27. aprīlis, 2018

Maijā piemērojamie siltumenerģijas tarifi TEC-1 un TEC-2

Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 04.09.2017. lēmuma Nr.100 “Par akciju sabiedrības “Latvenergo” ražotnēs TEC-1 un TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību” 6.punktu, informējam, ka 2018.gada maijā AS “Latvenergo” ražotnē TEC-1 saražotajai siltumenerģijai piemērojams tarifs 30.88 EUR/MWh un ražotnē TEC-2 saražotajai siltumenerģijai piemērojams tarifs 31.63 EUR/MWh.

3. aprīlis, 2018

Aprīlī piemērojamie siltumenerģijas tarifi TEC-1 un TEC-2

Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 04.09.2017. lēmuma Nr.100 “Par akciju sabiedrības “Latvenergo” ražotnēs TEC-1 un TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību” 6.punktu, informējam, ka 2018.gada aprīlī AS “Latvenergo” ražotnē TEC-1 saražotajai siltumenerģijai piemērojams tarifs 30.04 EUR/MWh un ražotnē TEC-2 saražotajai siltumenerģijai piemērojams tarifs 30.79 EUR/MWh. 

1. marts, 2018

Martā piemērojamie siltumenerģijas tarifi TEC-1 un TEC-2

Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 04.09.2017. lēmuma Nr.100 “Par akciju sabiedrības “Latvenergo” ražotnēs TEC-1 un TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību” 6.punktu, informējam, ka 2018.gada martā AS “Latvenergo” ražotnē TEC-1 saražotajai siltumenerģijai piemērojams tarifs 26.68 EUR/MWh un ražotnē TEC-2 saražotajai siltumenerģijai piemērojams tarifs 27.42 EUR/MWh.

1. februāris, 2018

Februārī piemērojamie siltumenerģijas tarifi TEC-1 un TEC-2


Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 04.09.2017. lēmuma Nr.100 “Par akciju sabiedrības “Latvenergo” ražotnēs TEC-1 un TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību” 6.punktu, informējam, ka 2018.gada februārī AS “Latvenergo” ražotnē TEC-1 saražotajai siltumenerģijai piemērojams tarifs 28.36 EUR/MWh un ražotnē TEC-2 saražotajai siltumenerģijai piemērojams tarifs 29.10 EUR/MWh.