Pētījums: Jauniešiem fizikas mācību procesā visvairāk pietrūkst praktisko nodarbību


Skolotāji un skolēni aicināti izmantot digitālus risinājumus

Puse 8.-12.klašu skolēnu atzīst, ka attālinātajā fizikas mācību procesā īpaši trūkst eksperimentu un laboratorijas darbu, liecina portāla AS "Latvenergo" projekta FIZMIX.LV pētījuma* dati. Trešdaļa jauniešu uzskata, ka attālinātās mācīšanās formāts pasliktinājis fizikas apguvi. Turklāt identificēti arī būtiskākie trūkumi – jaunieši vēlas mācību stundas, kurās būtu iespēja komunicēt ar skolotāju un klasesbiedriem, kā arī klātienē saņemt skolotāja palīdzību un atbalstu. Analizējot fizikas skolotāju sniegumu neklātienes mācību norisē, 70% skolēnu piešķīruši pozitīvu vērtējumu.

Šobrīd visbiežāk (63%) fizikas stundas norisinās attālinātā video formā, bet piektdaļa aptaujāto (19%) stundas laikā patstāvīgi iepazīst un pilda skolotāju atsūtītos mācību materiālus. Jauniešiem, kuriem fizika šķiet sarežģīta, attālināts mācību formāts sagādā neskaitāmus klupšanas akmeņus, kurus skolotājiem neklātienē grūti identificēt. 39% uzskata, ka attālinātās mācīšanās formāts ir pasliktinājis fizikas priekšmeta apguvi, gandrīz tikpat liela daļa (35%) atzīst, ka fiziku apgūst tādā pašā līmenī kā iepriekš, katrs piektais (19%) izjūt uzlabojumus, taču pārējiem izmaiņas grūti novērtēt. Par spīti neierastajiem apstākļiem un jaunajam mācību formātam – 47% vērtē skolotāju darbu kā labu, 23% – kā teicamu.

Skolēni aptaujā norādījuši, ka reģionu skolās retāk tiek piedāvātas mācību stundas video formātā (50%), kamēr Rīgā šī ir viena no galvenajām mācību formām (70%). Jaunieši atzīst, ka patlaban dominējošais informācijas meklēšanas avots neskaidros jautājumos par fiziku ir internets (94%), tam seko mācību grāmatas (71%) un skolotāji (49%). Pētījumā skolēni norādījuši arī vēlamos uzlabojumus fizikas apguvei neklātienē – nepieciešami praktiskie darbi un eksperimenti, vairāk tiešsaistes stundu un dziļāki tēmas skaidrojumi.

Kopš 2012.gada AS "Latvenergo" izveidojis portālu FIZMIX.LV, kurš ir noderīgs mācību rīks gan skolēniem, gan skolotājiem. Veiktais pētījums apliecina, ka gandrīz puse no aptaujātajiem (47%) pēdējā gada laikā izmantojusi šo vietni. Portālā pieejami skaidrojumi par dažādām fizikas tēmām, kā arī izzinoši testi un aizraujoši eksperimenti pamatskolēniem un vidusskolēniem. Statiska rāda, ka pieejamos mācību materiālus izmanto ne tikai jaunieši, kuriem ir sliktas sekmes fizikā, bet arī teicamnieki. Savukārt skolotāji portālu izmanto kā palīgu mācību vielas skaidrošanai, kā arī vietni, kurā smelties jaunas idejas mācību materiālu izveidei.

Ņemot vērā tik ļoti trūkstošos klātienes mācību elementus, arī šogad 26. gadu pēc kārtas tiek rīkots AS "Latvenergo" erudīcijas konkurss "FIZMIX Eksperiments", kas ir vēl viens no mācību līdzekļiem fizikas priekšmeta apguves veicināšanai. Skolēniem komandās attālinātā veidā risināšanai pieejami teorētiski un praktiski uzdevumi, tai skaitā eksperimenti. Visi konkursa posmi šogad norisināsies neklātienē, taču skolēniem tāpat kā līdz šim būs nepieciešams sadarboties komandā un risināt dažādu grūtības pakāpju uzdevumus.

"Ārkārtējā situācijā skolotāji visā pasaulē pēkšņi attapās situācijā, ka mācību stundas jāpasniedz datora kameras priekšā. Pedagogiem nācies pilnībā pārstrukturizēt savu darbu un īsā laika periodā apgūt jaunas prasmes, arī emocionāli tas ir radījis papildu spriedzi. Tieši tāpēc šogad konkursā “FIZMIX Eksperiments” vēlamies īpaši novērtēt pedagogu nenogurstošo entuziasmu. Konkursa finālā apbalvosim skolotājus, kuri ne tikai spējuši motivēt skolēnus pieteikties konkursā, bet arī turpinājuši iedvesmot citus amata biedrus, daloties ar mācību materiālu idejām," skaidro portāla FIZMIX.LV projekta vadītājs Raitis Streičs.

*AS “Latvenergo” projekta "FIZMIX" veiktajā pētījumā piedalījās vairāk kā tūkstotis 8.-12. klašu skolēnu no visas Latvijas. Pētījumu AS "Latvenergo" uzdevumā veica pētījumu aģentūra RAIT [http://raitgroup.com/lv/]

Par erudīcijas konkursu
Konkursu rīko AS "Latvenergo", sadarbībā ar – “TVNET", "Latvijas Mobilais Telefons", "Cido Grupa", "Dobeles dzirnavnieks", "Food Union" un zīmols "Valmiera", "Ādažu kraukšķi", "Maxima", "Lielvārds", "DPD", "Skrīveru saldumi", “Elektrum Energoefektivitātes centrs”, "Ilustrētā Junioriem", "Radio Tev".

AS "Latvenergo" rīkotais erudīcijas konkurss norisinās 26. reizi, pulcējot komandas no Latvijas skolām, kurās mācās 8. un 9. klašu skolēni. "FIZMIX Eksperiments" konkursa mērķis ir izglītot skolēnus par drošu un efektīvu elektroenerģijas lietošanu ikdienā, veicināt jauniešos interesi par eksaktajām zinātnēm, saistošā veidā parādīt, kā teorētiskās zināšanas izmantot praksē, kā arī veicināt jauniešos profesionālu interesi, padziļināti apgūstot fiziku. Ar konkursa "FIZMIX Eksperiments" palīdzību gan skolotāji, gan skolēni var pārliecināties, ka fizika nav tikai sarežģīta teorija, bet tā eksistē mums visapkārt un var būt aizraujoša. Vairāk par konkursa norisi var lasīt www.fizmix.lv/eksperiments.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv