Latvenergo 2020. gada 6 mēnešu virtuālās konferences ieraksts


Š.g. 7. septembrī AS "Latvenergo" aizvadīja virtuālo konferenci par 2020. gada 6 mēnešu finanšu rezultātiem. Vebināra laikā AS "Latvenergo" Finanšu direktors Guntars Baļčūns analizēja Latvenergo koncerna 2020. gada 6 mēnešu finanšu rezultātus, informēja par aktualitātēm koncernā, kā arī atbildēja uz virtuālās konferences dalībnieku uzdotajiem jautājumiem.

Pilns virtuālās konferences ieraksts ir pieejams šeit: https://bit.ly/325Fllw

Vebināra laikā demonstrētā prezentācija ir pieejama šī paziņojuma pielikumā.

Informācija par Latvenergo koncerna izmantotajiem finanšu rādītajiem un koeficientiem pieejama Latvenergo konsolidētajā un AS "Latvenergo" nerevidētajā saīsinātajā finanšu pārskata sadaļā "Formulas".

Latvenergo pateicas visiem, kas piedalījās virtuālajā konferencē un aicina sekot līdz informācijai par nākamo virtuālo konferenci!


Vebināra prezentācija