LU Dabas mājā izstāde “Patausti fiziku”


1.jūnijā notika Fizikas gada noslēgums ar diviem pasākumiem: LU Zinātņu mājā norisinājās 3.Eiropas fizikas olimpiāde labākajiem jaunajiem  fiziķiem  un LU Dabas mājā izstāde “Patausti fiziku”, kurā vairāk nekā desmit zinātniskie institūti un augsto tehnoloģiju uzņēmumi rādīja savu veikumu un skaidroja, kā to radīšanā noderējušas fizikas zināšanas.

No 31.maija līdz 4.jūnijam notiek 3.Eiropas fizikas olimpiāde (EuPhO 2019) un tajā piedalās skolēni no 35 pasaules valstīm, lai sacenstos ar zināšanām un attapību fizikas uzdevumu risināšanā. Dalībnieku vidū ir arī Latvijas jaunieši, kuri vairākus gadus guvuši augstus rezultātus fizikas olimpiādēs.

Savukārt 1.jūnijā, fizikas gada noslēguma ietvaros, noritēja izstāde “Patausti fiziku”, kur izstrādātās tehnoloģijas demonstrēja pasaulē atzīti un veiksmīgi uzņēmumi no Latvijas - Light Guide Optics International, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks, GameChanger Audio, uzņēmums Aerodium, HackMotion u.c. Pasākumā piedalījās arī AS “Latvenergo” projekta FIZMIX eksperimentu darbnīca.

Izstādes atklāšanā dalībniekus uzrunāja Āris Žīgurs, AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs: “Latvenergo uz Daugavas ir vairākas lielas spēkstacijas, kuru iekārtu apkalpošanai nākotnē nepieciešami procesu pārzinoši darbinieki. Elektroenerģētika nav tikai kontakts jūsu mājās, bet arī lielās transformatoru apakšstacijas, pārvades līnijas ar 110 kW vai 330 kW jaudu, un to funkcionēšanai jau ir nepieciešamas specifiskas fizikas zināšanas. Tās noteikti var iegūt skolēna un skolotāja kopdarbā, kurā nepārtraukti pedagogs izmanto visas iespējas demonstrēt eksperimentus, lai aizrautu jauniešus, radot zinātkāri par fiziku un uzzinātu arvien vairāk un vairāk. Aicinu mācoties fiziku, domāt arī par enerģētiku.”

Olimpiādes noslēguma pasākums un apbalvošana notiks 4.jūnijā plkst. 10.00 LU Lielajā aulā. Rīgā notiekošajā 3. Eiropas fizikas olimpiādē piedalās kopā 169 skolēni un 71 komandu vadītāji un novērotāji no 35 pasaules valstīm.

Olimpiādes uzvarētāju apbalvošanā AS “Latvenergo” atklās uzvarētāju apsveikšanu, pasniedzot bronzas medaļas. Savukārt sudraba medaļas pasniegs CERN reģionālais direktors C. Schaffer, bet zelta medaļas – EuPhO prezidents Jaan Kalda.

2018./2019. mācību gads bija pasludināts par Fizikas gadu, aktualizējot STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika) zināšanu jomu nozīmīgumu.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv