24. septembris, 2020

Oktobrī piemērojamie siltumenerģijas tarifi TEC-1 un TEC-2

Informējam, ka AS "Latvenergo" saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 4.septembra lēmumu Nr.100 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnēs TEC-1 un TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību"  ir noteikusi 2020.gada oktobrī piemērojamos siltumenerģijas tarifus: ražotnei TEC-1: 22.50EUR/MWh un ražotnei TEC-2: 23.19EUR/MWh.

27. augusts, 2020

Septembrī piemērojamie siltumenerģijas tarifi TEC-1 un TEC-2

Informējam, ka AS "Latvenergo" saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 4.septembra lēmumu Nr.100 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnēs TEC-1 un TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību" un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada 18.jūnija lēmumu Nr.86 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnēs TEC-1 un TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību" ir noteikusi 2020.gada septembrī piemērojamos siltumenerģijas tarifus: ražotnei TEC-1: 14.95EUR/MWh un ražotnei TEC-2: 15.61EUR/MWh.


31. jūlijs, 2020

Augustā piemērojamie siltumenerģijas tarifi TEC-1 un TEC-2

Informējam, ka AS "Latvenergo" saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 4.septembra lēmumu Nr.100 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnēs TEC-1 un TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību" un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada 18.jūnija lēmumu Nr.86 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnēs TEC-1 un TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību" ir noteikusi 2020.gada augustā piemērojamos siltumenerģijas tarifus: ražotnei TEC-1: 12.45EUR/MWh un ražotnei TEC-2: 13.08EUR/MWh.

2. jūlijs, 2020

Jūlijā piemērojamie siltumenerģijas tarifi TEC-1 un TEC-2


Informējam, ka AS "Latvenergo" saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 4.septembra lēmumu Nr.100 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnēs TEC-1 un TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību" un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada 18.jūnija lēmumu Nr.86 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnēs TEC-1 un TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību" ir noteikusi 2020.gada jūlijā piemērojamos siltumenerģijas tarifus: ražotnei TEC-1: 12.45EUR/MWh un ražotnei TEC-2: 13.08EUR/MWh.

28. maijs, 2020

Jūnijā piemērojamie siltumenerģijas tarifi TEC-1 un TEC-2


Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 04.09.2017. lēmuma Nr.100 “Par akciju sabiedrības “Latvenergo” ražotnēs TEC-1 un TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību” 6.punktu, informējam, ka 2020.gada jūnijā AS “Latvenergo” ražotnē TEC-1 saražotajai siltumenerģijai piemērojams tarifs 21.66 EUR/MWh un ražotnē TEC-2 saražotajai siltumenerģijai piemērojams tarifs 22.35 EUR/MWh.

26. maijs, 2020

Paziņojums par AS "Latvenergo" siltumenerģijas tarifu projektu


AS "Latvenergo", (vienotais reģ. Nr. 40003032949), Pulkveža Brieža iela 12, Rīga,  LV-1010, 2020.gada 26.maijā iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai siltumenerģijas tarifu projektu, kas ir aprēķināti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada 11.jūnija lēmumu Nr. 1/10 "Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika":

Siltumenerģijas tarifi (EUR bez PVN)

Dabasgāzes cena (EUR/MWh)

AS "Latvenergo" ražotne TEC-1

AS "Latvenergo" ražotne TEC-2

Siltumenerģijas divdaļīgais tarifs

Siltumenerģijas divdaļīgais tarifs

enerģijas komponente (EUR/MWh)

jaudas komponente (tūkst.EUR/MW gadā)

enerģijas komponente (EUR/MWh)

jaudas komponente (tūkst.EUR/MW gadā)

9.15

13.64

5.96

14.28

2.92

9.65

14.26

5.96

14.90

2.92

10.15

14.88

5.96

15.52

2.92

10.65

15.50

5.96

16.15

2.92

11.15

16.12

5.96

16.77

2.92

11.65

16.74

5.96

17.40

2.92

12.15

17.36

5.96

18.02

2.92

12.65

17.98

5.96

18.65

2.92

13.15

18.60

5.96

19.27

2.92

13.65

19.22

5.96

19.90

2.92

14.15

19.84

5.96

20.52

2.92

14.65

20.46

5.96

21.15

2.92

15.15

21.08

5.96

21.77

2.92

Piedāvātie tarifi ir papildinājums pie Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2017.gada 4.septembra lēmuma Nr.100 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnēs TEC-1 un TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību" apstiprinātajiem siltumenerģijas divdaļīgajiem tarifiem  pie dabasgāzes cenām no 9,15 EUR/MWh līdz 15,15 EUR/MWh. Kā piedāvāto tarifu spēkā stāšanās datumu AS ,,Latvenergo" norādījusi 2020.gada 1.jūliju.

Iepazīties ar tarifa projektā vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas tarifu projektu var, rakstot AS "Latvenergo" uz elektronisko pasta adresi: info@latvenergo.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

23. aprīlis, 2020

Maijā piemērojamie siltumenerģijas tarifi TEC-1 un TEC-2


Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 04.09.2017. lēmuma Nr.100 “Par akciju sabiedrības “Latvenergo” ražotnēs TEC-1 un TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību” 6.punktu, informējam, ka 2020.gada maijā AS “Latvenergo” ražotnē TEC-1 saražotajai siltumenerģijai piemērojams tarifs 21.66 EUR/MWh un ražotnē TEC-2 saražotajai siltumenerģijai piemērojams tarifs 22.35 EUR/MWh.

30. marts, 2020

Aprīlī piemērojamie siltumenerģijas tarifi TEC-1 un TEC-2


Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 04.09.2017. lēmuma Nr.100 “Par akciju sabiedrības “Latvenergo” ražotnēs TEC-1 un TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību” 6.punktu, informējam, ka 2020.gada aprīlī AS “Latvenergo” ražotnē TEC-1 saražotajai siltumenerģijai piemērojams tarifs 27.52 EUR/MWh un ražotnē TEC-2 saražotajai siltumenerģijai piemērojams tarifs 29.10 EUR/MWh.

28. februāris, 2020

Martā piemērojamie siltumenerģijas tarifi TEC-1 un TEC-2


Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 04.09.2017. lēmuma Nr.100 “Par akciju sabiedrības “Latvenergo” ražotnēs TEC-1 un TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību” 6.punktu, informējam, ka 2020.gada martā AS “Latvenergo” ražotnē TEC-1 saražotajai siltumenerģijai piemērojams tarifs 28.36 EUR/MWh un ražotnē TEC-2 saražotajai siltumenerģijai piemērojams tarifs 29.10 EUR/MWh.

27. janvāris, 2020

Februārī piemērojamie siltumenerģijas tarifi TEC-1 un TEC-2


Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 04.09.2017. lēmuma Nr.100 “Par akciju sabiedrības “Latvenergo” ražotnēs TEC-1 un TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību” 6.punktu, informējam, ka 2020.gada februārī AS “Latvenergo” ražotnē TEC-1 saražotajai siltumenerģijai piemērojams tarifs 27.52 EUR/MWh un ražotnē TEC-2 saražotajai siltumenerģijai piemērojams tarifs 29.10 EUR/MWh.