Palielināta AS “Latvenergo” līdzdalība AS “Sadales tīkls”


Š.g. 28.janvārī AS “Latvenergo” kā AS “Sadales tīkls” akcionārs akcionāru sapulcē pieņēma lēmumu par AS “Sadales tīkls” pamatkapitāla palielināšanu un statūtu grozījumiem. Atbilstoši lēmumam meitassabiedrībai ar ieguldījuma metodi tiek atsavināts par novērtētu tirgus cenu sadales sistēmas iznomāšanas, uzraudzības un pārvaldīšanas uzņēmums jeb sadales sistēmas pārvaldīšanas saimnieciskās darbības nozare, ko veido AS “Latvenergo” nekustamie īpašumi, kustamā manta un uz tiem attiecināmās saistības. AS “Sadales tīkls” pamatkapitāls no 2020.gada 1.februāra palielinās no 646 799 173,00 EUR līdz 652 693 218,00 EUR, un AS “Sadales tīkls” īpašumā iegūst aktīvus, kas ilgtermiņā nepieciešami tā saimnieciskai darbībai. AS "Sadales tīkls" pamatkapitāla palielinājums un statūtu grozījumi Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēti 2020.gada 31. janvārī un ir stājušies spēkā.

Lēmums pieņemts, ņemot vērā iepriekšējos Akcionāru sapulces lēmumus un lai nodrošinātu ar sadales sistēmas aktīviem saistītā īpašuma, tajā skaitā nekustamā īpašuma, apsaimniekošanas un uzturēšanas izmaksu optimizāciju, operatīvu apsaimniekošanu un administrēšanu, un efektīvu un racionālu sadales sistēmas aktīvu izmantošanu, kā arī samazinātu ar sadales sistēmas aktīvu un nekustamā īpašuma pārvaldību, apsaimniekošanu un uzturēšanu saistītos riskus.

Ieguldīti ir sadales infrastruktūrai piesaistītie nekustamie īpašumi un ar tiem saistītie inženiertīkli (zemesgabali, transformatoru būves, atbalsta bāzes, vadības ēkas apakšstacijās utt.) un kustamā manta šajos īpašumos.

Sadales sistēmas aktīviem piekrītošā ekonomiskā darbības veida atsavināšanas AS “Sadales tīkls” rezultātā meitassabiedrībai nodrošinās pilnu juridisko atbildību un pašnoteikšanos, rīkojoties ar nekustamajiem īpašumiem, kas ilgtermiņā nepieciešami sadales sistēmas ekspluatācijai, uzturēšanai vai attīstībai, tos apsaimniekojot un pārvaldot, kā arī radīs papildu iespējas uzlabot tās saimnieciskās darbības efektivitāti.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv