Latvenergo koncerna darbinieki saņem Ekonomikas ministrijas atzinību


Patriotu nedēļā, laikā starp Lāčplēša dienu un mūsu valsts neatkarības 101. gadskārtu, Ekonomikas ministrija rīkoja svinīgu pasākumu, kurā godināja cilvēkus, kuri ar savu darbu veicinājuši Latvijas tautsaimniecības izaugsmi – arī labākos enerģētikas nozares darbiniekus. Latvenergo darbinieki koncernā ik dienu apliecina, ka ir arī sava uzņēmuma un darba patrioti – nevis vienkārši darba, bet labi padarīta darba, par ko gandarījums ir pašiem, ko novērtē arī citi un kas sniedz labumu visai sabiedrībai.Apbalvojumi pasniegti 2019. gada 14. novembrī.

Ekonomikas ministrijas Atzinības raksti tiek piešķirti par īpašiem sasniegumiem, ieguldījumu un nopelniem Latvijas tautsaimniecības attīstības sekmēšanā un nodrošināšanā, un šogad tie piešķirti Latvenergo koncerna darbiniekiem:

  • par ilggadēju teicamu sniegumu un ieguldījumu enerģētikā, īpaši siltumenerģētikā - Andrejam Zihičam, AS "Latvenergo" TEC tehniskās vadības funkcijas Rīgas TEC-2 ražotnes vadītājam;
  • par ilggadēju teicamu sniegumu un ieguldījumu hidroenerģētikā - Zojai Zēģelei, AS "Latvenergo" HES tehniskās vadības funkcijas Hidrotehnisko būvju dienesta Hidrotehnisko būvju drošuma grupas vadītājai;
  • par ilggadēju sniegumu un ieguldījumu - Vitai Andersonei, AS "Latvijas elektriskie tīkli" valdes priekšsēdētājai un izpilddirektorei.

Ekonomikas ministrijas pateicību izsaka par nozīmīgu veikumu tautsaimniecības attīstības sekmēšanā, un šogad pateicība tiek izteikta AS "Latvenergo" darbiniekiem:

  • par ilggadēju teicamu sniegumu un ieguldījumu - Dacei Zemņeckai, AS "Latvenergo" Mārketinga un klientu apkalpošanas funkcijas Kontaktu centra vadītājai;
  • par teicamu sniegumu un ieguldījumu uzņēmuma attīstībā - Uģim Sarmam, AS "Latvenergo" Korporatīvās stratēģijas direktoram;
  • par sniegumu un personīgo ieguldījumu uzņēmuma attīstībā - Guntim Lūsim, AS "Latvenergo" Enerģijas vairumtirdzniecības funkcijas Tirdzniecības daļas vadītājam.

Apsveicam!

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv