AS "Latvenergo" akcionāru sapulces lēmumi


Š.g. 1.februārī notika AS "Latvenergo" akcionāru sapulce, kurā atkārtoti par AS "Latvenergo" revīzijas komitejas locekļiem no š.g. 3.februāra uz trīs gadu pilnvaru termiņu ievēlēti Torbens Pedersens (neatkarīgais komitejas loceklis), Svens Dinsdorfs (neatkarīgais komitejas loceklis), Ilvija Grūba (neatkarīgā komitejas locekle), Toms Siliņš (AS "Latvenergo" padomes loceklis) un Gundars Ruža (AS "Latvenergo" padomes loceklis). Revīzijas komitejas ievēlēšana saistīta ar komitejas iepriekšējā termiņa beigšanos š.g. 2.februārī. Akcionāru sapulcē tika apstiprināti arī AS "Latvenergo" statūti jaunā redakcijā, statūtos veicot izmaiņas, lai izpildītu Komerclikuma noteikumus par akciju veidu norādīšanu ("vārda" akcijas pārsauktas par "reģistrētām" akcijām un dzēsts punkts, kas paredzēja, ka AS "Latvenergo" ir arī "dematerializētas" akcijas).

Visas AS "Latvenergo” akcijas pieder valstij, un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, kuras intereses akcionāru sapulcē pārstāv Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs vai viņa pilnvarota persona.