Izveidota vienota informācijas vietne elektroenerģijas cenas izmaiņām


Latvenergo koncerna mājaslapā turpmāk atsevišķā sadaļā tiks izvietota aktuālā informācija par elektroenerģijas cenas izmaiņām. Jaunajā vietnē vienkopus tiks sniegti ekspertu dati un komentāri par elektrības cenu Latvijā un to ietekmējošiem faktoriem plašākā mērogā. Informāciju veidos trīs pamatvienības – iknedēļas cenas komentārs, eksperta Gunta Lūša analīze par ietekmes faktoriem un Latvenergo ekspertu tirgus situācijas novērtējums mēneša garumā.

AS "Latvenergo" kā vadošais elektroenerģijas komersants Baltijas valstīs publiskajā telpā un klientiem regulāri sniedz informāciju par elektroenerģijas cenas izmaiņām un to ietekmējošiem faktoriem. Apkopojot informāciju vienkopus un nodrošinot analīzi video formātā, no 14. februāra koncerna mājaslapā  ir izveidota atsevišķa sadaļa par aktualitātēm elektroenerģijas tirgū.

"Elektrības cenu veido daudz komponenšu, un tajās pilnībā orientējas tikai nozares speciālisti. Vēl jo vairāk – kamēr cena ir stabila, tās veidošanās interesi neizraisa. Tomēr pēdējā pusgada laikā elektrības cenas izmaiņas ir ienākušas katras mājsaimniecības ikdienā, un mēs no savas puses esam centušies pēc iespējas vienkārši skaidrot cenas veidošanās principus un ietekmes faktorus. Tādēļ ir izveidota šī sadaļa – galvenā informācija vienuviet un no uzticama avota," ar jauno sadaļu iepazīstina Andris Siksnis, AS "Latvenergo" Komunikācijas direktors.

Katru pirmdienu sadaļā "Elektrības cena" tiks publicēts aizvadītās nedēļas elektroenerģijas cenas komentārs – kādas izmaiņas notikušas Nord Pool biržā un Baltijas valstīs, informācija par patēriņu un saražoto, ko papildina interaktīvā Nord Pool reģiona cenu karte. Šo informāciju pirmdienās video formātā komentēs eksperts, AS "Latvenergo" Enerģijas vairumtirdzniecības direktors Guntis Lūsis, analizējot nedēļas galvenos notikumus un faktorus enerģētikā Eiropā un pasaulē.

"Jaunais papildinājums – enerģijas vairumtirdzniecības eksperta Gunta Lūša komentārs par aktuālajām norisēm elektroenerģijas tirgū Eiropā un pasaulē ļaus uz tirgu paskatīties globālā kontekstā. Tas palīdzēs ikvienam lietotājam veidot priekšstatu par to, kā notikumi, kas ir tālu no mums, beigu beigās ļoti tiešā veidā ietekmē saņemto elektrības rēķinu. Šos procesus ietekmē ne tikai Daugavas hidroelektrostacijas un lielie Skandināvijas hidrorezervuāri, bet arī sašķidrinātās gāzes kuģu kustība un piegādes Āzijā, vēja staciju izstrāde Dānijā, ģeopolitiskās attiecības – globālais enerģētikas tirgus ļoti jutīgi reaģē uz katru no šiem signāliem, kas bez ievērības nepaliek arī mūsu tirgus reģionā," saka Andris Siksnis.

Papildus sadaļā tiks izvietots arī elektroenerģijas tirgus mēneša apskats, kas iekļauj detalizētu analīzi par tirgiem Eiropā, ražošanu un nākotnes kontraktiem.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv