28. aprīlis, 2022

Maijā piemērojamie siltumenerģijas tarifi TEC-1 un TEC-2

Informējam, ka AS "Latvenergo" saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 4.septembra lēmumu Nr.100 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnēs TEC-1 un TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību" ir noteikusi 2022.gada maijā piemērojamos siltumenerģijas tarifus: ražotnei TEC-1: 53.49EUR/MWh un ražotnei TEC-2: 54.41EUR/MWh.

24. marts, 2022

Aprīlī piemērojamie siltumenerģijas tarifi TEC-1 un TEC-2

Informējam, ka AS "Latvenergo" saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 4.septembra lēmumu Nr.100 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnēs TEC-1 un TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību" ir noteikusi 2022.gada aprīlī piemērojamos siltumenerģijas tarifus: ražotnei TEC-1: 53.49EUR/MWh un ražotnei TEC-2: 54.41EUR/MWh.

18. marts, 2022

Paziņojums par tarifu projektiem

AS "Latvenergo", reģistrācijas Nr.40003032949, juridiskā adrese: Rīga, Pulkveža Brieža iela 12, LV-1010, 2022.gada 2.februārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza AS "Latvenergo" ražotņu TEC-1 un TEC-2 siltumenerģijas ražošanas divdaļīgo tarifu projektus, kas ir aprēķināti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada 11.jūnija lēmumu Nr. 1/10 "Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika".

TEC-1 un TEC-2 siltumenerģijas ražošanas divdaļīgie tarifu projekti

Tarifu projekts sagatavots pie dabasgāzes cenām, kas ir atšķirīgas no spēkā esošajos tarifos norādītajām dabasgāzes cenām, un tāpēc enerģijas komponentes spēkā esošajos tarifos un tarifu projektā nav tieši salīdzināmas. Salīdzinot ar AS "Latvenergo" 2022.gada martā piemēroto siltumenerģijas divdaļīgā tarifa enerģijas komponenti, TEC-1 tarifa izmaiņas būtu robežās no - 48.18% līdz 293.76%, bet TEC-2 tarifa izmaiņas būtu robežās no -45.58% līdz 288.55%.

Piedāvātie tarifi iesniegti Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 2022.gada 17.martā un tie varētu stāties spēkā ar 2022.gada 1.septembrī. Spēkā esošo tarifu izmaiņas ir saistītas ar būtisku dabasgāzes cenas kāpumu, nepieciešamību iegādāties siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisijas kvotas un to cenu būtisku pieaugumu, kā arī ražošanas iekārtu efektivitātes pasākumu īstenošanu.

Sniegt priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas ražošanas tarifu projektiem var, rakstot AS "Latvenergo" uz elektronisko pasta adresi: info@latvenergo.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

24. februāris, 2022

Martā piemērojamie siltumenerģijas tarifi TEC-1 un TEC-2


Informējam, ka AS "Latvenergo" saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 4.septembra lēmumu Nr.100 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnēs TEC-1 un TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību" ir noteikusi 2022.gada martā piemērojamos siltumenerģijas tarifus: ražotnei TEC-1: 53.49EUR/MWh un ražotnei TEC-2: 54.41EUR/MWh.

27. janvāris, 2022

Februārī piemērojamie siltumenerģijas tarifi TEC-1 un TEC-2


Informējam, ka AS "Latvenergo" saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 4.septembra lēmumu Nr.100 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnēs TEC-1 un TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību" ir noteikusi 2022.gada februārī piemērojamos siltumenerģijas tarifus: ražotnei TEC-1: 53.49EUR/MWh un ražotnei TEC-2: 54.41EUR/MWh.

30. decembris, 2021

Janvārī piemērojamie siltumenerģijas tarifi TEC-1 un TEC-2


Informējam, ka AS "Latvenergo" saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 4.septembra lēmumu Nr.100 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnēs TEC-1 un TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību" ir noteikusi 2022.gada janvārī piemērojamos siltumenerģijas tarifus: ražotnei TEC-1: 53.49 EUR/MWh un ražotnei TEC-2: 54.41 EUR/MWh.

25. novembris, 2021

Decembrī piemērojamie siltumenerģijas tarifi TEC-1 un TEC-2


Informējam, ka AS "Latvenergo" saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 4.septembra lēmumu Nr.100 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnēs TEC-1 un TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību" ir noteikusi 2021.gada decembrī piemērojamos siltumenerģijas tarifus: ražotnei TEC-1: 53.49EUR/MWh un ražotnei TEC-2: 54.41EUR/MWh.

28. oktobris, 2021

Novembrī piemērojamie siltumenerģijas tarifi TEC-1 un TEC-2


Informējam, ka AS "Latvenergo" saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 4.septembra lēmumu Nr.100 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnēs TEC-1 un TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību" ir noteikusi 2021.gada novembrī piemērojamos siltumenerģijas tarifus: ražotnei TEC-1: 53.49EUR/MWh un ražotnei TEC-2: 54.41EUR/MWh.

23. septembris, 2021

Oktobrī piemērojamie siltumenerģijas tarifi TEC-1 un TEC-2


Informējam, ka AS "Latvenergo" saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 4.septembra lēmumu Nr.100 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnēs TEC-1 un TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību" ir noteikusi 2021.gada oktobrī piemērojamos siltumenerģijas tarifus: ražotnei TEC-1: 53.49EUR/MWh un ražotnei TEC-2: 54.41EUR/MWh.

31. augusts, 2021

Septembrī piemērojamie siltumenerģijas tarifi TEC-1 un TEC-2


Informējam, ka AS "Latvenergo" saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 4.septembra lēmumu Nr.100 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnēs TEC-1 un TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību" ir noteikusi 2021.gada septembrī piemērojamos siltumenerģijas tarifus: ražotnei TEC-1: 53.49EUR/MWh un ražotnei TEC-2: 54.41EUR/MWh.