AS “Sadales tīkls” valdi atstāj Inga Āboliņa


AS “Sadales tīkls” valdes locekle Inga Āboliņa pārtrauc pildīt AS “Sadales tīkls” valdes locekles pienākumus, lai pieņemtu jaunus profesionālus izaicinājumus. I.Āboliņa Latvenergo koncernā dažādās pozīcijās strādājusi kopš 2001.gada, pēdējos trīs gadus kā AS “Sadales tīkls” valdes locekle un finanšu direktore. I. Āboliņa amatu atstās 16.augustā.

I.Āboliņa darbojusies vērienīgu Latvenergo investīciju projektu ieviešanas vadībā koncerna enerģijas ražošanas objektos, AS “Sadales tīkls” vadībā I.Āboliņa nodrošināja uzņēmuma finanšu plānošanu un kontroli, atbilstības uzraudzību, kā arī līdzdarbojās efektivitātes paaugstināšanas programmas īstenošanā, kas bija būtisks priekšnosacījums enerģijas  sadales tarifu samazināšanai Latvijā.

I.Āboliņa norāda: “Gandrīz 20 gadu darbojoties Latvenergo koncernā, man ir bijusi fantastiska iespēja sniegt savu pienesumu koncerna attīstībā un augt līdz ar to. Tagad pienācis laiks virzīties uz jauniem mērķiem.”

Līdz jauna valdes locekļa atlases procedūras noslēgumam AS “Sadales tīkls” valde strādās četru locekļu sastāvā, darbu turpinot Sandim Jansonam (valdes priekšsēdētājs), Baibai Priedītei, Jānim Kirkovaldam un Raimondam Skrebam.

Par vakanto  AS “Sadales tīkls” valdes locekļa pozīciju  tiks rīkots atklāts konkurss.

AS "Sadales tīkls" ir lielākais sadales sistēmas operators Latvijā, kas īsteno neatkarīgu darbību un nodrošina elektroenerģijas piegādi vairāk nekā vienam miljonam klientu objektu, aptverot ar savu pakalpojumu 99% no valsts teritorijas. Uzņēmums nodrošina sadales elektrotīklu ekspluatāciju, atjaunošanu un plānveida attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanas pasākumus un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī veic jaunu pieslēgumu izveidi. AS “Sadales tīkls” darbību pārrauga akcionāra sapulce, kuras intereses pārstāv AS “Latvenergo” kā AS “Sadales tīkls” akciju īpašnieks.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv