Plānotie iepirkumi

Interesentiem detalizēti plānotie darbu apjomi, tehniskās specifikācijas un iepirkuma procedūru nolikumi būs pieejami elektroniskā formā tikai ar iepirkuma procedūru izsludināšanas brīdi. 

   - Iepirkums izsludināts. Detalizētāku informāciju lūdzam meklēt sadaļā Iepirkumu procedūras.

    - uzaicinājums uz piegādātāju apspriedi. Detalizētāku informāciju lūdzam meklēt sadaļā  Piegādātāju apspriedes.


Plānotā iepirkuma priekšmets vai nosaukums Plānotais līguma īstenošanas periods Plānotais iepirkuma izsludināšanas periods Papildus informācija Materiāli pēc piegādātāju apspriedes
Inženierkonsultantu pakalpojumi "Pļaviņu HES rezerves pārgāznes izbūvei" 2023-2030 2022, 3.cet

Informācija

Daugavas HES tehnoloģiskās vadības sistēmas izveide 2023-2024 2022, 3.cet

Informācija

Pļaviņu HES ražošanas korpusa ēkas atjaunošana un energoefektiviātes paaugstināšana 2023-2024 2022, 3.cet

Informācija

Pļaviņu HES 47m atzīmes telpu atjaunošana 2023 2022, 3.cet

Informācija

Pļaviņu HES hidroagregāta HA5 atjaunošanas remonts + PJ10 2023 2022, 3.cet

Informācija

Pļaviņu HES mašīnzāles kravas celtņu apkopes platformu nomaiņa 2023 2022, 3.cet

Informācija

Ķeguma HES-2 mašīnzāles un montāžas laukuma jumta atjaunošana 2024 2022, 4.cet

Informācija

Ķeguma HES-2 LB kravas celtņa metālkonstrukcijas atjaunošanas remonts 2023 2022, 4.cet

Informācija

Rīgas HES ŪPA kravas celtņa mehāniskās daļas atjaunošanas remonts 2023 2022, 4.cet

Informācija

Pļaviņu HES augšbjefa balstu un atbalstsienu betona virsmu atjaunošanas remonts 2023-2024 2022, 4.cet

Informācija

Rīgas HES LB kravas celtņa vadības iekārtas nomaiņa 2023 2022, 4.cet

Informācija

Rīgas HES ūdens pārgāznes balstu virsmu no augšas bjefa puses atjaunošana 2023-2025 2022, 4.cet

Informācija

Pļaviņu HES ūdens plūsmu testēšana 2023-2026 2023, 1.cet

Informācija

Plānotā iepirkuma priekšmets vai nosaukums Plānotais līguma īstenošanas periods Plānotais iepirkuma izsludināšanas periods Papildus informācija Materiāli pēc piegādātāju apspriedes
TEC-1 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2023-2024 2022, 3.cet

Informācija

TEC-1 elektroiekārtu un kontroles mēraparatūras iekārtu uzturēšanas remonts 2023-2024 2022, 3.cet

Informācija

TEC-2 dzelzceļa sliežu ceļu un pārmiju uzturēšana 2023-2024 2022, 3.cet

Informācija

TEC-1 katlu utilizatoru KU-1 un KU-2 atjaunošanas remonts 2023 2022, 4.cet

Informācija

TEC-1 vārstu un regulētāju Oden P30R un Oden P50R tipa elektropiedziņu nomaiņa uz Oden V65 tipa elektropiedziņām 2023 2022, 4.cet

Informācija

TEC-2 palīgiekārtu putu ugunsdzēsības sistēmas vadības iekārtu modernizācija 2023 2022, 4.cet
TEC-2 2.energobloka gāzes kompresora Nr.2 gāzes vada pārbūve 2023 2022, 4.cet

Informācija

TEC-2 palīgiekārtu kontroles un vadības sistēmas PCS7 programmnodrošinājuma atjaunināšana, t.sk. serveru nomaiņa 2023-2024 2022, 4.cet

Informācija

TEC-2 naftas produktu saturošās kanalizācijas cauruļvadu posmu remonts no akas MA-171 līdz akai MA-179 2023 2022, 4.cet

Informācija

TEC-2 saimnieciski-dzeramā ūdens cauruļvadu nomaiņa posmā no artēziskā urbuma Nr.3 līdz akai DŪ-2 2023 2022, 4.cet

Informācija

TEC-1 BMS vadības sistēmas bloka 0CRU01 nomaiņa ar jauno vizualizācijas programmatūras uzstādīšanu 2023 2023, 1.cet

Informācija

Plānotā iepirkuma priekšmets vai nosaukums Plānotais līguma īstenošanas periods Plānotais iepirkuma izsludināšanas periods Papildus informācija Materiāli pēc piegādātāju apspriedes
Erudīcijas konkursa "FIZMIX Eksperiments" organizēšana 2022./2023. mācību gadā + fizikas festivāls 2022-2023 2022, 3.cet

Informācija