Pūres pamatskolā mācības notiek Latvenergo aprīkotajā fizikas kabinetā


2022.gadā janvārī pēc uzvaras AS "Latvenergo" organizētā konkursā desmit Latvijas skolas fizikas apgūšanu sāk mūsdienīgi aprīkotos kabinetos. 

Pūres pamatskola ir viena no desmit Latvijas skolām, kura uzvarēja nodibinājuma "Iespējamā misija" organizētā konkursā "AS "Latvenergo" atbalsts izcilu fizikas kabinetu izveidei Latvijas vispārizglītojošās skolās". Aprīkoto kabinetu Pūres pamatskolā apmeklēja Jānis Vitenbergs, Ekonomikas ministrs. 

Pūres pamatskolas skolotāji un skolēni dabaszinātņu, inženierzinātņu un fizikas stundās varēs eksperimentēt, praktiski darboties, izzināt un apgūt zināšanas, izmantojot jauno aprīkojumu – interaktīvo tāfeli, dažādus eksperimentu komplektu un eksperimentu "Mehānika", "Elektrība un magnētisms", "Dinamo un ģenerators", kā arī daudzas citas svarīgas lietas pilnvērtīgai mācību priekšmeta apguvei.

Jānis Vitenbergs, Ekonomikas ministrs: "Esmu patiesi gandarīts par Pūres skolā izveidoto fizikas kabinetu, kā arī citām skolām, kurās skolēniem tagad iespējams darboties ar mūsdienīgām tehnoloģijām un iekārtām, lai sekmētu fizikas apgūšanu un iedegtu jauniešos aizraušanos, ko sniedz eksaktās zinātnes. Savu darba pienākumu ietvaros redzu, cik uzņēmumos svarīgi ir zinoši tehniskie speciālisti, tādēļ šie projekti ir vērtīgi, jo jaunieši var apgūt jaunas prasmes un redzēt perspektīvu savas profesijas izvēlei nākotnē. Novēlu skolēniem aizrautību un prieku fizikas mācību procesā."

Mārtiņš Čakste, AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs: "Latvenergo kļūst par modernu uzņēmumu, kas vērsts uz strauju attīstību. Mūsu ambīcijas ir kļūt par Baltijas līderi zaļās enerģijas ražošanā, kas ietver gan sauli, gan vēju, gan nākotnē arī ūdeņradi un citas jaunās tehnoloģijas. Tas nozīmē, ka skolā mācīties eksaktās zinātnes ir ne tikai stilīgi, bet arī pareizs lēmums, jo enerģētikas nozarei būs nepieciešami jauni, labi izglītoti darbinieki, kas nākotnē strādās ar modernām zaļajām tehnoloģijām! Labs darbs jums ir garantēts!”

Konkurss notika vienā kārtā un tajā saņēma 48 skolu pieteikumus, kurus izvērtēja ekspertu komisija. Konkursa rezultātā atbilstoši mūsdienu prasībām ar nepieciešamo aprīkojumu skolēnu veiksmīgai fizikas mācību priekšmeta satura apgūšanai pilnveidoti 10 Latvijas vispārizglītojošo skolu fizikas kabineti. Tāpat tika nodrošināta arī skolotāju apmācība, kā jauno aprīkojumu iespējams fizikas stundās pilnvērtīgāk izmantot.

Fizikas kabinetu aprīkojumu Kurzemes reģionā saņēma Talsu Valsts ģimnāzija un Ventspils 1.pamatskola; Rīgā – Zolitūdes ģimnāzija un Mežciema pamatskola; Zemgales reģionā – Andreja Upīša Skrīveru vidusskola un Pūres pamatskola; Latgales reģionā – Daugavpils 3.vidusskola un Daugavpils Valsts ģimnāzija; Vidzemes reģionā – Siguldas Valsts ģimnāzija un Apes pamatskola.

Bērnu un jauniešu izglītošana un ieinteresētības veicināšana par eksaktajiem mācību priekšmetiem ir viena no Latvenergo koncerna korporatīvās sociālās atbildības prioritātēm.

Konkursā varēja piedalīties ikviena Latvijas vispārizglītojošā pamatskola un vidusskola/ ģimnāzija, iesniedzot pieteikumu. Katra reģiona un Rīgas uzvarētāji ir viena pamatskola un viena vidusskola/ģimnāzija jeb kopā 10 Latvijas skolas, kas balvā saņēma nepieciešamo aprīkojumu mūsdienīga fizikas kabineta aprīkošanai 21 000 EUR vērtībā. Papildus tam balvā iekļauta arī fizikas skolotāju apmācība par aprīkojuma izmantošanu.


Par ziedošanu (dāvināšanu):
Ziedošana ir viens no AS "Latvenergo" korporatīvās sociālās atbildības veidiem, un kopš 2009.gada uzņēmums ziedo izglītības un zinātnes, kultūras un sociālā jomā. Lai veicinātu pārskatāmību, nodotu ziedošanas lēmumu pieņemšanu attiecīgo jomu ekspertiem un paplašinātu ieinteresēto pušu iesaisti ziedojumu lēmumu pieņemšanā, atbilstoši ziedošanas stratēģijai AS "Latvenergo" 2018. gadā uzsāka finanšu līdzekļu ziedojumus sadarbības organizācijām projektu konkursu organizēšanai.

AS "Latvenergo" 2021. gada sākumā ir pieņēmusi jaunu ziedošanas stratēģijas redakciju: https://latvenergo.lv/lv/sociala-atbildiba/par-ksa.

Tajā aktualizēti jauni ziedošanas uzdevumi, tajā skaitā:

  • papildināt mācību bāzi skolotājiem un pasniedzējiem eksakto zinātņu jomā, veicināt izcilu fizikas kabinetu izveidi Latvijas vispārizglītojošās skolās;
  • atbalstīt bērnu un jauniešu sporta aktivitātes;
  • atbalstīt bērnu un pieaugušo ar īpašām vajadzībām dzīves kvalitātes celšanu, tajā skaitā energoefektīvu risinājumu jomā.

Atbilstoši šiem uzdevumiem AS "Latvenergo" turpina sadarbību konkursu organizēšanā ar nodibinājumu Fonds "Ziedot.lv" un ir piesaistījusi jaunus partnerus – nodibinājumu "Iespējamā misija" un biedrību "Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija". Partneri ir izraudzīti, ievērojot to pieredzi projektu konkursu administrēšanā, administratīvo kapacitāti, darbības mērogu, atpazīstamību un reputāciju, kā arī sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv