AS "Latvenergo" Ukrainas energosistēmas atjaunošanai ziedo augstsprieguma transformatoru, 60 tonnas eļļas un gaisa kompresoru


Lai atjaunotu Ukrainas energosistēmu, kurai ienaidnieks pastiprinājis savus uzbrukumus, galamērķī ir nonācis apjomīgs AS "Latvenergo" ziedojums. Ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta palīdzību Ukraina saņēmusi augstsprieguma transformatoru, 60 t transformatora eļļas un saspiestā gaisa kompresoru.

Ukraina ir saņēmusi tai šobrīd ļoti svarīgu sūtījumu – AS "Latvenergo" ziedotās iekārtas energosistēmas atjaunošanai un uzturēšanai. Zināms, ka ienaidnieks agresīvi vēršas pret civilo infrastruktūru, apzināti postot elektrostacijas un atstājot bez elektrības neskaitāmus iedzīvotājus. Apzinoties katra atbalsta nozīmi, AS "Latvenergo" dāvināja Ukrainai transformatoru ТC-250000/330 ar jaudu 250 MVA, kas iepriekš tika izmantots Rīgas HES, saspiestā gaisa kompresoru GR110 un 60 tonnu transformatora eļļas Ukrainas elektroapgādes sistēmas atjaunošanai.

Ar apjomīgās kravas nogādāšanu galamērķī palīdzēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), veicot palīdzības koordināciju Ukrainas energosistēmai un nodrošinot tehnisko atbalstu dāvinājuma transportēšanai uz Ukrainu. Ziedojums notika Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānisma informācijas sistēmas ietvaros, tā transportēšanas izmaksas sedza Eiropas Savienības Ārkārtas situācijas reaģēšanas koordinācijas centrs no Eiropas Savienības Civilās Aizsardzības mehānisma līdzekļiem.

"Ar piegādāto augstsprieguma transformatoru, eļļu un kompresoru elektrības piegāde Ukrainā tiks atjaunota daudziem cilvēkiem – gan ikdienas vajadzībām, gan ūdens un siltuma piegādei, kā arī slimnīcu, skolu u.c. objektu darbībai. Karš Ukrainā ir parādījis, cik vienoti mēs esam un, sniedzot palīdzību Ukrainai, spējam sadarboties kopīgā cīņā pret ļaunumu – būsim vienoti līdz Ukrainas uzvarai!"Arnis Kurgs, AS "Latvenergo" administratīvais direktors.

Atbalstot Ukrainu un izvērtējot praktiski realizējamas iespējas Ukrainas palīdzības lūgumiem, AS "Latvenergo" vārdā tika izteikts palīdzības piedāvājums Ukrainas kompetentajām institūcijām par iespēju dāvināt iekārtas un transformatora eļļu. Sadarbībā ar VUGD piedāvājums tika ievietots Eiropas Savienības Civilās aizsardzības mehānisma informācijas sistēmā. Kā jau norādīts, palīdzības koordinēšanā un piegādē tika iesaistītas vairākas institūcijas, saprotot, kur un kāda palīdzība ir nepieciešama visvairāk, kā arī koordinējot tās piegādi.

Eiropas Savienības Civilās aizsardzības mehānisma publicētā ziņa sociālajā vietnē facebook.


Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv