Paveikts akcionāra uzdevums - samazināts sadales tarifs


Latvenergo koncerns un Ekonomikas ministrija ir gandarīta par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK)  lēmumu - samazināt elektroenerģijas sadales pakalpojuma tarifu turpmākajiem 5 gadiem. Akciju sabiedrība “Sadales tīkls” ir paveikusi akcionāra uzdevumu, lai sabiedrība saņemtu kvalitatīvu pakalpojumu par ekonomiski izdevīgām izmaksām. Ambiciozie mērķi, kas pēc Ekonomikas ministra R. Nemiro iniciatīvas bija jāīsteno, lai paaugstinātu Latvijas uzņēmumu konkurētspēju, ir devuši pozitīvu rezultātu – pirmo reizi samazināts elektroenerģijas sadales tarifs.

Iespēju samazināt sadales sistēmas pakalpojumu tarifus nodrošina 2017.gadā uzsāktās darbības efektivitātes paaugstināšanas programmas ieguvumi, jau šobrīd nodrošinot būtisku uzņēmuma resursu samazinājumu par 26 miljoniem eiro. Darbības efektivitātes paaugstināšanas programma turpināsies līdz 2022.gadam, taču jau šobrīd tarifu samazināšanā ir izmantots viss tās darbības laikā sasniedzamais izmaksu optimizācijas efekts.

Latvenergo koncerna vadības uzdevumā AS “Sadales tīkls” kopš 2011.gada snieglauzes, kad dabas stihija izpostīja lielu daļu elektrotīklu Latgalē un atstāja bez elektroapgādes desmitiem tūkstošu klientu, sistemātiski uzlaboja elektrolīniju trašu stāvokli, atjaunoja tehnisko bāzi, ieviesa digitālus risinājumus un īstenoja darbības efektivitātes programmas (DEP) plānu. Visaptveroša digitalizācija, uzstādot viedos skaitītājus, ir tiešā veidā ietekmējusi izmaksu samazinājumu - lielākā daļa elektroenerģijas jeb 80% no valstī patērētā tiek uzskaitīti ar viedajiem skaitītājiem, kas samazina personāla, administratīvās un transporta izmaksas. AS “Sadales tīkls” mērķis ir būt Eiropas līmeņa modernam sadales sistēmas pakalpojumu sniedzējam.

SPRK šā gada 27.novembrī ir apstiprinājusi sadales pakalpojumu tarifu izmaiņas nākamajiem 5 gadiem, sākot ar 2020.gada 1.janvāri. Saskaņā ar izmaiņām vidējais sadales sistēmas pakalpojumu tarifs samazināsies par 5,5%. Zemāku sadales tarifu noteikšanu nodrošina AS "Sadales tīkls" veiktā vērienīgā darbības efektivitātes paaugstināšanas programma, kuras ietvaros tiek veikta procesu pilnveidošana, personāla, transportlīdzekļu un bāzu skaita samazināšana.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv