Enerģija sabiedrības attīstībai - AS "Latvenergo" 9.gadu saņem Platīna novērtējumu Ilgtspējas indeksā


AS "Latvenergo" jaunu ilgtspējīgu biznesa virzienu attīstīšana, sadarbība ar ieinteresētajām pusēm, ieguldījumi sabiedrības attīstībā, efektīvā pārvaldība un pārskatāma darbība, klientu vajadzībām atbilstošu produktu izstrāde, starptautiskiem standartiem atbilstošas vides pārvaldības, kvalitātes vadības, darba aizsardzības un energopārvaldības sistēmas, kā arī citas ilgtspējīgas attīstības aktivitātes nodrošina 97,6% novērtējumu Ilgtspējas indeksā. 

2021.gada 14. – 20.jūnijā biedrība "Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts" sadarbībā ar Valsts darba inspekciju un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Eiropas biznesa atbalsta tīklu organizē ikgadējo Atbildīga biznesa nedēļu. AS "Latvenergo" piedalās Atbildīga biznesa nedēļā kopš tās izveides 2014. gadā, ikgadēji daloties ar atbildīga biznesa praksi. Savukārt Ilgtspējas indeksā AS "Latvenergo" piedalās kopš tā izveides 2010. gadā, devīto gadu pēc kārtas saņemot Platīna novērtējumu.

Pagājušajā gadā AS "Latvenergo" ir izcēlusies ar ilgtspējīgu biznesa risinājumu attīstību vienlīdz sabiedrības un komerciālās interesēs. Vairāk nekā puse elektroenerģijas tika saražota no atjaunīgajiem resursiem, ievērojami attīstīta un popularizēta elektromobilitāte, kā arī klientiem nodrošināta iespēja pašiem atbildīgi pret vidi ražot elektroenerģiju ar saules paneļiem. Lai arī enerģētiku, tāpat kā visu pasaules ekonomiku, ietekmēja Covid-19 pandēmija, AS "Latvenergo" savlaicīgā un mērķtiecīgā rīcība droša darba režīma ievērošanai nodrošināja stabilu un nepārtrauktu enerģijas ražošanu, tirdzniecību un elektroenerģijas sadali, vienlaikus maksimāli pasargājot darbiniekus no vīrusa izplatības iespējām.

Guntars Baļčūns, AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs: "AS "Latvenergo" sniedz enerģiju sabiedrības attīstībai. Tas ir mūsu ieguldījums iedzīvotāju un tautsaimniecības ilgtspējā. Savukārt AS "Latvenergo" ilgtspēju nodrošina kompetenti darbinieki un pārdomāti kapitālieguldījumi. Nemitīgi attīstām jaunus produktus un pakalpojumus, kā arī investējām zaļās ģenerācijas jaudās, lai atbilstoši Eiropas Savienības zaļajam kursam veicinātu Latvijas virzību uz klimata neitralitāti. AS "Latvenergo" 2021. gadā ir nodevusi ekspluatācijā ievērojamu Baltijas mēroga inovāciju – TEC-2 siltuma akumulācijas sistēmu. Tā nodrošinās efektīvāku kurināmā izmantošanu valstī, kā arī samazinās energoresursu patēriņu, padarot enerģijas ražošanu TEC-2 vēl efektīvāku un zaļāku."

Dace Helmane, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja: "Latvijas ilgtspēja balstās atbildīgos un tālredzīgos uzņēmumos, kas domā ne tikai par savu produktu un pakalpojumu tiešo ietekmi, bet atbildīgi izturas pret darbiniekiem, īsteno godīgu attieksmi pret klientiem un piegādātājiem un rūpējas par apkārtējo vidi. AS "Latvenergo" ir viens no pirmajiem uzņēmumiem, kas savulaik iesāka dalību pirmajā "Ilgtspējas indeksā", un 12 gadu laikā ir spējusi būt pietiekami drosmīga un neatlaidīga, meklējot iespējas uzlabojumiem. AS "Latvenergo" ir vienīgais uzņēmums, kas spējis sasniegt un noturēt 100 % kritēriju izpildi trijās no indeksa kategorijām, demonstrējot absolūtu izcilību stratēģiskajā plānošanā, tirgus attiecībās un rūpēs par sabiedrības ilgtspējīgu attīstību."

AS "Latvenergo" 2010. un 2011.gadā saņēma Sudraba, 2012.gadā – Zelta, 2013. - 2021.gadā – Platīna novērtējumu. 2021.gadā AS "Latvenergo" saņem augstāko kopējo novērtējumu savas dalības vēsturē – 97,6%.

"Ilgtspējas indekss" ir atbilstoši starptautiskiem standartiem veidots vadības instruments, kas palīdz organizācijām novērtēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni piecās jomās – stratēģijā, tirgus attiecībās, darba vidē, vidē un vietējā kopienā. Šogad Ilgtspējas indeksā novērtējumu veica vairāk nekā 90 Latvijas uzņēmumu, valsts iestādes, pašvaldības un augstskolas. Platīna vērtējumu saņem organizācijas, kuru kopējais ilgtspējas indekss pārsniedz 90 %. Tas nozīmē, ka organizācija sociālo atbildību ir pilnībā integrējusi savā darbībā, un tajā ir noteikti atbildīgie gan augstākās vadības, gan izpildītāju līmenī.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv