Ar neatkarības laikā saražoto elektrību 17 diennaktis var nodrošināt Eiropas Savienību


Kopš 1990.gada 4.maija, kad tika proklamēta Latvijas Republikas neatkarības atjaunošana, mūsu valsts enerģētiskais nodrošinājums ir bijis nemainīgi drošs un stabils par spīti vēstures pagriezieniem.

Šajos 30 gados Latvenergo koncernā ir saražotas 135 teravatstundas (TWh) elektroenerģijas, nodrošinot mūsu valsts patēriņu un arī sekmīgi darbojoties elektroenerģijas tirgū. Šis apjoms atbilst 17 diennakšu Eiropas Savienības valstu elektroenerģijas patēriņam*.

No visa kopējā apjoma visvairāk elektroenerģijas ir saražots Pļaviņu HES – 37%, seko AS “Latvenergo” TEC-2 ar 26%, Rīgas HES – 15%, Ķeguma HES – 13% un AS “Latvenergo” TEC-1 ar 9%.

Nodrošinot kvalitatīvu elektroapgādi, koncerna meitassabiedrība AS “Sadales tīkls” ikdienā apsaimnieko 93 000 km elektrotīkla visā Latvijas teritorijā. Taču 2030.gadā gaisvadu elektrolīnijas jau būs retums, jo kopš 2010.gada īstenotajā gaisvadu līniju nomaiņā ar kabeļiem jau ir ieguldīti aptuveni 34 000 km kabeļu.

Koncernā ir aizsākums līdz šim vērienīgākajam pārvades projektam atjaunotās republikas laikā – Kurzemes loks, kas uzlabo elektroapgādi Kurzemē. Tāpat koncernā ir uzsākts Igaunijas – Latvijas trešā starpsavienojuma projekts, kuru tālāk īsteno AS “Augstsprieguma tīkls”.

Gan Daugavas HES kaskāde, gan lielās termoelektrocentrāles tiek nepārtraukti modernizētas, arvien uzlabojot to ražošanas efektivitāti un vienlaikus samazinot ietekmi uz vidi. Vērienīgas investīcijas šo gadu laikā ir veiktas sadales un pārvades projektos.

Neatkarības laikā Latvenergo koncerns ir kļuvis par vienu no lielākajiem enerģijas komersantiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades aktīvu nomu. Koncerns neapstājas pie sasniegtā un 30.valsts neatkarības atjaunošanas gadā sevi piesaka ar jauniem biznesa virzieniem Baltijas valstīs. Jau 12 reižu AS "Latvenergo" ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu un tagad arī par vērtīgāko enerģētikas uzņēmumu Baltijā.


Aprēķinā izmantota Eurostat informācija par elektroenerģijas patēriņu ES, pieejamie dati par 2017. gadu