Latvijā rīkos 3.Eiropas fizikas olimpiādi, skolās pastiprinās fizikas mācīšanu


Jaunais mācību gads Latvijai iesācies ar augstu starptautiskās sabiedrības atzinību – novērtējot ieguldījumu jauno fiziķu sagatavošanā, pavasarī Latvijā tiks rīkota 3.Eiropas fizikas olimpiāde, un šis mācību gads skolās pasludināts par Fizikas gadu. Līdz ar to vispārējās izglītības iestādēs tiks pievērsta papildu uzmanība fizikas mācību priekšmeta apguvei, un pašvaldībām būs pieejams papildu finansējums fizikas pulciņu nodrošināšanai skolās.

šobrīd skolēnu ieinteresēšanā dabaszinātnēs jau veiksmīgi darbojas AS “Latvenergo”, kas izveidojusi mācību portālu par fizikas tēmu FIZMIX, rīko  8. un 9. klašu skolēniem erudīcijas konkursu "FIZMIX Eksperiments" un  fizikas festivālu, kā arī darbnīcas dažādos publiskos pasākumos.

10. oktobrī  Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolā notika preses konference, kurā izglītības un zinātnes ministrs Kārlis šadurskis informēja par plānotajām investīcijām fizikas apmācībā, Latvijas Universitātes asociētais profesors, fiziķis Vjačeslavs Kaščejevs atbildēja uz jautājumiem par Eiropas fizikas olimpiādi un jauno fiziķu skolu, AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs Āris Žīgurs iepazīstināja ar Latvenergo ilggadējām aktivitātēm, kas veicinajauniešu interesi par dabaszinātnēm, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas  rūpniecības asociācija (LETERA) prezidents Normunds Bergs izklāstīja situāciju darba tirgū, bet Valsts izglītības satura centra neformālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa stāstīja par pašvaldībām pieejamo finansējumu fizikas pulciņu nodrošināšanai skolās.

Latvijas komandas jau vairāku gadus ir uzrādījušas augstus rezultātus gan reģiona, gan starptautiskajās olimpiādēs, pierādot izcilību fizikas izglītības jomā. Novērtējot ieguldījumu jauno speciālistu sagatavošanā, Latvija izraudzīta par 3.Eiropas fizikas olimpiādes rīkotāju. Paredzams, ka olimpiāde norisināsies no 31.maija līdz 4.jūnijam un tajā piedalīsies vismaz 25 valstu pārstāvji. Iepriekšējās divas Eiropas fizikas olimpiādes notika Igaunijā un Krievijā.

Olimpiādes laikā LU un RTU mācībspēki sadarbosies ar citu valstu fizikas pedagogiem satura veidošanā. Tādējādi Latvija saviem talantīgajiem skolēniem varēs nodrošināt arvien konkurētspējīgāku izglītību fizikā. Savukārt plašākai sabiedrībai būs pieejamas prominentu fiziķu vieslekcijas, meistarklases un darbnīcas, kurās ikviens varēs pārliecināties, ka fizika ir noderīga un interesanta jebkuras paaudzes cilvēkam.

“Radoša nemiera gars daudzus gadsimtus Latvijas jauniešiem licis doties prom no lauku mājām, studēt augstskolās un pieņemt dažādus izaicinājumus. šo kodu uzskatām par ļoti svarīgu, tādēļ atbilstoši Latvenergo korporatīvās sociālās atbildības politikai mēs atbalstām izglītības un zinātnes attīstību un dabaszinātņu popularizēšanu, veicinot arī jauniešu izcilību šai jomā. Jau otro gadu ar prieku un lepnumu esam atbalstījuši Latvijas komandas dalību starptautiskajā fizikas olimpiādē un lepojamies ar komandas sasniegumiem. Un ar gandarījumu secinu – tieši šādi cilvēki ir tie, kas nosaka un virza sabiedrības attīstību, un mūsu pienākums ir to arī turpmāk. Jo bez šādiem jauniešiem nākotne Latvijā vispār nav iedomājama,” saka AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs Āris Žīgurs.

“Fizikas gada izsludināšana ir solis pareizajā virzienā, lai risinātu aizvien samilstošo inženierzinātņu profesionāļu trūkumu darba tirgū. šobrīd tikai 250 vidusskolu absolventu sekmīgi nokārto fizikas eksāmenu, kamēr augstskolas ik gadu budžeta vietās inženierzinātnēs spēj uzņemt 3500 studentus. Mēs reāli nespējam aizpildīt pat desmito daļu vietu augstskolā, darba tirgū pieprasījums pēc inženierzinātņu profesionāļiem ir daudz lielāks par piedāvājumu. Lai Latvija būtu moderna un konkurētspējīga ekonomika, šis ir pēdējais brīdis strauji palielināt fiziku augstā līmenī apguvušo bērnu skaitu,” uzskata LETERA prezidents Normunds Bergs.

Fizikas gads paredz augstskolām, uzņēmējiem un profesionālām asociācijām izveidot kopīgu pasākumu kalendāru, kurā iekļauti interešu izglītības pasākumi fizikas un citās jomās. Vietnē https://nakotneirtepat.lv pedagogi, skolēni un vecāki var atlasīt interesējošus un noderīgus pasākumus.

2018.gada 10.oktobra preses konferences video ierakstu iespējams apskatīt šeit: https://www.facebook.com/Izglitibas.ministrija/videos/1721201701335962/

 

Papildu informācija:

Liene Voroņenko,
Projektu vadītāja,
Valsts izglītības satura centrs
 Tālrunis: 67350815, 28306588

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv