AS “Latvenergo” aicina mācībām attālināti izmantot portālu FIZMIX.LV


Kā zināms, valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ saistībā ar Covid-19 straujo izplatību mācības skolēniem notiks attālināti. Šajos apstākļos arī AS “Latvenergo” organizētā erudīcijas konkursa 8. un 9. klases skolēniem “FIZMIX Eksperiments” neklātienes daļa tiek pagarināta līdz 28. aprīlim.

Papildinot un padarot attālināto mācību procesu interesantāku, uzņēmums aicina mācību procesā izmantot portālā FIZMIX.LV pieejamos mācību materiālus, kuros interesanti un ar praktiskiem piemēriem tiek skaidrota fizikas teorija, pievēršot īpašu uzmanību elektrodrošībai un energoefektivitātei.

Portāls FIZMIX.LV ir AS “Latvenergo” veidots projekts, lai veicinātu skolēnu interesi par eksaktajām zinātnēm un aicinātu jauniešus izvēlēties studiju virzienus, kas saistīti ar inženiertehniskajām profesijām. Portālā ir pieejami īsi un saprotami fizikas tematu skaidrojumi, kas dod iespēju ātri iepazīties ar konkrēta fizikas temata pamatprincipiem un atrast informācijas avotu, kur par to uzzināt vairāk. Te atrodami gan dažādi testi,  lai pārbaudītu savas zināšanas, gan interaktīvi eksperimenti, ko veidojusi FIZMIX komanda. Skolēniem ir iespēja piedalīties konkursos par fizikas tematiem, kas ietver lietotāju iesaisti gan klātienē, gan virtuālajā vidē.

AS “Latvenergo” izpilddirektors Āris Žīgurs: “Aicinu šo laiku izmantot lietderīgi un pilnveidot sevi un savas zināšanas, izmantojot portālā pieejamos mācību materiālus, jo jaunās zināšanas noteikti noderēs gan vidusskolēniem eksāmenu laikā, gan 8. un 9. klašu skolēniem, risinot konkursa “FIZMIX Eksperiments” neklātienes kārtas uzdevumus. Arī skolotājiem ir plašas iespējas izmantot portālā pieejamos mācību materiālus, jo vadīt mācību procesu attālināti noteikti būs vieglāk, izmantojot interaktīvus un visiem viegli pieejamus risinājumus.”

Jaunāko klašu skolēniem
Portālā ir atrodama informācija, kas paredzēta jaunāko klašu skolēniem – tiem, kuri apgūst tikai vēl dabaszinības un vēlas iepazīt aizraujošo fizikas pasauli. Portāla veidotāji iesaka apmeklēt portāla sadaļu "Aizraujoši visiem", kurā atrodami eksperimentu video un infografikas, kas jaunajiem censoņiem saprotamā valodā skaidro fizikālos procesus un likumsakarības.

8. un 9. klašu skolēniem
Šajās klasēs skolēni sāk apgūt fiziku, tāpēc ir īpaši svarīgi, ka viņi ir ieinteresēti un saprot, ka fizika ir mums visapkārt. Portālā pieejami mācību materiāli, kas ir viegli saprotami un izmantojami mācību procesā. Ir izveidotas 60 infografikas, kas vienkārši un ar praktiskiem piemēriem skaidro visus pamatskolā apskatāmos fizikas jautājumus – https://www.fizmix.lv/infografikas.

Vidusskolēniem 
Portālā FIZMIX ir digitālā grāmata, kurā ir pieejami visi vidusskolas mācību satura jautājumi, tajā fizikālie procesi, likumi un formulas skaidrotas ar interesantiem, dabā sastopamiem piemēriem, krāsainām ilustrācijām un aizraujošiem eksperimentiem – https://www.fizmix.lv/fiztemas. Ir izveidota vidusskolēniem paredzēta testu sadaļa, kurā atrodami aptuveni 1000 jautājumi ar pareizo atbilžu skaidrojumiem un izvērstiem risinājumiem – https://www.fizmix.lv/testi.

Skolotājiem 
Portāla veidotāji ir izveidojuši arī īpašu portālu skolotājiem https://skolotajiem.fizmix.lv/#/, kur skolotāji paši var ievietot savus mācību materiālus un lejupielādēt kolēģu veidotos mācību materiālus. Pašlaik portālā atrodami vairāk nekā 700 mācību materiāli, kas sakārtoti atbilstoši fizikas tematiem un materiālu veida. Portālā var autorizēties tikai skolotāji ar e-klases vai Mykoob lietotāja kontu. Informācija par to, kā reģistrēties un izmantot skolotāju portālu - https://skolotajiem.fizmix.lv/#/lapa/par-portalu.

Portāls tiek un tiks papildināts ar interesantiem mācību materiāliem un ieteikumiem. Portāla lietotāji var augšupielādēt savus izveidotos mācību materiālus un dalīties ar savu pieredzi, kā mācīties un mācīt attālināti. Sociālajā portālā Facebook FIZMIX profilā  https://www.facebook.com/FIZMIX/  tiks veidoti konkursi, kuros skolēniem būs iespēja iegūt jaunas zināšanas un balvas!

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv