Latvenergo turpina HES rekonstrukcijas programmu


Daugavas HES kaskādes rekonstrukcijas programmas ir vērienīgs projekts Latvijas tautsaimniecībai. Rekonstrukcijas laikā ražotnes turpina darbu un Daugavas HES nodrošina Latvijai augstus zaļās enerģijas rādītājus, arī šogad pirmajā ceturksnī saražojot 1563 GWh elektroenerģijas.

Trīs Daugavas hidrolektrostacijās (Pļaviņu, Ķeguma un Rīgas) pavisam uzstādīti 23 hidroagregāti, rekonstrukcijas programmas ietvaros atlikusi vēl trīs hidroagregātu atjaunošana. Šajā gadā plānots izsludināt jaunas iepirkumu procedūras, iekļaujot esošo piegādāto iekārtu izmantošanu. Tādējādi noslēgsim svarīgu darbu posmu, kura rezultātā Daugavas HES kaskāde dos ieguldījumu koncerna un valsts ilgtspējā, ar pilnveidotām un modernizētām iekārtām turpmākos vismaz 40 gadus saražojot vairāk elektroenerģijas.

Pēdējais Daugavas HES rekonstrukcijas posms tika uzsākts 2013. gadā. Aizvadītajā gadā tās ietvaros ekspluatācijā nodots pēdējais no sešiem Rīgas HES hidroagregātiem. Šobrīd turpinās Pļaviņu HES 3. hidroagregāta un Ķeguma HES 5. un 6. hidroegregātu rekonstrukcijas uzsākšanas darbu process, kura ietvaros ir paveikta tirgus izpēte un sākusies tehnisko specifikāciju izstrāde.

Jānorāda, ka pēdējo nerekonstruēto hidroagregātu atjaunošanu uz laiku pārtrauca sankcijas pret agresorvalsti, kas iesāktos darbus lika pārtraukt divas reizes. Savukārt šī projekta laikā iegādātās iekārtas tiks izmantotas turpmākajos hidroelektrostaciju rekonstrukcijas darbos. Līdz 2023. gada beigām ir plānots realizēt iepirkumu procedūras un noslēgt rekonstrukcijas līgumus darbu sākšanai. Hidroagregātu rekonstrukcija paredz pilnīgi visu mezglu pārbūvi, izmantojot no jauna sagatavotus komplektējošos elementus.

Kopumā pēdējā rekonstrukcijas programmas posmā bija paredzēts rekonstruēt 11 hidroagregātus un no tiem līdz 2022. gada 1. ceturksnim ekspluatācijā ir nodoti astoņi. Kopējās programmas izmaksas plānotas ap 260 miljoniem EUR. Līdz 2022. gada beigām jau investēti 200 miljoni EUR. Nomainot novecojušās hidroturbīnas, tiek paaugstināta Daugavas HES jauda un lietderības koeficients, kas ļauj samazināt īpatnējo ūdens patēriņu 1 kWh elektroenerģijas saražošanai. Tas veicina drošu, efektīvu un konkurētspējīgu Daugavas HES darbību kopējā energosistēmā un elektroenerģijas tirgū. Efektīvāka ūdens resursu izmantošana mazina arī koncerna ietekmi uz klimata pārmaiņām.

AS "Latvenergo" nesadarbojas ar sankcijām pakļautiem uzņēmumiem, kas ir saistīti ar agresorvalsti. Ir veiktas visas procesuālās darbības attiecību izbeigšanai, kā tas ir noteikts līgumos un starptautiskos tiesību aktos par sankcionētiem uzņēmumiem, tostarp arī par jau piegādātajām iekārtām. Iekārtas tiek uzglabātas un uzturētas nevainojamos apstākļos līdz to izmantošanai turpmākajos rekonstrukcijas darbos, kā to dara rūpīgs saimnieks.

Turpinoties rekonstrukcijai, Daugavas HES ražo elektroenerģiju atbilstoši to uzstādītajai jaudai. Tieši HES saražotā zaļā enerģija gadu no gada nodrošina mūsu valsts augstos zaļās enerģijas rādītājus visas ES mērogā, veidojot ne mazāk kā pusi no visas valstī saražotās elektroenerģijas (2022. gadā pat vairāk). Sankcijas uz laiku ir ietekmējušas rekonstrukcijas termiņus un ražošanas plānus, tas nav samērojams ar sankciju iemeslu – Krievijas iebrukumu Ukrainā. Latvenergo ir solidārs ar Ukrainu un nekādā veidā nesadarbosies ar sankcijām pakļautiem uzņēmumiem.

Daugavas HES droša ekspluatācija ir nepārtraukts process, un neatkarīgi no rekonstrukcijas projekta, ir gan uzņēmuma atbildība, gan likumā noteikts pienākums. Tādēļ ik gadu AS "Latvenergo" ne tikai atjauno hidrotehniskās būves, bet veic regulāru iekārtu un būvju monitoringu, uzturēšanu, atjaunošanu un pārbūvi, garantējot nepārtrauktu un drošu hidroelektrostaciju darbību.

Andris Siksnis
AS "Latvenergo"
Komunikācijas direktors
Tālr.: 67728811
andris.siksnis@latvenergo.lv