Latvenergo koncerna autoparks – pagājušās desmitgades drošākais


Novērtējot desmitgades drošākos autoparkus Latvijā, Latvenergo koncerns ir saņēmis apdrošināšanas sabiedrības BALTA un Satiksmes ministrijas rīkotā konkursa "Drošākais uzņēmuma autoparks" Dimanta balvu. Visos konkursos dalības laikā AS "Latvenergo" ir saņēmusi augstāko Zelta apbalvojumu. Latvenergo koncerna transporta parka drošuma līderību nodrošina apmācīti un zinoši darbinieki, labā tehniskā kārtībā uzturēts autoparks, digitālās sistēmas un augsta motivācija.

Šoruden ikgadējais apdrošināšanas sabiedrības BALTA un Satiksmes ministrijas rīkotais konkurss "Drošākais uzņēmuma autoparks" kopā ar partneriem un ilggadējiem dalībniekiem svinēja 10.gadadienu.

Šogad – jubilejas gadā – tika dota atelpa gan konkursa dalībniekiem, gan žūrijas locekļiem, un ikgadējais autoparku novērtējums netika veikts, taču pasākumā tika godināti iepriekšējās desmitgades visaugstāk novērtētie autoparki.

Kategorijā "Zemāka riska, valsts un pašvaldību autoparki" AS "Latvenergo" kā Latvenergo koncerna autoparka pārvaldnieks saņēma desmitgades Dimanta balvu, kā arī Satiksmes ministrijas specbalvu. Kategorijā "Vietējie (Baltijas) kravu pārvadātāji un speciālā pielietojuma autoparki" Atzinības balvu saņēma AS "Sadales tīkls", savukārt Visu dalībnieku apbalvojumi pieejami AAS Balta mājaslapā.

Latvenergo koncerns aktīvu dalību konkursā "Drošākais uzņēmuma autoparks" uzsāka 2018.gadā, ik gadu piesakot vērtēšanai gan vieglā transporta parku, gan speciālās tehnikas parku.

Nominācijā "Zemāka riska autoparki" Latvenergo koncerna vieglais autoparks tika novērtēts ar Zelta apbalvojumu visos konkursos, sākot no 2018. gada. Nominācijā "Vietējie (Baltijas valstu) kravu pārvadātāji un speciālā pielietojuma autoparki" AS "Sadales tīkls" ieguva Sudraba apbalvojumu 2018.gadā un Zelta apbalvojumu nākamajos konkursos, sākot no 2019.gada.

"AS "Latvenergo" un koncerna panākumu atslēga, kas mums ļāva saņemt augstāko atzinību autoparku nominācijā – Desmitgades Dimanta balvu, ir nevis transportlīdzekļu drošības sistēmas, bet apmācīti un zinoši darbinieki, kuri vada auto, labā tehniskā kārtībā uzturēts autoparks, digitālās sistēmas un augsta motivācija attīstīties, pilnveidot sniegumu, t.sk. pateicoties arī mūsu regulārai dalībai, sacensībai un pieredzes apmaiņai ar citiem pretendentiem šajā profesionāli organizētajā autoparku konkursā. Šis ir mūsu komandas darba augsts novērtējums, liels paldies AS "Latvenergo" Transporta nodrošinājuma funkcijas lieliskajiem darbiniekiem, visām sadarbības funkcijām un mūsu koncerna autovadītājiem," saka AS "Latvenergo" administratīvais direktors Arnis Kurgs.

"Desmit gados mums ir izveidots moderns, drošs, uzticams un efektīvs specializētās tehnikas parks, uz kuru varam balstīties jebkuros laika apstākļos, gan, novēršot bojājumus, gan, veicot ikdienas elektrotīkla atjaunošanas darbus, ko arī novērtē visa sabiedrība. Mūsu tehnika ir daudzfunkcionāla, un tas nozīmē, ka varam to efektīvāk noslogot, izvairīties no dīkstāvēm, samazināt degvielas patēriņu. Atzinība ir būtisks novērtējums visas AS "Sadales tīkls" komandas atbildīgam darbam kvalitatīvas elektroapgādes nodrošināšanā, apliecinājums mūsu rūpēm par sabiedrības labklājību un tautsaimniecības attīstību," saka AS "Sadales tīkls" valdes loceklis un tehniskais direktors Raimonds Skrebs.

"Augstais novērtējums ir sasniegts, pateicoties aktīvai AS "Sadales tīkls" Remontu un būvniecības funkcijas Transporta daļas un AS "Latvenergo" Transporta nodrošinājuma funkcijas, kā arī pārējo iesaistīto funkciju savstarpējai sadarbībai, risinot ikdienas uzdevumus, ieviešot jaunas pieejas, meklējot izaicinājumus un daloties ar idejām ar vienu kopīgu mērķi – uzlabot Latvenergo koncerna transporta parka ietekmi uz satiksmes drošību. Izsaku pateicību visiem kolēģiem, ar kuriem strādājam ikdienā, kā arī visiem koncerna transportlīdzekļu 2178 lietotājiem par personīgo ieguldījumu un atbildīgu attieksmi pret sevi un pret pārējiem satiksmes dalībniekiem. Esam gandarīti par novērtējumu, svinam, taču neapstājamies pie sasniegumiem un turpinām pilnveidojumus tehnikā un procesos," tā AS "Latvenergo" Transporta nodrošinājuma direktors Andris Valdemārs.

Latvenergo koncerna transporta parkā ir vairāk nekā 1000 vieglo pasažieru, plašlietojuma un komerciāla pielietojuma transportlīdzekļu, kā arī speciāla pielietojuma transports un traktortehnika, tostarp 65% īpatsvars ir ar pilnpiedziņu. Transportlīdzekļi tiek atjaunoti atbilstoši ilgtermiņa plānam, lai sabalansētu dzīves cikla izmaksas un nepieciešamību pakāpeniskai pārejai no fosilās degvielas uz zemu emisiju piedziņas tehnoloģijām. Šobrīd koncernā ir uzsākts pakāpenisks transporta pārejas process uz elektromobiļiem, un līdz gada beigām aktīvā ekspluatācijā būs jau 52 vienības (5% no parka). Šī gada izskaņā, noslēdzoties iepirkuma konkursiem, plānojam papildus pasūtīt vairāk nekā 60 elektromobiļu, tādējādi stiprinot Latvenergo kā zaļās enerģijas ražotāja un elektrouzlādes attīstītāja nozīmi.

AS "Sadales tīkls" autoparku šobrīd veido vairāk nekā 700 specializētās tehnikas vienību un vairāk nekā 660 vieglo transportlīdzekļu, ko uzņēmums nomā no AS "Latvenergo". Specializētais transportlīdzeklis ir neatņemama uzņēmuma darbības sastāvdaļa, jo ik diennakti visā Latvijā notiek elektrotīkla apsekošanas un uzturēšanas darbi, kuri norisinās arī sliktos, arī bīstamos laikapstākļos, kas var paātrināt transporta nolietojumu.

Ikdienā Latvenergo koncerna transports palīdz nodrošināt elektroapgādes infrastruktūras ikdienas ekspluatāciju, tajā skaitā hidroelektrostacijās, termoelektrostacijās, vēja stacijās, saules paneļu parkos, vidējā sprieguma un zemsprieguma elektrolīnijās, kabeļu līnijās, transformatoru apakšstacijās un elektrotransporta uzlādes stacijās visā Latvijas teritorijā, kā arī organizēt klientu apkalpošanu un jaunu pakalpojumu attīstību gan Latvijā, gan Lietuvā un Igaunijā.

Pasākuma videoierakstu iespējams noskatīties šeit: Balta Facebook.


Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv