AS "Latvenergo" akcionāru sapulces lēmumi


Vakar, 18. oktobrī, notika AS "Latvenergo" ārkārtas akcionāru sapulce, kurā tika pieņemts lēmums izmaksāt valstij papildu dividendes 18 547 423,00 EUR apmērā no nesadalītās 2022.pārskata gada peļņas. Izmaksātās papildu dividendes tiks novirzītas energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājumam.

Visas AS "Latvenergo” akcijas pieder valstij, un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, kuras intereses akcionāru sapulcē pārstāv Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs vai viņa pilnvarota persona. Akcionāru sapulces lēmums pieņemts vienbalsīgi.