AS "Latvenergo" akcionāru sapulces lēmumi


Š.g. 21.decembrī notika AS "Latvenergo" akcionāru sapulce, kurā izskatīta un pieņemta zināšanai informācija par Latvenergo koncerna saules parku attīstību.

Visas AS "Latvenergo” akcijas pieder valstij, un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, kuras intereses akcionāru sapulcē pārstāv Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs vai viņa pilnvarota persona.