AS "Latvenergo" saņem Dimanta novērtējumu Ilgtspējas indeksā


AS "Latvenergo" jauna izaugsmes stratēģija, efektīva korporatīvā pārvaldība, sadarbība ar ieinteresētajām pusēm, nefinanšu informācijas atklāšana, ieguldījumi sabiedrības attīstībā, brīvprātīgu vides un energopārvaldības standartu ieviešana, klientiem draudzīgi un moderni risinājumi, kā arī citas ilgtspējīgas attīstības aktivitātes nodrošina Dimanta kategorijas novērtējumu Ilgtspējas indeksā. 

2022.gada 13. – 17.jūnijā biedrība "Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts" sadarbībā ar Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru, Valsts darba inspekciju un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Eiropas biznesa atbalsta tīklu organizē ikgadējo Atbildīga biznesa nedēļu. AS "Latvenergo" piedalās Atbildīga biznesa nedēļā kopš tās izveides 2014. gadā, ikgadēji daloties ar atbildīga biznesa praksi. Savukārt Ilgtspējas indeksā AS "Latvenergo" piedalās kopš tā izveides 2010.gadā, pirmo gadu saņemot Dimanta novērtējumu.

Lai saņemtu Dimanta kategoriju, uzņēmuma vadībai padziļinātā intervijā ar Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta ekspertiem jāskaidro esošais ieguldījums un nākotnes redzējums dažādos ilgtspējas aspektos. Dimanta kategorijas intervijai kvalificējas organizācijas, kuras vismaz 5 gadus saņēmušas Platīna novērtējumu un kurām šogad ir vismaz 90% novērtējums katrā no 5 sadaļām.

Mārtiņš Čakste, AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs un galvenais izpilddirektors: "Esam gandarīti par augstāko iespējamo novērtējumu Ilgtspējas indeksā. Ceļš līdz Dimanta kategorijai ir vairāku gadu desmitu darba rezultāts, nemitīgi attīstoties un izaicinot organizāciju un tās darbiniekus domāt par to, ko mēs varētu darīt vēl labāk un vairāk, lai mūsu darbs nestu lielāko iespējamo labumu sabiedrībai ar vismazāko iespējamo ietekmi uz dabu. AS "Latvenergo" ir svarīgi, kādā pasaulē dzīvos mūsu bērni un nākamās paaudzes. Uzņēmuma jaunajā stratēģijā ir ielikti vēl ambiciozāki mērķi, kas palīdzēs mums nodrošināt enerģijas neatkarību valstī, mazināt elektroenerģijas izmaksas un ražot to no atjaunīgiem avotiem. Jau 2030.gadā mēs plānojam, ka 80% saražotās elektroenerģijas būs zaļa. Attīstot elektrifikāciju mēs mazināsim fosilo resursu izmantošanu, tai skaitā veicinot pāreju uz elektroauto un strauji attīstot to uzlādes vietu skaitu. Mūsu nākotne ir izglītotā sabiedrībā un AS "Latvenergo" daudz iegulda eksakto zinātņu apguves veicināšanā, sākot no pamatskolas līdz augstskolai. Mūsu rūpe ir visu ieinteresēto pušu un kopējā sabiedrības labklājība. AS "Latvenergo" ieņem aktīvu lomu šo mērķu izvirzīšanā un sasniegšanā."

Dace Helmane, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja: "Ekspertu komandas vārdā varu teikt, ka dimanta kategorija ir rezultāts ilgam un mērķtiecīgam visas “Latvenergo” komandas darbam. Šajā ceļā esam īpaši novērtējuši uzņēmuma gatavību skatīties tālāk par savu tiešo ietekmi un sniegt ieguldījumu nākotnes sabiedrības attīstībā. Tomēr, iespējams, vēl būtiskāka loma ir bijusi spējai mācīties no savām kļūdām un ieklausīties ietekmes pušu viedoklī. Tas, visticamāk, ir prasījis lielu drosmi. Vienlaikus tas palīdzējis nepārtraukti virzīties uz izcilību."

AS "Latvenergo" 2010. un 2011.gadā saņēma Sudraba, 2012.gadā – Zelta, 2013. - 2021.gadā – Platīna un 2022. gadā – Dimanta novērtējumu.

Ilgtspējas indeksa Dimanta grupu 2022.gadā pārstāv SIA "Rimi Latvia", AS "SEB banka", AS "Swedbank" un AS "Latvenergo".

"Ilgtspējas indekss" ir atbilstoši starptautiskiem standartiem veidots vadības instruments, kas palīdz organizācijām novērtēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni piecās jomās – stratēģijā, tirgus attiecībās, darba vidē, vidē un vietējā kopienā. Šogad Ilgtspējas indeksā novērtējumu veica 78 Latvijas uzņēmumi, valsts iestādes, pašvaldības un augstskolas.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv