AS "Sadales tīkls" iesniedz tarifu projektu sadales tarifu samazināšanai


AS "Sadales tīkls" 10.oktobrī ir iesniedzis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projektu, kas paredz sadales pakalpojuma tarifa samazinājumu vidēji par 5,5% (izmaksu samazinājums mainīgajā tarifa komponentē veido 8 %). Sadales pakalpojumu tarifu izmaiņas ir jāapstiprina Sabiedrisko pakalpojuma regulēšanas komisijai. Plānots, ka sadales pakalpojumu tarifu izmaiņas spēkā varētu stāties ar 2020.gada 1.janvāri.

Tarifu izmaiņas ir saistītas gan arī AS "Sadales tīkls" veiktajām aktivitātēm darbības efektivitātes paaugstināšanai, gan ar grozījumiem sadales tarifu aprēķināšanas metodikā. Grozījumi sadales tarifu aprēķināšanas metodikā paredz ieviest stimulējošo ieņēmumu griestu regulācijas metodi, kas ļauj sadales tarifus noteikt 5 gadu periodam, vienlaikus ieviešos regulatīvo kontu. šāda tarifu regulācijas metodika gan veido stimulus mazināt pakalpojuma izmaksas, gan nodrošina pakalpojuma izmaksu atgūšanu.

Zemāku sadales tarifu noteikšanu nodrošina arī AS "Sadales tīkls" veiktā vērienīgā darbības efektivitātes paaugstināšanas programma, kura ietvaros tiek veikta procesu pilnveidošana, personāla, transportlīdzekļu un bāzu skaita samazināšana.

AS "Sadales tīkls" ir AS "Latvenergo" meitassabiedrība, kas uztur un attīsta sadales tīklu, nodrošinot elektroenerģijas piegādi vairāk nekā vienam miljonam klientu objektu, aptverot ar savu pakalpojumu 99% no Latvijas teritorijas. AS "Sadales tīkls" sadales pakalpojuma ieņēmumi 2018.gadā bija 304,4 milj. EUR, EBITDA – 110,1 milj. EUR, aktīvu vērtība - 1 659 milj. EUR. 


Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 67 728 239
E-pasts: investor.relations@latvenergo.lv