Elektrum fiksētās cenas produktiem cena zem vidējās biržas cenas


2018.gadā ir  pieaugusi elektroenerģijas cena Ziemeļvalstu vairumtirdzniecības biržā Nord Pool, kurā enerģiju iegādājas visi Latvijā strādājošie elektroenerģijas tirgotāji. Baltija ar starpsavienojumiem ir pilnībā integrēta Skandināvijā, tādēļ Latvijā elektroenerģijas cenas veidošanos nosaka visi  tie paši faktori, kas Skandināvijā, un elektroenerģijas cenu svārstības arvien vairāk saistītas ar kopējām tendencēm visā Nord Pool biržas reģionā.

Klienti, kuri elektroenerģiju iegādājās atbilstoši mainīgajām biržas cenām, izmantojot biržas produktu, cenu svārstības izjuta jau kopš vasaras. Savukārt fiksētos produktus izmantojošiem klientiem cenu izmaiņas stājas spēkā dažādā laika periodā atbilstoši līguma termiņu nosacījumiem. Elektroenerģijas rēķinā maksa par patērēto elektroenerģiju ir viena no komponentēm un veido apmēram 1/3 no kopējā maksājuma.

Tomēr, neskatoties uz cenu kāpumu, Elektrum piedāvājumā 2019.gadam fiksētā piedāvājuma cenas ir mazākas nekā vidējā 2018. gada biržas cena šobrīd. Katram klientam izmaiņas rēķinā būs individuālas un tās atkarīgas gan no elektroenerģijas patēriņa apjoma, gan  no pieslēguma veida.

Elektroenerģijas cena ir viena no trim rēķina komponentēm un vienīgā, ko nosaka tirgus. Ja biržā elektroenerģijas cena ir augusi par 49%, tas automātiski nenozīmē tikpat lielu rēķina pieaugumu, jo elektroenerģijas komponente veido apmēram 1/3 no maksājuma. Tādēļ elektrības rēķina izmaiņas būs no 0 līdz 15%, atkarībā no individuāliem parametriem.

Ja biržā elektroenerģijas cena ir augusi līdz pat 49%, tas automātiski nenozīmē tikpat lielu rēķina pieaugumu, jo elektroenerģijas ir tikai viena no komponentēm, kas veido apmēram 1/3 no kopējā maksājuma. Ņemot vērā ievērojamās izmaiņas elektroenerģijas biržas cenā, ko izjūt visi elektroenerģijas tirgotāji Latvijā, pusei Elektrum klientu izmaiņas rēķinā nebūs lielākas par EUR 1, 70 jeb aptuveni 9% apmērā. Lietotāji sociāli jutīgās grupās jeb aptuveni 80 000 aizsargāto klientu šīs izmaiņas neizjutīs vispār.

Aptuveni 30% klientu rēķina izmaiņas nepārsniegs EUR 3,50, tikai 20% tās būs lielākas par EUR 3,50 – šīs ir klientu grupas ar attiecīgi lielāku patēriņu.

2018. gadā visā Eiropā, tai skaitā Nord Pool apgabalā,  notika elektroenerģijas cenu kāpums, un šo procesu galvenokārt ietekmēja klimatiskie apstākļi – sausā un garā vasara ar ļoti zemiem ūdenstilpju līmeņiem Skandināvijā. šis gads parādīja, ka ilgtermiņā tirgus dalībnieki ir bijuši pārliecināti, ka ūdens uzkrājumi  Ziemeļvalstu kalnu rezervuāros ir lielā daudzumā, tomēr datu analīze atspoguļo to, ka, piemēram,  2018.gada 3.ceturksnī hidrorezervuāru piepildījums bija par 17 % zemāks nekā attiecīgajā 2017. gada periodā. šāds samazinājums atbilst 208 TWh  –  salīdzinājumam, tas ir visas Baltijas astoņu gadu patēriņš (26 TWh gadā).

Eiropas un Ziemeļvalstu reģiona cenas būtiskāk ietekmē tādi faktori kā izejvielu (ogļu, naftas, dabasgāzes) cenu svārstības, klimatiskie apstākļi, atjaunīgo enerģiju ražojošo elektrostaciju darbība. Jāatzīst, ka elektroenerģijas cena Latvijā kļūst arvien vairāk atkarīga no ārējiem tirgus faktoriem ne tikai Skandināvijā un Eiropā, bet arī visā pasaulē.

Jāpiebilst, ka elektroenerģijas tirgus cenas līmenis Nord Pool reģionā joprojām ir zemāks nekā pārējās Eiropas valstīs, arī cenu pieauguma apstākļos.Ja salīdzina  2018. gada desmit mēnešu periodu un aizvadītajā gada tādu pašu periodu, Nord Pool biržas cena bija pieaugusi par 49 %. Latvijā cenas palielinājums ir būtiski mazāks un atbilst vidējai cenu līmeņa izmaiņai visā Eiropā.

Aprēķini liecina, ka, ievērojot vienkāršus energoefektivitātes paradumus ikdienā, mājsaimniecības var samazināt savu elektroenerģijas patēriņu vismaz par 10%, saglabājot dzīves komfortu vai to pat uzlabojot.  Ar savu rīcību un ikdienas paradumiem varam ietekmēt gan savas mājsaimniecības finanšu resursu lietderīgu izmantojumu, gan arī mūsu visu kopīgo vides resursu saprātīgu izmantošanu un aizsardzību.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv