Plānotie iepirkumi

Plānotajai iepirkuma procedūrai pievienotajam tehniskajam aprakstam un pielikumiem ir tikai informatīvs raksturs. Šajā sadaļā publicētajai informācijai nav nekādu juridisku seku (tiesību un pienākumu) attiecībā uz pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem.

Interesentiem detalizēti plānotie darbu apjomi, tehniskās specifikācijas un iepirkuma procedūru nolikumi būs pieejami elektroniskā formā tikai ar iepirkuma procedūru izsludināšanas brīdi. 

   - Iepirkums izsludināts. Detalizētāku informāciju lūdzam meklēt sadaļā Iepirkumu procedūras.

    - uzaicinājums uz piegādātāju apspriedi. Detalizētāku informāciju lūdzam meklēt sadaļā  Piegādātāju apspriedes.


Plānotā iepirkuma priekšmets vai nosaukums Plānotais līguma īstenošanas periods Plānotais iepirkuma izsludināšanas periods Papildus informācija Materiāli pēc piegādātāju apspriedes
  Inženierkonsultantu pakalpojumi "Pļaviņu HES rezerves pārgāznes izbūvei" 2023-2030 2022, 4.cet

Tehn. spec.

Piel. Nr.1

  Pļaviņu HES HA4, HA6, HA9 un HA10 servomotoru un eļļas sūkņu piegāde un nomaiņa 2023-2025 2023, 1.cet

Informācija

Daugavas HES tehnoloģiskās vadības sistēmas izveide 2023-2024 2023, 1.cet

Informācija

Pļaviņu HES 47m atzīmes telpu atjaunošana 2023 2023, 1.cet

Informācija

Koptāme

Pļaviņu HES ūdens pārgāznes aizvara PJ10 atjaunošanas remonts 2023 2023, 1.cet

Tehn. spec.

Pļaviņu HES mašīnzāles kravas celtņu apkopes platformu nomaiņa 2023 2023, 1.cet

Informācija

Saules paneļu, to balstošās konstrukcijas un invertora uzstādīšana Ķeguma HES-2, daļējai HES pašpatēriņa nodrošināšanai 2023 2023, 1.cet

Informācija

Daugavas HES kabeļu ar eļļas izolāciju nomaiņa (BP izstrāde) 2023 2023, 1.cet

Informācija

Saules paneļu, to balstošās konstrukcijas un invertora uzstādīšana Pļaviņu HES, daļējai HES pašpatēriņa nodrošināšana 2023 2023, 1.cet

Informācija

Aiviekstes HES AB telferu Nr.1 un Nr.2 atjaunošanas remonts (būvprojekta izstrāde) 2023-2024 2023, 1.cet

Darbu apj.

Būvprojekta “Rīgas HES primāro iekārtu nomaiņa” būvuzraudzība 2023-2024 2023, 1.cet

Darba uzd.

Pļaviņu HES stacionārās ugunsdzēsības sistēmas izbūve 2023-2024 2023, 1.cet

Apraksts un darbu apj.

Ķeguma HES-2 LB un Rīgas HES ŪPA kravas celtņu vadības iekārtas nomaiņa 2024 2023, 2.cet

Informācija

Plānotā iepirkuma priekšmets vai nosaukums Plānotais līguma īstenošanas periods Plānotais iepirkuma izsludināšanas periods Papildus informācija Materiāli pēc piegādātāju apspriedes
TEC-2 2.energobloka gāzes kompresora Nr.2 gāzes vada pārbūve 2023 2023, 1.cet

Informācija

TEC-2 palīgiekārtu kontroles un vadības sistēmas PCS7 programmnodrošinājuma atjaunināšana, t.sk. serveru nomaiņa 2023-2024 2023, 1.cet

Informācija

TEC-1 energobloka darbības nodrošināšana kondensācijas režīmā, izbūvējot siltumtīklu siltumnesēja dzesēšanas sistēmu 2023-2025 2023, 1.cet

Tehn. spec.

  Dūmgāzu ekonomaizera uzstādīšana TEC-2 ūdens sildīšanas katlam Nr.5 2023-2024 2022, 4.cet

Tehn. spec.

Dublējošās identifikācijas nodrošināšana TEC-2 otrā energobloka automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas dūmu detektoriem 2023 2023, 1.cet

Informācija

TEC-2 palīgiekārtu putu ugunsdzēsības sistēmas vadības iekārtu modernizācija 2023 2023, 1.cet

Darbu apj.

Būvprojekts minimālā sastāvā stacionārās elektrisko akumulatoru bateriju elektroenerģijas uzkrāšanas sistēmas uzstādīšanai ražotnes TEC-1 teritorijā 2023 2023, 1.cet

Darba uzd.