransformatora slēgiekārtas piegāde 2022-2023 2021, 4.cet

Papildus_informacija_HES_2021_35.pdf

Rīgas HES primāro iekārtu nomaiņas projektēšana un montāža 2022-2024 2021, 4.cet

Papildus_informacija_HES_2021_36.pdf

  Rīgas HES 6kV kabeļu elektrolīniju LN622 un LN623 nomaiņa 2022 2021, 4.cet

Papildus_informacija_HES_2021_37.pdf

  Rīgas HES ēkas augšas bjefa sienas zem gājēju ietves konsoles virsmas atjaunošanas būvprojekta izstrāde 2022 2021, 4.cet

Papildus_informacija_HES_2021_38.pdf

Pļaviņu HES ūdens plūsmu testēšana 2022-2025 2021, 4.cet

Papildus_informacija_HES_2021_39.pdf

PA_HES_2021_39_prasibas.docx

PA_HES_2021_39_LV_tehniska_specifikacija.docx

PA_HES_2021_39_LV_Finansu_piedavajums.docx

PA_HES_2021_39_requirements.docx

PA_HES_2021_39_EN_Financial_Bid.docx

PA_HES_2021_39_EN_Technical_specification.docx

Inženierkonsultantu pakalpojumi "Pļaviņu HES rezerves pārgāznes izbūvei" 2022-2030 2022, 1.cet

Papildus_informacija_HES_2021_1.pdf

Rīgas HES ūdens pārgāznes aizsprosta balstu virsmu no atz. -0.50m v.j.l. līdz 20.10m v.j.l. atjaunošana 3. un 4.laidumā 2022 2022, 1.cet

Papildus_informacija_HES_2021_7.pdf

Pļaviņu HES ražošanas korpusa ēkas atjaunošana un energoefektiviātes paaugstināšana 2022-2023 2022, 1.cet

Papildus_informacija_HES_2021_9.pdf

Pļaviņu HES 47m atzīmes telpu atjaunošana un sanitārā mezgla izbūve 2022 2022, 1.cet

Papildus_informacija_HES_2021_11.pdf

Plānotā iepirkuma priekšmets vai nosaukums Plānotais līguma īstenošanas periods Plānotais iepirkuma izsludināšanas periods Papildus informācija
  TEC-1, TEC-2 celtņu apkope, t.sk. defektu novēršana 2022-2023 2021, 4.cet

Papildus_informacija_TEC_2021_8.pdf

TEC-1, TEC-2 ēku ventilācijas, kondicionēšanas un apkures iekārtu tehniskā apkope un remonts 2022-2023 2021, 4.cet

Papildus_informacija_TEC_2021_9.pdf

  TEC-2 energobloku aprīkošana ar sistēmas dinamiskās uzvedības reģistrēšanas ierīcēm 2022 2021, 4.cet

Papildus_informacija_TEC_2021_21.pdf

TEC-1 un TEC-2 vārtu un durvju apkopes 2022-2024 2021, 4.cet

Papildus_informacija_TEC_2021_27.pdf

  TEC-1 vadības sistēmas "Industrial Extenden Automation 800xA" iekārtu modernizācija ar programmatūras atjaunināšanu 2022 2021, 4.cet

Papildus_informacija_TEC_2021_28.pdf

  TEC-1 vadības sistēmas inženierstaciju nomaiņa ar programmatūras atjaunināšanu 2022 2021, 4.cet

Papildus_informacija_TEC_2021_29.pdf

TEC-1 gāzes turbīnu MOOG kontrolleru nomaiņa 2022 2021, 4.cet

Papildus_informacija_TEC_2021_30.pdf

TEC-1 ģeneratoru GN1, GN2 un GN3 relejaizsardzības uzlabošana 2022 2021, 4.cet

Papildus_informacija_TEC_2021_31.pdf