Latvenergo: lielāko daļu Elektrum klientu augstās elektroenerģijas cenas 5.janvārī neietekmē


AS "Latvenergo" ir elektroenerģijas ražotājs un tirgotājs, kas līdz ar citiem enerģētikas uzņēmumiem darbojas Baltijas un Ziemeļvalstu biržā Nord Pool. Cenas līmeni biržā ietekmē vairāki faktori — klimats, fosilo kurināmo cenas, kopējā patēriņa lielums un ražošanas jaudu pieejamība elektroenerģijas ražošanai, starpsavienojumu pieejamība un darbība.

Šobrīd noteicošais faktors ir aukstie laikapstākļi – jau ziņots, ka Ziemeļeiropā, īpaši Somijā un Zviedrijā vietām līdz –40 grādiem, un tādēļ patēriņš kāpis par +30%.

Šodien, 5.janvārī Nord Pool biržā Baltijas (īpaši Somijas un Igaunijas) cenu apgabalos novērojamas augstas elektroenerģijas cenas. Lielais sals veicinājis augstu elektrības patēriņu un vienlaikus izraisījis neplānotus atslēgumus dažādās ražotnēs (vēja turbīnas apledo, vairākiem biogāzes reaktoriem un ogļu stacijām apgrūtināta darbība, daži mazāki atomenerģijas bloki atslēgti), kā rezultātā Nord Pool Somijas un Igaunijas cenu apgabalos 5. janvārī elektroenerģijas cena sasniegusi rekordaugstu līmeni - 1896,00 EUR/MWh, bet Latvijā un Lietuvā – 1478,91EUR/MWh.

Vienlaikus, lai arī cenas biržā ir augstas, Latvijā lielāko skaitu elektroenerģijas lietotāju tās šodien neietekmē. Elektrum klientu vairākums ir izvēlējušies un noslēguši līgumus par fiksētu elektroenerģijas cenu, līdz ar to šīs dienas augstās elektroenerģijas biržas cenas viņus neskar. Savukārt klientiem, kas izvēlas biržas tarifu, ir jāturpina ierastie paradumi, pielāgojot savu patēriņu izdevīgākajiem biržas cenas laikiem.

AS "Latvenergo" ražotnes ar elektroenerģiju šobrīd pilnībā nodrošina Elektrum klientus, kā arī Latvija patlaban ir vienīgā elektroenerģijas eksportētāja Baltijas valstīs, bet kopā ar Norvēģiju arī Ziemeļeiropas reģionā.

AS "Latvenergo" jau iepriekš ir paudis, ka risinājums šādu situāciju novēršanai nākotnē ir lielāku ģenerējošo jaudu palielināšana. Būtiskākā loma ir vēja enerģijas attīstīšanai, piemēram, SIA "Latvijas vēja parku" projektam. Jo vairāk ģenerējošās jaudas būs valstī, jo retāk būs dienas ar negaidītiem elektroenerģijas cenas kāpumiem.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv