Uzsākta gatavošanās Pļaviņu HES rezerves pārgāznes būvniecībai


AS "Latvenergo" 2024.gadā turpina vienu no Latvijā nozīmīgākajiem projektiem enerģētikas ilgtspējai – Pļaviņu HES rezerves pārgāznes izbūvi. Tā palielinās Pļaviņu HES drošumu un ir sabiedrības un valsts enerģētiskās drošības projekts. Šobrīd norit sagatavošanās darbi būvniecības uzsākšanai Aizkrauklē, lai realizētu stratēģiskas nozīmes būvi un sakārtotu pilsētas ainavu.

Bagātīgos pavasara un pēdējos gados arī ziemas palos visa Latvija priecājas par majestātiskajiem ūdenskrituma skatiem no atvērtiem Pļaviņu HES aizvariem. Taču Pļaviņu HES ir sava maksimālā ūdens caurlaides robeža, bet Daugavas ūdens pietecei ir potenciāls to pārspēt. Tāpēc viens no topošās rezerves pārgāznes uzdevumiem ir nodrošināt Pļaviņu HES papildu ūdens caurlaidības spēju vismaz 4000 m3/s ar iespējami augstāko uzstādījuma līmeni. Tikpat svarīgi ir samazināt Pļaviņu HES aizsprosta pārrāvuma risku iespējamās avārijas situācijās un nodrošināt palu ūdens novadīšanu, lai novērstu nepieciešamību tos pārvadīt pāri Pļaviņu HES būvei, radot tai papildu slodzi un nevēlamas vibrācijas.

Aktualizējot un turpinot projektu, Aizkrauklē blakus Pļaviņu HES ir izvēlēta labākā rezerves pārgāznes vieta atbilstoši ietekmes uz vidi novērtējumam, izstrādāts skiču projekts, veiktas apjomīgas izpētes un norit darbs ar būvprojekta izstrādi. 2024.gadā plānots atsākt rezerves pārgāznes projektēšanu, aktualizējot un papildinot jau izstrādāto dokumentāciju, lai 2026.gadā varētu uzsākt pirmos būvdarbus, bet projektu pilnībā pabeigt plānots 2030.gadā.

Projekta izveidē AS "Latvenergo" ir veiksmīga sadarbība ar Aizkraukles novada pašvaldību, kas pēc projekta īstenošanas redz ieguvumus pilsētvidei: sakārtotu ainavu pilsētai un apkārtnes iedzīvotājiem.

Būvniecība notiks gan Aizkraukles pašvaldībai piederošajās zemēs, gan AS "Latvenergo" piederošajos īpašumos. Lai sagatavotu būvlaukumu, un, ņemot vērā, ka abos valdījumos bez likumiskām izmantošanas tiesībām izveidoti mazdārziņi, 2024. gads ir pārejas periods dārzkopības apturēšanai projekta teritorijā. Izprotot un nākot pretim nedaudzajiem dārziņu izmantotājiem, darbības pārtraukšana paredzēta pēc sezonas rudenī, novācot visu ražu un radot iespēju sezonas laikā pārcelt vajadzīgos stādījumus un esošās pagaidu būves uz jaunām pašvaldības ierādītām vietām.

Pašvaldība savus nomniekus par šiem nosacījumiem informēs, savukārt AS "Latvenergo" pie dārziņiem "Nokalnos" izvietojusi informatīvus paziņojumus. Tomēr gadījumā, ja līdz oktobra beigām dārziņu izmantotājiem vēl būs aktuāli ražas jautājumi, individuāli būs iespējams vienoties par izaudzētā novākšanas laika atlikšanu.

Mūsdienīgās hidroelektrostacijās rezerves pārgāzne ir neatņemama to sastāvdaļa, kas netika iekļauta staciju izbūves prasībās Pļaviņu HES būvniecības laikā. Tādējādi īstenots Pļaviņu HES rezerves pārgāznes projekts palielinās aizsprosta drošumu, kas ir būtisks apstāklis Daugavas HES hidrotehnisko būvju avārijas risku mazināšanai. Pļaviņu HES rezerves pārgāzne ir ieguvums Latvijas tautsaimniecībai, neradot izmaksas sabiedrībai un palielinot HES zaļās enerģijas ražošanas drošumu.

Informatīvais materiāls par Pļaviņu HES rezerves pārgāzni

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv