Latvijas iedzīvotāji atsaucīgi energoefektivitātes apguvei


Latvijā un pasaulē energoefektivitāte kļūst arvien svarīgāka un aktuālāka, tai uzmanību pievērš gan individuālie lietotāji, gan arī uzņēmumi. To apliecina 2023.gadā Elektrum Enegoefektivitātes centra (EEC) sniegtās konsultācijas vismaz 3 200 interesentiem par energoefektivitāti un elektromobilitāti. Centra kompetence ir nodrošinājusi arī interesi par STEM priekšmetiem. EEC speciālistu vērtējumā Latvijas sabiedrībā ir nostiprinājusies apziņa par nepieciešamību atbildīgi izturēties pret resursiem.

Cilvēku ieinteresētība par energoefektivitāti Latvijā aug, un šis jautājums ir kļuvis par vienu no svarīgākajiem aspektiem gan individuālā, gan arī uzņēmējdarbības līmenī. EEC speciālisti uzskata, ka cilvēki un organizācijas arvien vairāk apzinās vides problēmas un resursu ierobežotību; saprot ekonomiskos ieguvumus, to, ka energoefektīvu risinājumu izmantošana var ietaupīt naudu gan individuāli, gan arī uzņēmējdarbības līmenī; izmanto jaunās tehnoloģijas, lai uzlabotu energoefektivitāti, piem., saules paneļus, elektromobilitāti; kā arī galvenā nozīme ir EEC darbības laukam – izglītošanai, jo tieši neierobežota piekļuve informācijai un izglītībai par energoefektivitāti veicina sabiedrības izpratni un interesi par šiem jautājumiem.

EEC kompetence ir nodrošinājusi atbildes gan uz sadzīviskiem jautājumiem, piem., kā aukstā laikā lietot elektroiekārtas, gan arī, kā uzņēmumam īstenot energopārvaldību.

Līdz ar to vairāk nekā 3 200 cilvēku pagājušajā gadā EEC ir interesējušies un apguvuši gan energoefektivitātes pamatus savām mājsaimniecībām, gan arī uzņēmumu ieguvumus atbildīgai saimniekošanai. Kopumā EEC 56 klātienes nodarbībās piedalījušies 1 275 cilvēki, savukārt no skolām 54 vieslekcijās piedalījušies 1 221 skolēni. No uzņēmumiem energoefektivitātes kompetences papildinājuši 827 to darbinieki. 2023.gadā EEC energoefektivitātes veicināšanas aktivitātēs iesaistījusies vairāk nekā 6 000 cilvēku, kā arī notikusi interesentu papildu dalība dažādos pasākumos.

"Tas ir abpusēji – gan mēs ļoti mērķtiecīgi ejam pie sabiedrības, gan arī sabiedrība kļūst arvien ieinteresētāka un aktīvi meklē informāciju. Dažādās aktivitātēs gada laikā EEC ir iesaistījis vairāk nekā 6 000 cilvēku, un tas ir lielākais skaits pēdējā laikā. Novērojam, ka likumsakarīgi tieši pēdējo gadu laikā iedzīvotāji ir vairāk apzinājušies, ka resursi nav par velti, un tam, kādi ir viņu paradumi ikdienā, ir tieša ietekme uz maciņu. Tam ir vairāki iemesli – gan izglītošanas atdeve, gan vēlme veicināt personisko labklājību, gan arī notikumi tirgū un būtiskās izmaiņas energoresursu cenās, ko izjūt katra mājsaimniecība un uzņēmums," saka Sanita Bilzena, Elektrum Enegoefektivitātes centra vadītāja.

Bez daudzveidīgas energoefektivitātes apguves ievērojams skaits skolēnu un vecāku ir izglītojušies gan STEM jomās, gan arī pētītas un popularizētas elektromobilitātes iespējas, kas līdz ar popularitātes kāpumu rada jautājumus lietotājiem.

Atbalsts pedagogiem un vecākiem ir sniegts bezmaksas vebināros "Kā jauniešus aizraut ar STEM? Uzziniet iespējas!", kā arī portālā elektrum.lv/skola, kurā mācībspēkiem ir pieejami daudzveidīgi metodiskie materiāli par klimata pārmaiņām, energoefektivitāti, elektroenerģijas ražošanu, ko izmantot mācībās, sekmējot enerģijas un energoefektivitātes tēmas apguvi.

EEC ir izveidots Baltijā unikāls elektroauto testu katalogs, kurā šobrīd pieejami dati par vairāk nekā 47 dažādiem elektroauto modeļiem, to efektivitāti un uzlādes ātrumu pārbaudot tieši Latvijas klimatiskajos apstākļos un satiksmē gan ziemas, gan vasaras sezonā.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv